___________________________

Skriande brist på utbildade audionomer
Läs mera här

 

 

 

Månadens fråga i augusti

Är du på väg till Svenska hörselförbundets kongress i Tammerfors 16-17.11.2019 (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i juni - juli

Vad vill du helst hitta på vår nya webbsida? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

chatt, 2 st., 17 %
personliga berättelser 2 st., 17 %
frågespalt 0 st., 0 %
goda råd från andra 2 st., 17 %
alla ovan nämnda förslag 4 st., 33 %
har egna förslag, kontaktar er via e-post 2 st., 17 %

Totalt: 12 röster

 

 

 

 

 
 

_____________________________________________

Välkommen till förbundskongressen 2019

Svenska hörselförbundet rf:s femte kongress arrangeras
16-17.11.2019 på Hotell Scandic Rosendahl i Tammerfors.

Program, läs här

Den av förbundet subventionerade deltagaravgift för hela kongressen med logi,två luncher,  buffémiddag och program är 150 euro för vuxna och 50 euro och för unga under 30 år.

Anmälningar:
Medlemmar anmäler sig till den egna föreningen. Övriga intresserade anmäler sig till förbundskansliet kansli@horsel.fi eller 09 663 392.

Din anmälan blir bindande 20.9.2019.
Anmälningsblankett, läs här 

________________________________________________________________________________

 

Projektet Mentorskap

Syftet med Mentorskapprojektet är att hjälpa elever som har en hörselnedsättning, att klara sig i studierna och vardagen och att ge information om hörselnedsättning i ett förebyggande syfte.

På hemsida horsel-mentorskap.fi kan elever och pedagoger få information om hur man kan vägleda elever och studerande med en hörselskada och tips för undervisningen.

www.horsel-mentorskap.fi
________________________________________________________________________________

 

Händelsekalender  2019

                   
  25.8           Österbottnisk sommarsamling,på Stinasholmarna i Purmo    
             

Anmälan till den egna föreningen senast 25.7.2019. Programet

   
                   
                   
  20-22.9            Må bra kurs för dig och din vän, Tallink Silja;     
               Silja Symphony.    
                   
  21.9            Frivilligmässan kl. 12-16, Gamla Studenthuset,    
               Helsingfors.    
                   
  2.10            Hörselseminarium på G18 kl. 16-18.30,    
               med temat språkinlärning.    
               Anmälan senast 24.9 till Svenska hörselförbundet    
               09 663 392 eller kansli@horsel.fi.    
                   
  24-27.10            Bokmässa i Helsingfors.    
                   
  8-10.11            Kurs, "Att leva med tinnitus", på Norrvalla i Vörå.    
                   
  16-17.11            Förbundskongress, Hotell Scandic Rosendahl    
               i Tammerfors.     

 

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

 

                                      

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här