Handbok för handikappservice

Handboken om handikappservice är avsedd för yrkesfolk inom branschen som ett stöd i klientarbetet och beslutsfattandet. Även användare av tjänster kan finna nyttig information i handboken.
Läs här
_____________________


Ljudmiljö

Buller är ett miljöproblem.

Du kan själv påverka din ljudmiljö.
Läs här

Tips för daghem och förskolor. Läs här

På arbetsplatsen, läs här (ur broschyren Hur hörs det på arbetsplatsen?)

Bullerbekämpning (Sonjas hörna)
Läs här