Juridiskt ombud i Svenskfinland
för det finlandssvenska handikappområdet

är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska handikappområdet, vars syfte är att ge service till alla handikappgrupper i Svenskfinland

______________________________________________________________

Aktuellt

från Juridiskt ombud i Svenskfinland

Länk