Utsatt för kränkningar, hot eller våld?

Under aprilmånad ställde vi  följande fråga på vår webbsida:

"Har du på grund av din hörselskada blivit utsatt för kränkningar, hot eller våld av någon av dina närstående?  (endast ett svarsalternativ kan väljas)"

Frågan besvarades sammanlagt av 78 besökare.
Svaren utföll enligt följande:

Ja (51 st., 65 %)    
Nej (24 st., 31 %)
Kan/vill inte svara (3 st., 4 %) 
 

Vid akuta polisärenden skall du alltid ringa det allmänna nödnumret 112.

 

Du kan också kontakta följande om du utsätts för kränkningar, hot eller våld:

Ensi- ja Turvakotien liitto,
Länk, svenska.
Länk, finska

Väestöliitto,
Länk, finska
Länk, svenska

Allmänt nödnummer 112
om du snabbt behöver hjälp