FÖR STUDERANDE

Studievägledning

Det kan dyka upp många frågor och funderingar både före och under utbildningstiden som du kan diskutera med en studiehandledare.

Vet du inte vad du vill läsa eller om skolan är något för dig?

Studiehandledare finns till för att vägleda och ge dig verktyg att kunna fatta studieval.

Samtalet med studiehandledaren kan handla allmänt om studier eller mer specifika frågor som rör ditt ämne eller program. Din kontakt med en studievägledare är alltid skyddad av tystnadsplikt.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och tror att du kommer att behöva pedagogiskt stöd eller anpassning i studierna, så kan du ansöka om särskilt stöd.

Gör detta i god tid, så att du senast vid kursstarten kan informera institutionen om ditt behov av stöd.