Projektet
Mentorskap

Syftet med projektet Mentorskap är att hjälpa elever som har en hörselnedsättning, att klara sig i studierna och vardagen och att ge information om hörselnedsättning i ett förebyggande syfte.

På hemsida horsel-mentorskap.fi kan elever och pedagoger få information om hur man kan vägleda elever och studerande med en hörselskada och tips för undervisningen.

www.horsel-mentorskap.fi

_____________________________


Jobbar du som lärare?

Beställ gärna en klassuppsättning av Hörselhunden Hasses bok om buller+uppgiftsbok till din klass.

Materialet är avgiftsfritt och passar bäst årskurs 1 och 2.

Bekanta dig med materialet här
Den som har håriga öron, läs här
Buller & Bång uppgiftsbok, läs här

__________________

 

 

BARN

Buller och Bång är Svenska hörselförbundets projekt vars målsättning är att informera barn om buller och hörseln. Vi vill vara med och bidra till en lugn och god ljudmiljö i daghem och skolor.  Buller och Bång-projektet har fått understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Undervisnings-ministeriet. År 2019 understöds projektet av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman.

Buller och Bång-materialet innehåller konkret info om hörseln för barn och personal, samt  förslag på åtgärder ifall bullernivån visar sig vara för hög i utrymmet.
.

Svenskspråkiga daghem och skolor får låna materialet och hålla en eller flera temadagar angående hörseln. Materialet levereras i de flesta fall av maskoten Hörselhunden Hasse. I och med ett eventuellt besök introducerar Hörselhunden Hasse en bok, hörselskydd och ett litet hörseltest. Dessutom går Hasse igenom örats anatomi och delar ut broschyrer och klistermärken till barnen i slutskedet av besöket.

Förfrågningar angående Buller och Bång -materialet:
Svenska hörselförbundet rf tfn 09 663 392, kansli@horsel.fi

 

Till startsidan

Barn med hörselproblem

Om du tror att ditt barn har en hörselnedsättning, är det första steget att be er vanliga läkare att remittera ditt barn för en hörselundersökning.

Vid undersökningen tar man reda på om det finns en hörselnedsättning och vilken grad den har. Inget barn är för litet för en hörselundersökning och med dagens teknologi kan man t.o.m. testa nyfödda.

Barn med hörselskador och hörselproblem utgör en bråkdel av hörselvårdens klientel, men står proportionellt i större behov av hörselvårdens resurser. Både diagnostiken och habiliteringen förutsätter mera och annorlunda insatser än hos vuxna hörselskadade.

Olika grupper av barn med hörselproblem

Enligt Tapani Jauhiainen, docent i medicinsk audiologi, finns det fyra grupper av barn med hörselproblem av varierande grad och typ.

Läs mera