Svenska
hörselförbundets
teser

________________

Träffar för personer med Méinierès sjukdom, i Vasa.

En grupp för personer med Ménières sjukdom kommer att starta upp i Vasa.
Målet med gruppen är att träffa andra i samma situation. En plats att utbyta erfarenheter
och få prata om Ménières sjukdom utan att förklara hur eller vad det är.
Tanken är att gruppen skall träffas ett par gånger per termin.

Svenska hörselförbundet rf bjuder på kaffe med tilltugg.

Ann-Marie Wilhelmsson tar mot anmälningarna och koordinerar träffarna.
Den tänkta samlingsplatsen är Svenska Folkskolans Vänner,
Handelsesplanaden 23 B i Vasa.

Du behöver inte vara medlem i någon förening för att delta i gruppen.
Sprid gärna information om Ménièresgruppen.

Kontakta
Ann-Marie Wilhelmsson
alvari52gmail.com
tel 0505735417

________________

För er som använder 
Instagram,

Svenska hörselförbundet rf finns nu också på Instagram

Användarnamn:
sv_horselforbunde
t

________________

Utvärdering av EU:s handikappstrategi 2010-2020

Ge feedback till EU-kommissionen
Här

Klientavgifter, vem klarar sig och hur?

En förfrågan om lagstadgade social- och hälsovårdsavgifters och FPA- självriskandels betalning och svårigheter med att klara av dem.

Svara på enkäten här
före 30.9.2019

___________________________

Skriande brist på utbildade audionomer
Läs mera här

Månadens fråga i oktober

Har du deltagit, eller kommer du att delta i förbundets eller en lokalförenings verksamhet hösten 2019? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i september

Har du beställt skrivtolk via FPA:s nya nättjänst? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

ja,14 st. 64 %
har inte beställt, 2 st, 9 %
nej, visste inte om den, 2 st. 9 %
har inget tolkbeslut, 4 st, 18 %

Totalt: 22 röster

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________________________

Välkommen till förbundskongressen 2019

Svenska hörselförbundet rf:s femte kongress arrangeras
16-17.11.2019 på Hotell Scandic Rosendahl i Tammerfors.

Program, läs här

Den av förbundet subventionerade deltagaravgift för hela kongressen med logi,två luncher,  buffémiddag och program är 150 euro för vuxna och 50 euro och för unga under 30 år.

Anmälningar:
Medlemmar anmäler sig till den egna föreningen. Övriga intresserade anmäler sig till förbundskansliet kansli@horsel.fi eller 09 663 392.

Din anmälan blir bindande 20.9.2019.
Anmälningsblankett, läs här 

________________________________________________________________________________

 

Projektet Mentorskap

Syftet med Mentorskapprojektet är att hjälpa elever som har en hörselnedsättning, att klara sig i studierna och vardagen och att ge information om hörselnedsättning i ett förebyggande syfte.

På hemsida horsel-mentorskap.fi kan elever och pedagoger få information om hur man kan vägleda elever och studerande med en hörselskada och tips för undervisningen.

www.horsel-mentorskap.fi
________________________________________________________________________________

 

Händelsekalender  2019

                       
  22.10                'Arbetsglädje - scenen är din!'  i Vasa, Anmälningar    
                   till: cecilia.soininen@horsel.fi, tfn. 050 341 2680     
                   senast 17.10. Mera information om 'Arbetsglädje -    
                   senen är din!' hittar du här.    
                       
  24-27.10                Bokmässa i Helsingfors.    
                       
  30.10                OBS! 'Arbetsglädje - scenen är din!'  i Karis.      
                    Evenemanget är inhiberad! OBS    
                       
  8-10.11                Kurs, "Att leva med tinnitus", på Norrvalla i Vörå.    
                       
  16-17.11                Förbundskongress, Hotell Scandic Rosendahl    
                   i Tammerfors.     
                       
  10.12                Menieres-gruppens första  träffas kl. 18 på SFV i Vasa.    
                       
  2020                    
  19-21.2                Parkurs i samarbete med Folkhälsansförbund    
                   i Österbotten, på Folkhälsans hus i Norrvalla, Vörå    

 

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

 

                                      

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här