INTERNATIONELLT SAMARBETE

Samarbete med andra organisationer i Finland och internationellt handlar i stor utsträckning om att värna om hörselskadades mänskliga rättigheter. Svenska hörselförbundet rf:s engagemang i internationella samarbetsorganisationer ger oss större inflytande i en samhällsutveckling som blir alltmer global; många intressepolitiska frågor är numera gränsöverskridande och hanteras inte i Finland. På ett internationellt plan är hörselskadade fortfarande en svag grupp. Genom att stärka hörselskadades organisationer i andra länder blir vi som grupp starkare i det internationella intressepolitiska arbetet.

Vi ser också intresse bland unga hörselskadade att engagera sig i internationella hörselfrågor.

 

Svenska hörselförbundet rf är medlem i följande internationella hörselnätverk:

Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS)

European Federation of Hard of Hearing People (efhoh.org)

International Federation of Hard of Hearing People (ifhoh.org)

International Federation of Hard of Hearing Young People  (ifhohyp)

                    __________________________________

Resolutionen från
Nordiska Hörselskadades
samarbetskommitté NHS

NHS ber Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om å sette hørsel på den politiske dagsorden og at hørsel blir en del av befolkningsundersøkelsene i Norden

Läs här

 

Pressmeddelande från:

Ehima 
 

___________

Pressmeddelande från:

European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH)

Läs här