Vad är skrivtolkning?

Skrivtolkning är tolkning från tal till skriven text. Läs mer

Var kan man använda skrivtolkning?

Skrivtolkning kan användas i alla situationer där kunden upplever sig ha nytta av tolkning. Läs mer

Vem kan få tolk, och hur?


Rätt till tolktjänst har enligt lagen synhörselskadade, hörselskadade eller talskadade som behöver tolkning och som kan använda sig av någon fungerande kommunikationsmetod. Läs mer

 

För att ansöka om tolktjänst tar man kontakt med FPA. Mera information här

 

För att beställa skrivtolk tar man kontakt med FPA:s förmedlingscentral. Mera information här