FÖR PEDAGOGER & PERSONAL

Skapa en bra ljudmiljö!

Många råd för elever med hörsel- och synnedsättning gynnar alla elever i klassen och bidrar till att skapa studiero i klassrummet.

Anpassningarna i miljö och undervisning ska utgå från elevens behov. De ska inte behöva påminna om anpassningar.

Att arbeta i ett mindre utrymme för med sig att ljudmiljön är lägre. Många människors röster försvårar för en hörselskadad att följa undervisningen.

Mindre klasser skonar elever med hörselnedsättning.

Förslag på hur man kan skapa en bra akustisk miljö

 • En genomtänkt möblering
 • Mattor
 • Hellre långa tjocka gardiner än tunna kappor
 • Specialbord alternativt skrivbordsunderlägg
 • Tassar på stolar och bord (tennisbollar)
 • Tätningslist i lådor, skåp och dörrar
 • Ljudabsorberande anslagstavlor
 • Ha dörrarna stängda
 • Stäng av bakgrundsmusik
 • Om hörseltekniska hjälpmedel finns bör de användas

Skall du ordna ett evenemang eller föreläsning i ett större utrymme?

När ett evenemang eller större föreläsning ordnas är det viktigt att komma ihåg att 15% av befolkningen har en hörselnedsättning av något slag. Flera har en diagnostiserad hörselskada, allt från en lindrig till en grav hörselnedsättning, men de allra flesta är odiagnostiserade.

För att underlätta hörandet är det bra att gå igenom följande punkter:

1. Tänk på belysningen

Belysningen underlättar avläsning av föreläsarens läppar. Mörker längst fram i rummet underlättar skärmavläsning, men försvårar hörandet. De flesta av oss läser på läpparna utan att tänka på det. Det är alltid lättare att höra, då vi ser den som talar.

2. Tänk på ekot

Efterklangen av ljudet har betydelse. Välj gärna ett utrymme med en god ljudmiljö.

3. Skriftligt material

När materialet finns tillgängligt i skriftligt format är det betydligt lättare att följa med.

4. Mikrofon

Många föreläsare anser sig ha en så bärande röst att de inte behöver hjälpmedel, men det är bra att spara på rösten och använda mikrofon. Det är ofta behagligast för alla parter.

5. T-slinga

Kontrollera alltid innan evenemanget börjar att T-slingan i salen fungerar. T-slingan måste ofta kopplas på. Därtill måste man testa att slingan fungerar. Om det finns en T-slinga i salen, är salen ofta utrustad med en T-symbol vid ingången.

6. Skrivtolk

Anlita en skrivtolk för evenemanget så att alla kan följa med vad som sägs. En skrivtolk kan beställas via tolkfirmor (till exempel Evantia, Osuuskunta Via, Mokoma). Skrivtolken skriver på en vit duk allt som föreläsaren och åhörarna säger.

Innan man väljer utrymme är det bra att tänka på placering i huset.

 • Är det t.ex. störande ljud från trafik utanför?
 • Är det många som passerar i korridoren?
 • Ligger rummet nära skolans café osv.?
 • Är det bra akustik i rummet?
 • Hur är möblerna?
 • Behöver man sätta ljuddämpning på stolsbenen?

Man kanske behöver sätta in takplattor för att dämpa ljud, skaffa mer textilier etc.

Klassrummet fungerar bäst då det är möblerat så att alla ser varandra hela tiden. Bäst är U-form. Rummet behöver inte vara stort. Det är en fördel att alla är nära varandra, både lärare och deltagare.

Belysningen är oerhört viktig för hörselskadade, eftersom man är beroende av att se ansiktet på den som talar. Den fysiska miljön ska enligt ovan vara tyst, med bra akustik, utrustad med hjälpmedel och med bra belysning. Den psykiska miljön ska vara lugn, trygg, accepterande men också fylld av glädje och energi.

Skolan ska ge en trygghet och en lust att lära!