FÖR STUDERANDE

Då du är antagen vid skola

Ta kontakt i första hand med studiehandledaren vid skolan. Hen kan ge mera information vem i personalen du skall ta kontakt med, för att få bredare information om hur du kommer vidare. Be studiehandledaren att sprida informationen om din hörselnedsättning till resten av personalen.

När du börjar studera eller börjar en ny kurs med en ny lärare, kan du introducera dig för läraren och berätta om vilka specialbehov du har.

Visa ditt intyg på din hörselskada och hörselnivå, så att läraren kan ta hänsyn till detta vid planering av undervisningen.
Be gärna om hjälp om det uppstår situationer då du inte vet hur du skall gå vidare i dina studier. Om något inte fungerar, kan du alltid ta kontakt med din studiehandledare eller mentor vid din skola.

Fråga gärna personalen på skolan om de kan göra en rundtur med dig, så att du ser hurdana utrymmen det finns. Fråga även hurdan teknik skolan har för att stöda din hörselnedsättning.

Studieteknik

Bygg upp en studieteknik för dej, som gör att dina studier blir mera effektiva. Ta i bruk Mindmap- tekniken. Mind-map kan användas till olika syften och på olika sätt: skapa nya idéer, analysering.

Mind mapping är ett mycket effektivt sätt att hjälpa din hjärna att ta in information och plocka bort information. Mind mapping är en kreativ och logisk metod för att föra anteckningar och göra anteckningar som bokstavligen “kartlägger” dina idéer.

Föreläsningar och lektioner

Förbered dig i god tid inför föreläsningarna och lektionerna.
Be av föreläsaren och läraren om materialet i förhand, så att du kan bekanta dej med det. På detta sätt kan kan du lättare följa med under lektionen eller föreläsningen.
Be av dina studiekamrater, om du kan få deras anteckningar från timmen, på detta sätt kan du koncentrera dig bättre på att lyssna och snappa upp information.

Grupparbete

Då du gör grupparbete är det alltid bra att du berättar för de andra eleverna i gruppen om att du hör dåligt. Sök ett utrymme som är tyst och var det inte finns störande faktorer. Ett kafé eller matsal är inte ett optimalt utrymme.

Använd ett hörhjälpmedel så att du hör vad alla säger. Be dina studiekamrater att de skall prata en i gången och att de pratar tydligt så att du vid behov kan läsa läpparna.