DOKUMENTBANK

_MG_8167

LÄNKAR

Föreningsresursen
Här hittar du fakta och får svar på frågor gällande föreningsliv i Finland.

SKILLA
Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum har grundats för att koordinera, planera, ta initiativ till och organisera stödtjänster för barn och ungdomar med särskilda behov i Svenskfinland.
Målgruppen är barn i förskoleåldern, elever i grundskolor och i andra stadiets utbildning.