Behöver du information angående hörhjälpmedel och hörapparaten?
Kontaktlista till hörselföreningarna och hörselrådgivarna i de olika föreningarna hittar du här.

_______________________


Nu har vi Tala tydligt-badgar i vårt sortiment. Beställ badgar avgiftsfritt genom att skicka mejl till kansli@horsel.fi

HÖRSELRÅDGIVARE

Hörselrådgivarna har varit en av hörnstenarna i lokalföreningarnas verksamhet sedan år 2001. Hörselrådgivarna hjälper personer som har frågor och utmaningar angående hörapparaten och hörhjälpmedel. Hörselrådgivarnas hjälp har flera gånger varit avgörande för att nydiagnostiserade börjat använda sin hörapparat och andra hjälpmedel som beviljats. Beroende på lokalförening, har hörselrådgivarna även aktivt sökt sig till åldringshem och skolor och informerat om hörselskador från tinnitus och bullerskador till kokleaimplantat.

Hörselrådgivarnas insatser baserar sig på frivillighet och styrs från lokalföreningarna. Förbundets roll är att ge den fortbildning hörselrådgivarna behöver för att förkovra sig.

__________________________________________________

En ny ettårig hörselrådgivarutbildning ordnas hösten 2018 - våren 2019.

Förfrågningar och anmälningar till utbildningen:
siw ostman@horsel.fi, 044 533 39 47.

 

 


 

Hörselrådgivar-utbildningen
2018-2019

BLOCK 1: 3-4.11.2018  
   

Baskunskaper:
Olika öronsjukdomar
Hur fungerar örat
Hur använder man ett Otoskop
Hur läser man ett audiogram
Kristallsjuka
Meniarsjukan

BLOCK 2:          
26-27.1.2019


BLOCK 3:          
16-17.3.2019
Skrivtolkning, sociala förmåner,
skrivtolkar, rättigheter,
kommunikation, bemötande,
minnet och hörsel
Handhygien
Workshop

 

BLOCK 4:          
10-11.5.2019