KOLLA MÅNADENS FÖRENING HÄR!
     

 

___________________


___________________

Månadens fråga i september

Vad känner du inför förslaget till den nya social- och hälsovårds- och landskapsreformen? (endast ett alternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i augusti

Vilket ord vill du att man använder? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

Hörselskadad 12 st, 20 %
hörselnedsatt 8 st, 13 %
nedsatt hörsel 40 st, 67 %
funktionsnedsättning 0 st, 0 %
hörselvariation 0 st, 0 %

Totalt: 60 röster

 
   

 

HÄNDELSEKALENDER
2017

       
      SEPTEMBER
15.9     Hörselrådgivarträff i Tammerfors,
      Anmälan senast 7.8.2017
       
27.9     Hörselseminarium på G18, SFV-huset,
      Georgsgatan 18, Helsingfors Läs mera
     
       
      OKTOBER
2.10     Förbundets nationella hörseldag, med händelser
      runt om i Svenskfinland
     
       
14.10     Ungdomsträff i Helsingfors, SFV-huset G18
       
26-29.10     Bokmässa i Helsingfors, Mässcentrum
       
26-29.10     IFHOHYP AGM, Helsingfors, Läs mera,

Read more

       
      NOVEMBER
16-18.11     Kurs, Kommunikationsmodeller, Ruissalo Spa, Åbo
       
23.11     Sinne & kommunikation, i Åbo. OBS! Seminariet är  inhiberat! 
       
      DECEMBER
2.12     SAMS självständighetsfest, Restaurang Kaisaniemi
      Kajsaniemivägen 6, Helsingfors
       

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

______________________

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Kommunalvalsprogram 2017

Finland 100 år
–100 % delaktighet
för personer med funktionsnedsättning
Läs här

______________________

Pressmeddelande 3.12.2016.
Personer med funktionsnedsättning vill välja själv
Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här