Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

 

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
09-663 392
(dörren är öppen 8.30-16)
e-post: kansli horsel.fi

 

Personal
e-post: personalen, förnamn.efternamn horsel.fi

 Sonja Londen
 verksamhetsledare
 tfn 040 077 73 50

   

 Nora Strömman
 kursplanerare
 tfn 044 533 39 64

   
 Gita Lindholm
 kanslisekreterare och redaktör
 tfn 050 462 00 56
   

 Viena Rainio
 tf  ansvarig för internationella
 verksamheten/ nordisk
 intressepolitisk sekreterare
 tfn 044 533 36 49

   

 Antonia Grahne-Zach
 projektkoordinator
 050 341 26 80

   
 

Johan Wikström

koordinator för föreningsverksamheten

   

 

 Cilla Schroeder
 moderskapsledig
Styrelsen 2017 - 2019  Förbundsordförande:
 Mikaela Nylander, Borgå
   
 Viceordförande:
 Lars Hedman, Jakobstad
 

 Styrelsemedlemmar:
 Christina (Titi) Rolin, Kyrkslätt
 Bodil Selenius, Raseborg
 Sven Tåg, Kristinestad
 Lena Wenman, Helsingfors (suppl.)
 Johan Wikström, Helsingfors (suppl.)