Ungdomsträff på SFV-huset 14.10.2017

 

 

 

 

 

Kurs i Stresshantering 22-24.9.2017

 

 

 

 

 

Kurs, Kommunikationsmodeller 16-18.11.2017

 

 

KURSVERKSAMHET 2017

______________________________________________________________________________________

 

2017

 

STRESSHANTERING


Tidpunkt: 22 – 24.9.2017
Plats: Silja Lines färja Helsingfors – Stockholm
Pris: 80 euro (inkl. kost, logi och program)
Platser: 12
Målgrupp: Personer med hörselskada
Program: Ge deltagarna verktyg att hantera hörselskada och stress. Föreläsningar om stresshantering och livskvalitet, avslappningsövningar. 
Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten (finns i spalten till vänster). Den ifyllda blanketten skickas till Svenska hörselförbundet rf.  Sista anmälningsdag är 18.8.2017
 

UNGDOMSTRÄFF


Tidpunkt: 14.10.2017
Plats: SFV-huset G18, Helsingfors
Pris: 20 euro
Platser: 12
Målgrupp: Ungdomar 15-30 år
Program: Dagen ordnas i samarbete med Ungdomsakademin Luckan. Innehåll föreläsningar och övningar, bland annat grupputveckling, ledarskap, samarbets- och värderingsövningar.
Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten (finns i spalten till vänster). Den ifyllda blanketten skickas till Svenska hörselförbundet rf.  Sista anmälningsdag är 14.9.2017.
För dem som kommer från annan ort och behöver inkvartering för att kunna delta i hela programmet kan hörselförbundet såväl boka som betala för övernattning.

 

KOMMUNIKATIONSMODELLER


Tidpunkt: 16 – 18.11.2017
Plats: Ruissalo Spa, Åbo
Pris: 60 euro (inkl. kost, logi och program)
Platser: 12
Målgrupp: Personer med hörselskada
Program: Ge deltagarna medel för att underlätta kommunikationen och stärka självkänslan i social interaktion. Föreläsningar om hörselskador, hörhjälpmedel, kommunikation, läppavläsning och tecken som stöd. 
Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten (finns i spalten till vänster). Den ifyllda blanketten skickas till Svenska hörselförbundet rf.  Sista anmälningsdag är 6.10.2017

Info om kurserna

Svenska hörselförbundet rf arrangerar årligen anpassningskurser för svenskspråkiga hörselskadade personer.

Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador samt leder diskussioner om bland annat attityder till hörselskadan.
Inkvartering i dubbelrum.

På kurserna får deltagarna
- allmän information om hörselskador
- möjlighet att bearbeta sin nya livssituation
- information om alternativa kommunikationssätt
- möjlighet att bekanta sig med olika hörhjälpmedel.

För att de planerade kurserna skall förverkligas, förutsätts att förbundet beviljas bidrag för kursverksamheten.

Ansökan till alla kurser sker med blanketten som finns i balken till vänster.

Personer som inte tidigare deltagit i en kurs har företräde till kurserna.

Antalet deltagare på RAY-kurser är 12 personer. För att kursen ska förverkligas krävs minst 8 deltagare.

Observera att man för en annullering senast 2 veckor före kursens start betalar hela kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet.

Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.

Anmälningstiden utgår ca 2 månader för kursstarten.

För närmare uppgifter vänligen kontakta:
kursplanerare Nora Strömman.
tfn 09-663 392 eller 044 533 39 64
e-post: nora.strommanhorsel.fi