Nu har vi Tala tydligt-badgar i vårt sortiment. Beställ badgar avgiftsfritt genom att skicka mejl till kanslihorsel.fi

_____________________


Hur du tar hand om hörapparaten

Hörselskadades förening i Stockholm har lagt ut
filmer som ger dig tips på hur du tar hand om din hörapparat.
Om du inte blir hjälpt på grund av att din hörapparat ser annorlunda ut kan du vända dig till din hörselmottagning och audionom, eller läsa i den instruktionsbok du fick med dig hem

.

Läs här

______________________

Testa din hörsel

HEARCOM (004171) - ett “Information Society Technologies (IST)” projekt.
Hearcom's hörseltest,
läs mera

______________________

 

 

HÖRSELINFO

Hörselundersökning

Så här går det till att få en hörapparat, se videoinslaget här nedanför.

Är du i behov av hörhjälpmedel?

1. Rehabiliteringshandledaren inom det egna sjukvårdsdistriktet

Härifrån kan du oftast få låna på obestämd tid vissa hörhjälpmedel beroende på sjukvårdsdistrikt. Exempelvis en vibrerande väckarklocka att ha under madrassen eller TV-hörhjälpmedel.

2. Våra lokalföreningar

 Lokalföreningarna lånar ut hörhjälpmedel för en kort tid. Du kan bekanta dig med ett hjälpmedel du funderat på att skaffa.

3. Hörhjälpmedelsföretag

Bland annat Audienta, GNResound, Oticon och Widex säljer hörhjälpmedel. Innan köpbeslut kan du pröva hjälpmedlet i några veckor.

4. Folkpensionsanstalten

Behöver du hörhjälpmedel för studier eller i ditt arbete? Om du på grund av sjukdom eller handikapp inte kan klara ditt arbete eller dina studier utan dyra specialhjälpmedel kan du ha möjlighet att få dem som yrkesinriktad rehabilitering av FPA. Sök förmånen genom att fylla i blanketten KU103r på www.fpa.fi och bifoga ett B-läkarintyg över hörselskadan samt en utredning över hjälpmedlet du behöver.

5. Din hemkommun/socialverket

Om behovet handlar om hela varseblivningssystem (system där brandalarm, dörrklocka, telefon och te.x babylarm är ihopkopplade med vibrationer och ljus) och installering av T-slinga i hemmet skall du vända dig till din egen kommun. Om du har en grav hörselskada betalar kommunen för installeringen.

 

När hörseln blir sämre


Det är inte lätt att veta vad man skall göra när hörseln har försämrats.

Broschyren ”När hörseln blivit sämre?” hjälper dig en bit på vägen.
Läs mera

______________________________________________

 

 

Till startsidan

FPA:s förmedling av tolkbeställningar från 1.1.2018

Läs här, länk till FPA

VAD ÄR EN SKRIVTOLK

En skrivtolk är en person som skriver ner allt som hörs och händer, för att personer med hörselnedsättning lättare skall kunna följa med det som händer. Skrivtolken använder en bärbar dator att skriva på och klienten läser av skärmen. Vid större tillfällen kan texten projiceras på en duk, så att flera människor kan ta del av tolkningen. 

Du har rätt till skrivtolk om du har en hörselskada, en synhörselskada eller en talskada. En skrivtolk kan användas i studierna, i arbetslivet, för att uträtta ärenden, för att vara delaktig i samhället och för hobbyn eller rekreation. Du kan till exempel beställa en skrivtolk för ett teaterbesök eller för ett läkarbesök. Du kan också få skrivtolkning för en utlandsresa.
Om du blir blir beviljad skrivtolkning har du rätt att använda skrivtolkningen 180 timmar per år. Du kan även få mera tolktimmar under året vid behov. Skrivtolkningen bekostas av FPA.

 

HUR FÅR JAG EN SKRIVTOLK

Så här ansöker du om rätt till tolkningstjänst, läs här

Så här beställer du en skrivtolk, läs här

____________________________