OBS!

I Vi hörs nummer 4/2017 finns ett fel på sidan 7.
Dick Lundmark är hörapparatsexpert, inte audionom.

___________________


___________________

World Hearing Day
WHO arrangerar World Hearing Day varje år den 3 mars för att öka medvetenheten om hörselnedsättningar. Årets tema är “Hear the future” (fritt översatt ”Hör framtiden”). Med temat vill WHO fästa uppmärksamhet vid att antalet personer med hörselnedsättning kommer att öka globalt under de kommande årtiondena.

Månadens fråga i mars

Vilka bakgrundsljud stör dig mest i vardagen? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i februari

Vilken, tror du, är den främsta orsaken till framtidens hörselnedsättning? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

bakgrundsmusik 18 st. 15 %
lyssnandet på musik/annat i hörlurar 30 st. 24 %
buller på arbetsplatsen 46 st. 37 %
omgivningsbuller 28 st. 23 %
plötsliga oförutsedda höga ljud 2 st. 2 %

Totalt: 124 röster

 
 

Händelsekalender 2018

19.3 ALL DIGITAL Week på G18, Läs mera här
   
23-25.3 Mindfulness-kurs, för vuxna    hörselskadade,
  Runsala spa, Åbo
   
20-22.4 Ny med hörapparat-kurs, Sjundeå bad.
   
24.4 Svenska hörselförbundet rf, förbundsmöte, Helsingfors
   
8-9.5 Fortsättningskurs för par, Folkhälsans hus i Norrvalla, Vörå
   
10-12.5  IFHOH Conference: “Accessibility removes all barriers”
  together  with IFHOH BGM (Biennial General Meeting)
  (Annual General Meeting) Ljubljana, Slovenia
   
6-8.6 Nordic Audiological SOCIETY 2018, Harpa Conference
  Centre Reykjavik, Iceland
   
7.6 Sommarsamling i södra Finland, i Karjaan yhteiskoulu,
  gymnastiksal kl.13-17 adress Ekenäsvägen 64, Karis
 

Arrangör: Hörselföreningen i Västnyland rf

   
   
   

 

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

Svenska hörselförbundet rf

 

Finlands Dövas Förbund rf, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f, Finska Hörselförbundet rf och Svenska hörselförbundet rf:s gemensamma kommentarer till FPA
Läs här

 

Resolution från

Förbundskongressen 21-23 oktober 2016
Läs här

______________________________________________

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentarer gällande begäran om utlåtande om utkast till regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande begäran om utlåtande om utkast till
regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här