W6A6977

Mentorskap-projektet

Syftet med projektet Mentorskap är att hjälpa elever som har en hörselnedsättning, att klara sig i studierna och vardagen och att ge information om hörselnedsättning i ett förebyggande syfte.