Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

 

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
09-663 392
(dörren är öppen 8.30-16)
Förbundets faktureringsadress: invoices@horsel.fi

 

Personal
e-post till personalen: förnamn.efternamnhorsel.fi

 

 

   


 Nora Strömman
 verksamhetsledare
 tfn 044 533 39 64

   
 Gita Lindholm
 redaktör
 tfn 050 462 00 56
   

 Maija Nilsson
 tf  ansvarig för internationella
 verksamheten
 tfn 044 533 36 49

   

 Siw Östman

 evenemangskoordinator
 044 533 39 47

 
 

 Karola Asplund
 ekonomieansvarig
 044 243 34 63

   

 

 Cilla Schroeder
 tjänstledig

Styrelsen 2017 - 2019  Förbundsordförande:
 Mikaela Nylander, Borgå
   
 Viceordförande:
 Lars Hedman, Jakobstad
 

 Styrelsemedlemmar:
 Christina (Titi) Rolin, Kyrkslätt
 Bodil Selenius, Raseborg
 Sven Tåg, Kristinestad
 Lena Wenman, Helsingfors (suppl.)
 Johan Wikström, Helsingfors (suppl.)