OBS!

I Vi hörs nummer 4/2017 finns ett fel på sidan 7.
Dick Lundmark är hörapparatsexpert, inte audionom.

___________________


___________________

UTLÅTANDE 15.11.2017

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande begäran om utlåtande om utkast till
regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

Läs mera

Månadens fråga i januari

Hur upplever du FPA:s förnyade tolkningstjänst? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i november-december

Har restauranger och caféer sänkt volymen på bakgrundsmusiken om du bett om det? (endast ett alternativ kunde väljas)

Resultat:

ja, 18 st, 21 %
det har hänt... 10 st, 12 %
nej, 34 st, 40 %
har aldrig begärt, 22 st, 26 %

Totalt: 84 röster

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

Svenska hörselförbundet rf

 

Finlands Dövas Förbund rf, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f, Finska Hörselförbundet rf och Svenska hörselförbundet rf:s gemensamma kommentarer till FPA
Läs här

 

Resolution från

Förbundskongressen 21-23 oktober 2016
Läs här

______________________________________________

 

Händelsekalender 2017 - 2018

 

2018

19-21.2 Parkurs i samarbete med Folkhälsan i Österbotten
  för vuxna hörselskadade,
  Folkhälsans hus i Norrvalla, Vörå
   
23-25.3 Mindfulness-kurs, för vuxna    hörselskadade,
  Runsala spa, Åbo
   
24.4 Svenska hörselförbundet rf, förbundsmöte, Helsingfors
   
10-12.5  IFHOH Conference: “Accessibility removes all barriers”
  together  with IFHOH BGM (Biennial General Meeting)
  (Annual General Meeting) Ljubljana, Slovenia
   
6-8.6 Nordic Audiological SOCIETY 2018, Harpa Conference
  Centre Reykjavik, Iceland
   
7.6 Sommarsamling i södra Finland, i Karjaan yhteiskoulu,
  gymnastiksal kl.13-17 adress Ekenäsvägen 64, Karis
 

Arrangör: Hörselföreningen i Västnyland rf

   
   
   

 

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

______________________

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Kommunalvalsprogram 2017

Finland 100 år
–100 % delaktighet
för personer med funktionsnedsättning
Läs här

______________________

Pressmeddelande 3.12.2016.
Personer med funktionsnedsättning vill välja själv
Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här