Pressmeddelanden

Pressmeddelande 25.11.2010

Onsdagen den 24 november höll det nygrundade förbundet,
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf sitt höstmöte och valde ordinarie styrelse.
Läs mera

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
är ett samarbetsförbund för den finlandssvenska handikappsektorn

Länk

________________

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

Bakgrundsdokument

Handikappsektorn har strävat efter att utveckla en mera strukturerad gemensam intressebevakning inom det finlandssvenska handikappfältet. Finansiärer har idkat påtryckning för samarbete gällande bidragsutdelning.

Målsättningen är att SAMS fungerar som heltäckande organisation för det finlandssvenska handikappfältet från och med den 1.1.2012.

Målet är att uppnå ett samhälle för alla och verka för att medlemsförbundens intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i samhället.
Läs mera

 

 

 

 

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

Verksamhetsplan 2011

Läs mera