ARTIKLAR

Svenska Yle, 19.10.2020

Intervju med Siw Östman och Nora Strömman från Svenska hörselförbundet angående att munskydd försvårar vardagen för personer med hörselnedsättning.

Läs artikeln

 

Hbl, 2.3.2021

Svenska hörselförbundets insändare angående att det inte utbildas audionomer på svenska.

Läs artikeln

Västra Nyland, 7.9.2021

Svenska hörselförbundets insändare angående visir och munskydd.

Läs artikeln