2013 - 2014

Projektet 

”Bra hörbarhet- TEXT I TEATER”

Under år 2014 slutfördes projektet ”Bra hörbarhet- TEXT I TEATER” vars syfte var att testa och utveckla hörselvänlig teater. Projektet har arbetat inom två områden: att testa tekniska lösningar, och utveckla en tillgänglighetssymbol för teatertextning. Inom projektet har förbundet samarbetat med bland annat teater Viirus, tjänsten Kultur för alla och relevanta aktörer inom hörsel- och funktionshinderområdet.

År 2014 arbetade projektet med att utveckla en symbol för textade teater- och andra kulturföreställningar. Textad scenkonst är en symbol för textad teater och annan scenkonst där föreställningens innehåll sammanfattas och förmedlas till publiken genom textning. I textningen kan också föreställningens övriga ljudvärld eller information som är viktig för förståelsen beskrivas. I synnerhet hörselskadade, döva och äldre har stöd av textningen, men också sådana som inte behärskar föreställningens språk kan ha nytta av textning. Med hjälp av symbolen kan teaterar och andra kulturproducenter lätt informera om textade föreställningar, och symbolen gör det också lättare för publiken att hitta textade föreställningar. Under föreställningen kan texten förmedlas genom skärmar vid sidan om scenen, eller till tabletter och smarttelefoner. Symbolen kan användas för att informera om båda textningsformer. Symbolen utvecklades av grafiker Oskar Lindström på uppdrag av Svenska hörselförbundet rf.


 

Projektbroschyren

Textad scenkonst


Svenska
hörselförbundet rf
har utvecklat en symbol
för textad teater
  Pressmeddelande
 
Entä saavutettavuus?
Ohje kulttuurikohteen
saavutettavuudesta
viestimiseen.
(endast
på finska)
En guide om tillgänglig
kultur, symboler och för-
klaring. Bland annat 
skrivtolkning, teleslingor
och förbundets symbol
för textad teater.