FÖRBUNDETS FÖRELÄSARE

Andila Maria och Carl-Gustaf

Skratterapi
Kroppsspråk
Färgernas signaler/färgpsykologi

Cederberg Gunnel

Att vara hörselskadad
Hörhjälpmedel
Kokleaimplantat

Kristoffer Hagström

Varierande psykologiska teman, sjukdom & funktionsnedsättning, gränssättning, anpassning, sorgeprocess, närståendes roll, prestationsidentitet, mm.