___________________

Skriande brist på utbildade audionomer
Läs mera här

Månadens fråga i oktober

Har du svårt att höra den du samtalar med på café och restaurang? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i september

Har du redan ansökt om funktionshinderkortet från FPA?  (endast ett svarsalternativ kan väljas)

ja, 10 st, 22 %
ämnar ansöka om det, 16 st, 35 %
nej, 8 st, 17 %
vet inte vad det ä, 6 st, 13 %
behöver inget kort, 6 st, 13 %

Totalt: 46 röster

 
 

 

Pressmeddelande 19.9.2018

Ny verksamhetsledare
  

Nora Strömman har utnämnts till verksamhetsledare för Svenska hörselförbundet rf.
Läs mera här
________________________________________________________________________________

Händelsekalender 2018

       
       
2.10   Förbundets nationella hörseldag på olika platser i Finland:  
    Vasanejden 29.9  
    HiA               6.10  
    Åboland     11.10  
       
6.10   Nationella Hörseldagen, den 2.10.2018 uppmärksammas   
    den 8.10.2018 kl.13-17 i Karis bibliotek som ett speciellt   
    hörselrådgivningstillfälle, med lotteri och servering.  
    Skrivtolkning beställd.  
       

6 –

  Guldhelg 6-7.10 i Vasa. "Jag hör så gott jag kan", Gael Hannan. Hörseldag i samband med Guldhelgen. Läs mera här  
7.10   Arrangör HiA - Hörselskadade i arbetslivet.   
       
12 – 14.10   Parkurs Kaisankoti i Esbo.  
       
25 –   Bokmässa i Helsingfors.  
28.10      
       
3-4.11   Hörselrådgivarutbildning. Block 1 av 4 (plats meddelas senare)  
    Sista anmälnings dagen är den 30.9.2018.  
    Har du frågor angående utbildningen, kontakta Johan Wikström:  
   

johan.wikstromhorsel.fi, tfn 044 5333 947

 
       
17 – 18.11   Nuorisotoimikunta, NUTO:s lilla julfest.  
       
       
       

 

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

Svenska hörselförbundet rf

 

Finlands Dövas Förbund rf, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f, Finska Hörselförbundet rf och Svenska hörselförbundet rf:s gemensamma kommentarer till FPA
Läs här

 

Resolution från

Förbundskongressen 21-23 oktober 2016
Läs här

______________________________________________

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentarer gällande begäran om utlåtande om utkast till regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande begäran om utlåtande om utkast till
regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här