FÖR PEDAGOGER & PERSONAL

Undervisa en elev med hörselnedsättning

Undervisa en elev med hörselnedsättning

Lärare och pedagoger som har en elev med hörselnedsättning i sin klass, kan göra mycket för att öka tillgängligheten inom undervisningen.

Gå till väga på följande sätt

 • Gör en individuell genomgång av lektionen med eleven. Ta upp nya begrepp som uppkommer under lektionen.
 • Meddela viktiga saker och nya begrepp skriftligt
 • Lägg upp lektionen så att individuellt arbete med texter och bilder inte pågår samtidigt med att någon ska prata
 • Talar tydligt, positionerar dig medvetet i förhållande till ljuskällor och eleven med hörselnedsättning
 • Möblera och placera medvetet
 • Strukturera tydligt för turtagning
 • Använd mikrofon konsekvent
 • Säg alltid namnet på den som får ordet

Med rösten som verktyg

Det finns många enkla knep som underlättar en hörselskadad elevs närvaro vid lektionen. Många elever som har svårt att höra, använder läppläsning som stöd för att förstå vad som sägs. Att se ansiktsuttryck kan också hjälpa till, så var alltid vänd mot eleven när du pratar.

Tips för hur det bäst undervisar elev med hörselnedsättning

 • Prata tydligt
 • Stå stilla och prata
 • Vänd dig mot klassen, prata inte mot tavlan
 • Använd dig av visuella stöd
 • Skriv på tavlan vad som ska hända på lektionen
 • Läs upp det du skriver på tavlan
 • Använd kroppsspråket
 • Visa bara textade filmer