Behöver du information angående hörhjälpmedel och hörapparaten?
Kontaktlista till hörselföreningarna och hörselrådgivarna i de olika föreningarna hittar du här.

_______________________


Nu har vi Tala tydligt-badgar i vårt sortiment. Beställ badgar avgiftsfritt genom att skicka mejl till kansli@horsel.fi

HÖRSELRÅDGIVARE

Hörselrådgivarna har varit en av hörnstenarna i lokalföreningarnas verksamhet sedan år 2001. Hörselrådgivarna hjälper personer som har frågor och utmaningar angående hörapparaten och hörhjälpmedel. Hörselrådgivarnas hjälp har flera gånger varit avgörande för att nydiagnostiserade börjat använda sin hörapparat och andra hjälpmedel som beviljats. Beroende på lokalförening, har hörselrådgivarna även aktivt sökt sig till åldringshem och skolor och informerat om hörselskador från tinnitus och bullerskador till kokleaimplantat.

Hörselrådgivarnas insatser baserar sig på frivillighet och styrs från lokalföreningarna. Förbundets roll är att ge den fortbildning hörselrådgivarna behöver för att förkovra sig.

__________________________________________________

En ny ettårig hörselrådgivarutbildning ordnas hösten 2018 - våren 2019.

Förfrågningar och anmälningar till utbildningen:
siw ostman@horsel.fi, 044 533 39 47.

Hörselrådgivarutbildningen

Block 3

Utbildningen till hörselrådgivare fortsatte 16-17 mars 2019 i Helsingforsregionens hörselföreningsutmärkta utrymmen i Helsingfors på Tölögatan 10.

På lördagen presenterade Mats Enberg, handläggningscenterchef vid FPA, deras webbsidor ochanvändningen av dem. SAMS juridiska ombud Elias Vartio berättade om vilka tjänster de erbjuderoch psykolog Thomas Londen informerade om kommunikation och bemötande i rollen somhörselrådgivare. Skrivtolkarna berättade om sitt yrke och hur man går till väga för att beställatolktjänst. Vi fick information om sociala förmåner av Siw. Lördagen avslutades med middag påTölögatan.

På söndagen gick vi igenom hygien bl.a. handtvätt samt vikten av att vara medveten omtystnadsplikten. Audionom Anita Valjakka talade om Minnet och hörsel, om hur viktigt för bl.a. hjärnfunktionen och självkänslan det är att verkligen använda hörapparaterna och inte hålla dem liggande i någon låda. På eftermiddagen gjorde vi praktiska övningar, vilket alla deltagarna tyckteatt var verkligt behövligt och roligt. Bl.a. demolerade vi hörapparater, bytte och rengjorde slangar,putsade insatser med tryckluft och lärde oss hur många olika sorters slangar, tippar och filter detfinns. Kunde också konstatera hur viktigt det vore att alla som kommer till hörselrådgivaren bordeha reservdelar med sig till sina apparater.

Alla ser vi fram emot Block 4, det sista i utbildningen till hörselrådgivare. Då träffas vi i Vasa 10-11maj 2019.

GS-A

 

    

Siw Östman och Mats Enberg, Elias Vartio, skrivtolkarna och deltagare på hörselrådgivarutbildningen i mars 2019.

Hörselrådgivar-utbildningen
2018-2019

BLOCK 1: 3-4.11.2018  
   

Baskunskaper:
Olika öronsjukdomar
Hur fungerar örat
Hur använder man ett Otoskop
Hur läser man ett audiogram
Kristallsjuka
Meniarsjukan

BLOCK 2:          
26-27.1.2019


BLOCK 3:          
16-17.3.2019
Skrivtolkning, sociala förmåner,
skrivtolkar, rättigheter,
kommunikation, bemötande,
minnet och hörsel
Handhygien
Workshop

 

BLOCK 4:          
10-11.5.2019