Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

 

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
09-663 392
(dörren är öppen 8.30-16)
Förbundets faktureringsadress: invoices@horsel.fi

 

Personal
e-post: personalen, förnamn.efternamnhorsel.fi

 

 

   

 tf verksamhetsledare
 Nora Strömman
 tfn 044 533 39 64

   
 Gita Lindholm
 kanslisekreterare och redaktör
 tfn 050 462 00 56
   
 

 Maija Nilsson
 tf  ansvarig för internationella
 verksamheten/ nordisk
 intressepolitisk sekreterare
 tfn 044 533 36 49

   

 Antonia Grahne-Zach
 projektkoordinator
 050 341 26 80

   

Johan Wikström

koordinator för föreningsverksamheten
044 533 39 47

 
 

 Karola Asplund
 ekonomieansvarig
 044 243 34 63

   

 

 Cilla Schroeder
 moderskapsledig

Styrelsen 2017 - 2019  Förbundsordförande:
 Mikaela Nylander, Borgå
   
 Viceordförande:
 Lars Hedman, Jakobstad
 

 Styrelsemedlemmar:
 Christina (Titi) Rolin, Kyrkslätt
 Bodil Selenius, Raseborg
 Sven Tåg, Kristinestad
 Lena Wenman, Helsingfors (suppl.)
 Johan Wikström, Helsingfors (suppl.)