___________________

Månadens fråga i juni och juli

Inverkar hörseln på hur du planerar din sommar eller semester? (endast ett svarsalternativ kan väljas

Resultat från månadens fråga i maj

Tycker du att Svenska hörselförbundet har tillräckligt med verksamhet för allmänheten? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

nej, verkligen inte 56 st. 26 %
nej 58 st. 27 %
ja 62 st. 28 %
ja, men kunde vara mera 40 st. 18 %
vet inte, 2 st. 1 %

Totalt: 218 röster

 
 

Händelsekalender 2018

19.8 Österbottnisk sommardag i Fagerö Folkpark, Björkgrundsv.1, 64550 Rangsby
  (Närpes). Börjar kl 11.00. Arrangör: Sydösterbottens hörselförening rf
   
30 – 2.9 Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS)
  temadagar och årsmöte Selfoss, Island.
   
7 – 9.9 Vildmarkskurs, i huvudstadsregionen. Läs mera
   
15.9 MITÄ Kahvila för ungdomar, Svenska hörselförbundet rf i samarbete
  med Kuuloliitto ry och Moottorikorvat.
   
28 – 30.9 Kurs, ny med hörapparat, i Helsingfors.
   
1.10 Förbundets nationella hörseldag med temat ljudmiljö i offentliga
  byggnader. Föreläsare från miljöministeriet och Kuuloliitto ry.
   
12 – 14.10 Parkurs i södra Finland.
   
17 – 18.11 Nuorisotoimikunta, NUTO:s lilla julfest.
   

 

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

Svenska hörselförbundet rf

 

Finlands Dövas Förbund rf, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f, Finska Hörselförbundet rf och Svenska hörselförbundet rf:s gemensamma kommentarer till FPA
Läs här

 

Resolution från

Förbundskongressen 21-23 oktober 2016
Läs här

______________________________________________

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentarer gällande begäran om utlåtande om utkast till regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande begäran om utlåtande om utkast till
regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här