___________________

Månadens fråga i april

Hur ofta säger du till någon att du hör dåligt? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i mars

Vilka bakgrundsljud stör dig mest i vardagen? (endast ett svarsalternativ kan välja

Resultat:

trafikbuller 20 st, 13 %
apparater (datorer, fläktar, telefonsignaler)
36 st, 23 %
sorl (röster, tal, skratt, skrik)
58 st, 38 %
musik (i affär, café, matställe, krog) 38 st, 25 %
bakgrundsljud är inte störande 2 st, 1 %
 

Totalt: 154 röster

 

Händelsekalender 2018

   
20-22.4   INHIBERAD  Ny med hörapparat-kurs, Sjundeå bad.
   
24.4 Svenska hörselförbundet rf, förbundsmöte, Helsingfors
   
8-9.5 Fortsättningskurs för par, Folkhälsans hus i Norrvalla, Vörå
   
10-12.5  IFHOH Conference: “Accessibility removes all barriers”
  together  with IFHOH BGM (Biennial General Meeting)
  (Annual General Meeting) Ljubljana, Slovenia
   
6-8.6 Nordic Audiological SOCIETY 2018, Harpa Conference
  Centre Reykjavik, Iceland
   
7.6 Sommarsamling i södra Finland, i Karjaan yhteiskoulu,
  gymnastiksal kl.13-17 adress Ekenäsvägen 64, Karis
 

Arrangör: Hörselföreningen i Västnyland rf

   
   
   

 

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

Svenska hörselförbundet rf

 

Finlands Dövas Förbund rf, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f, Finska Hörselförbundet rf och Svenska hörselförbundet rf:s gemensamma kommentarer till FPA
Läs här

 

Resolution från

Förbundskongressen 21-23 oktober 2016
Läs här

______________________________________________

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentarer gällande begäran om utlåtande om utkast till regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande begäran om utlåtande om utkast till
regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här