Behöver du information angående hörhjälpmedel och hörapparaten?
Kontaktlista till hörselföreningarna och hörselrådgivarna i de olika föreningarna hittar du här.

_______________________


Nu har vi Tala tydligt-badgar i vårt sortiment. Beställ badgar avgiftsfritt genom att skicka mejl till kansli@horsel.fi

HÖRSELRÅDGIVARE

Hörselrådgivarna har varit en av hörnstenarna i lokalföreningarnas verksamhet sedan år 2001. Hörselrådgivarna hjälper personer som har frågor och utmaningar angående hörapparaten och hörhjälpmedel. Hörselrådgivarnas hjälp har flera gånger varit avgörande för att nydiagnostiserade börjat använda sin hörapparat och andra hjälpmedel som beviljats. Beroende på lokalförening, har hörselrådgivarna även aktivt sökt sig till åldringshem och skolor och informerat om hörselskador från tinnitus och bullerskador till kokleaimplantat.

Hörselrådgivarnas insatser baserar sig på frivillighet och styrs från lokalföreningarna. Förbundets roll är att ge den fortbildning hörselrådgivarna behöver för att förkovra sig.

__________________________________________________

En ettårig hörselrådgivarutbildning ordnades hösten 2018 - våren 2019.

Evenemangskoordinator:
siw ostman@horsel.fi, 044 533 39 47.

Välkommen att diskutera hörselrådgivarverksamheten i Österbotten.

 

Plats: Tesses café, Karlebyvägen 2063

Tidpunkt: 23.9.2019 kl 18- ca 20

Servering: Kaffe och salt tilltugg

 

Tanken med träffen är att vi skall diskutera föreningars hörselrådgivarverksamhet.

Hur fungerar er verksamhet? Hur jobbar ni? Vad vill ni göra i er förening som hörselrådgivare? Vad kan förbundet hjälpa med?

Hur skall vi få största möjliga effektivitet?

Det här är frågor som jag tycker att vi tillsammans kunde fundera över. Jag skulle gärna utveckla hörselrådgivarverksamheten eftersom jag vet att behovet är stort.

Genom att vi träffas och funderar tillsammans så kanske vi kan komma på hur vi skulle kunna gå till väga.

Anmälan görs till siw.ostmanhorsel.fi senast 16.9.2019