Skriv Till, 2007-2008

(avslutat projekt)

startade år 2007 och pågick två år. Skriv Till var ett projekt under Svenska hörselförbundet rf, och finansieras av RAY.

Projektets målsättningar var att göra skrivtolkningen mera känd inom Svenskfinland, att informera brukare och tjänstemän om tjänsten samt att starta en skrivtolksutbildning på svenska i Finland. Projektsekreterare var Catariina Salo.

Kampanjer:
Textade gudstjänster i kyrkor i Svenskfinland, genomförd våren 2008
Hörseltextning av dokumentär för FST5, sänds under vintern 2008-2009
Text-i-teatern seminarium med information om teatertextning, december 2008

                          Kampanjrapporter och broschyrer

 Projektets slutrapport

 

 

Text i teatern

 Rapport, Läs mera

Projektets mellanrapport

Rapport, Läs mera

Skrivtolkbroschyr

  Läs mera

Skrivtolkad gudstjänstkampanj

Rapport, Läs mera

Skriv Till broschyr

Läs mera

                         Övrigt

Att använda skrivtolk

Läs mera

Undersökning om textad teater

Läs mera

   
   

Tillbaka till projektsidan