SKRIVTOLKNING

Vad är en skrivtolk, och hur kan en skrivtolk hjälpa mig att höra bättre?

Under hösten 2016 ordnar Svenska hörselförbundet rf fem infotillfällen om skrivtolkning på olika håll i Svenskfinland. Under tillfället får du höra om vad skrivtolkning är, vilken nytta en person med hörselskada kan ha av skrivtolkning och i vilka situationer man kan använda skrivtolk. Infotillfället riktar sig till personer med hörselskada men också till föreningar som kan ha nytta av skrivtolkning på sina evenemang eller professionella som kommer i kontakt med personer med hörselskada i sitt arbete.

Tillfället är avgiftsfritt och det ingår servering. 

Här kan du höra mera om skrivtolkning:

06.10 Åbo klockan 16-17, Åbo Akademi/Stora auditoriet A120 i Asa, Fänriksgatan 3

17.10 Ingå klockan 14-15, Ingå Församlingshem, Bollstavägen 2 A Ingå Kyrkoby

14.11 Vasa klockan 16-17, Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 23-25

15.11 Karleby klockan 10-12, Stadshuset (Kaarlela- kabinettet), Salutorget 5

23.11 Helsingfors klockan 13-17 (skrivtolkning 16–16.45) i samband medseminariet Sinne & kommunikation på G18, SFV huset

Du kan anmäla dig elektroniskt via anmälningsblanketten:

Till anmälningsblanketten

 

Vill du veta mera om projektet Ta med en skrivtolk?

Kontakta projektkoordinator Antonia Grahne-Zach
antonia.grahne-zachhorsel.fi, tfn 09-663 392
 

Projektet understöds av RAY   

och Stiftelsen Tre Smeder. 

 

 

Tillbaka

Vad är skrivtolkning?
Skrivtolkning är tolkning från tal till skriven text. Läs mer

Var kan man använda skrivtolkning?
Skrivtolkning kan användas i alla situationer där kunden upplever sig ha nytta av tolkning. Läs mer

Vem kan få tolk, och hur?
Rätt till tolktjänst har enligt lagen synhörselskadade, hörselskadade eller talskadade som behöver tolkning och som kan använda sig av någon fungerande kommunikationsmetod. Läs mer

För att ansöka om tolktjänst tar man kontakt med FPA. Mera information här

För att beställa skrivtolk tar man kontakt med FPA:s förmedlingscentral. Mera information här