Anti Depp   
2006-2009   

Projektet Anti Depp var under åren 2006-2009 ett samarbete mellan Svenska hörselförbundet rf och Psykosociala förbundet rf. Projektsekreterare var Jennika Kullman.

Målsättningen med projektet var att undersöka sambandet mellan hörselskada och psykisk ohälsa samt förebygga social isolering bland personer med dessa funktionshinder i Svenskfinland. Projektet riktade sig även till studeranden och personal inom hälso-, hörsel- och mentalvårdssektorn.

Projektets produkter:

 

Från isolering till delaktighet, Läs mera

 

 

 

"Jag drar mig undan publikation",

Läs mera

 

 

Tinnitusbroschyren, Läs mera

Informationsmappen, Läs mera


 

Anti Depp broschyren,Läs mera

 

 

The Connection Between Hearing Loss & Mental Health, Läs mera