Ungdomsträff på SFV-huset 14.10.2017

 

 

 

 

 

Kurs i Stresshantering 22-24.9.2017

 

 

 

 

 

Kurs, Kommunikationsmodeller 16-18.11.2017

 

 

KURSVERKSAMHET 2017

______________________________________________________________________________________

 

2017

 

STRESSHANTERING

INHIBERAD
Tidpunkt: 22 – 24.9.2017
Plats: Silja Lines färja Helsingfors – Stockholm
Pris: 80 euro (inkl. kost, logi och program)
Platser: 12
Målgrupp: Personer med hörselskada
Program: Ge deltagarna verktyg att hantera hörselskada och stress. Föreläsningar om stresshantering och livskvalitet, avslappningsövningar. 
Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten (finns i spalten till vänster). Den ifyllda blanketten skickas till Svenska hörselförbundet rf.  Sista anmälningsdag är 18.8.2017
 

LedA- LEDARSKAPSUTBILDNING
för unga

Tidpunkt: 14.10.2017 kl.9.30-16.00
Plats: G18 i Helsingfors
Platser: 12
Målgrupp: ungdomar i åldern 15-30 med hörselnedsättning
Program: LedA är en utbildning för dig som vill utveckla ditt eget ledarskap och
fundera över vilken roll du tar i en grupp.
Utbildningen är interaktiv, vilket betyder att du som deltagare gör
övningar i grupp och individuellt. Fokus under dagen kommer att vara på
retorik och argumentationstekniker, bland annat genom att hålla och
analysera tal. Dessutom övar vi på färdigheter i att ge och ta emot
feedback.

Utbildningstillfället ger en grund till ett ledarskap som kan användas i
allt från föreningar till privat- och yrkeslivet.

Innehåll:
   - att utveckla det egna ledarskapet
   - att lära sig grunderna i retorik och öva sig på att tala inför en grupp
   - att ge och ta emot feedback
   - gruppdynamik och samarbetsövningar

Under dagen serveras morgonmål, lunch och kaffe. För deltagare från Österbotten ordnas möjlighet till övernattning.
Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten (finns i spalten till vänster). Den ifyllda blanketten skickas till Svenska hörselförbundet rf. Sista anmälningsdag: 9.10.2017

 

PARKURS

Tidpunkt: 1 – 3.11.2017
Plats: Folkhälsans hus i Norrvalla
Pris: 30 euro per person (inkl. kost, logi och program)
Platser: 12
Målgrupp: Vuxna hörselskadade tillsammans med partner, syskon eller vän
Program: föreläsningar angående hörseln, hörhjälpmedel och om förbättrad kommunikation.
Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten (finns i spalten till vänster). Den ifyllda blanketten skickas till Svenska hörselförbundet rf. Sista anmälningsdag: 1.10.2017

 

KOMMUNIKATIONSMODELLER


Tidpunkt: 16 – 18.11.2017
Plats: Ruissalo Spa, Åbo
Pris: 60 euro (inkl. kost, logi och program)
Platser: 12
Målgrupp: Personer med hörselskada
Program: Ge deltagarna medel för att underlätta kommunikationen och stärka självkänslan i social interaktion. Föreläsningar om hörselskador, hörhjälpmedel, kommunikation, läppavläsning och tecken som stöd. 
Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten (finns i spalten till vänster). Den ifyllda blanketten skickas till Svenska hörselförbundet rf.  Sista anmälningsdag är 6.10.2017

 

 

 

Info om kurserna

Svenska hörselförbundet rf arrangerar årligen anpassningskurser för svenskspråkiga hörselskadade personer.

Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador samt leder diskussioner om bland annat attityder till hörselskadan.
Inkvartering i dubbelrum.

På kurserna får deltagarna
- allmän information om hörselskador
- möjlighet att bearbeta sin nya livssituation
- information om alternativa kommunikationssätt
- möjlighet att bekanta sig med olika hörhjälpmedel.

För att de planerade kurserna skall förverkligas, förutsätts att förbundet beviljas bidrag för kursverksamheten.

Ansökan till alla kurser sker med blanketten som finns i balken till vänster.

Personer som inte tidigare deltagit i en kurs har företräde till kurserna.

Antalet deltagare på RAY-kurser är 12 personer. För att kursen ska förverkligas krävs minst 8 deltagare.

Observera att man för en annullering senast 2 veckor före kursens start betalar hela kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet.

Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.

Anmälningstiden utgår ca 2 månader för kursstarten.

För närmare uppgifter vänligen kontakta:
kursplanerare Nora Strömman.
tfn 09-663 392 eller 044 533 39 64
e-post: nora.strommanhorsel.fi