Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med 6 månaders provanställning. Placeringsort är på Svenska hörselförbundets kansli, Helsingfors.

Rekryteringen sker löpande, din ansökan med CV och löneanspråk ska ha inkommit senast 27 augusti 2018.
Läs mera under länken ovan, Vi söker verksamhetsledare.


___________________

Skriande brist på utbildade audionomer
Läs mera här

Månadens fråga i augusti

Tycker du att förbundet borde ha en chattruta på hemsidan? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i juni - juli

Inverkar hörseln på hur du planerar din sommar eller semester? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:
nej, verkligen inte 62 st, 25 %
nej, 60 st, 24 %
ja, 64 st, 26 %
ja, i viss mån, 58 st, 23 %
har inga sommar eller semesterplaner 6 st, 2 %

Totalt: 250 röster

 
 

_________________________________________________________________________

Svenska Pensionärsförbundet bjuder in Svenska hörselförbundets medlemmar till Boulemästerskapet i Jakobstad 22.8.2018

Läs mera här

Händelsekalender 2018

     
24 –   NUTO - läger i Senjäjoki. För hörselskadade ungdomar 18-29 år. Läs mera här! Arrangörer:
28.8   Svenska hörselförbunde / Kuuloliitto / Moottorikorvat
     
30 – 2.9   Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS)
    temadagar och årsmöte Selfoss, Island.
     
7 – 9.9   Vildmarkskurs, i huvudstadsregionen. Läs mera
     
15.9   MITÄ Kahvila för ungdomar, Svenska hörselförbundet rf i samarbete
    med Kuuloliitto ry och Moottorikorvat.
     
28 – 30.9   Kurs, ny med hörapparat, i Helsingfors.
     
1.10   Seminarium: Hur påverkar ljudmiljön oss i vardagen? Klockan 12-14:30 på SFV huset Georgsgatan 18, Helsingfors
    Föreläsare från miljöministeriet och Kuuloliitto ry.
     
2.10   Förbundets nationella hörseldag på olika platser i Finland
     

6 –

  Guldhelg 7-8.10 i Vasa. Hörseldag i samband med Guldhelgen.
7.10   Arrangör HiA - Hörselskadade i arbetslivet. Läs mera här
     
12 – 14.10   Parkurs Kaisankoti i Esbo.
     
17 – 18.11   Nuorisotoimikunta, NUTO:s lilla julfest.
     

 

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

Svenska hörselförbundet rf

 

Finlands Dövas Förbund rf, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f, Finska Hörselförbundet rf och Svenska hörselförbundet rf:s gemensamma kommentarer till FPA
Läs här

 

Resolution från

Förbundskongressen 21-23 oktober 2016
Läs här

______________________________________________

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentarer gällande begäran om utlåtande om utkast till regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande begäran om utlåtande om utkast till
regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här