Kom och jobba hos oss!

Verksamhetsledare

Svenska hörselförbundet är en ideell organisation för svenskspråkiga personer med hörselskada i Finland och arbetar för att alla som har en hörselnedsättning ska ha samma möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället som andra. I vårt intressepolitiska arbete bevakar vi rätten till ett hörseltillgängligt samhälle på svenska i Finland. Vi har drygt 3 200 medlemmar i nio lokalföreningar. Förbundets vision är ett samhälle med god ljudmiljö där de mänskliga rättigheterna för alla respekteras och vi vill därför aktivt sprida information om hörselskador och hörselfrågor.

Vi söker dig som vill ha ett spännande och varierande uppdrag. Du har visioner och förmåga att omsätta visionerna till realitet. Du har en god initiativ- och samarbetsförmåga och klarar av att arbeta både självständigt och mål- och resultatinriktat. 

Verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för kansliet och att driva organisationen tillsammans med förbundsstyrelsen. I det administrativa ansvaret ingår förutom arbetsledning också budget- och planeringsansvar och att söka finansiering. Du är därför van vid ansökningsförfaranden. Du är införstådd med de lagar och regler som styr den tredje sektorns verksamhet och har ett brett kontaktnät. Du har också en god kommunikationsförmåga och är insatt i frågor som berör tillgänglighet inom social- och hälsovården. 

Svenska hörselförbundet söker dig som har relevant akademisk utbildning och är intresserad av hörselfrågor och att driva påverkansarbete. Du är energisk och stresstålig. Du har goda sociala förmågor och du har goda kunskaper i svenska och finska samt har grundläggande baskunskaper i engelska. 

Arbetsbeskrivning
Verksamhetsledaren är organisationens högsta befattning och arbetar direkt under förbundsstyrelsen. Du kommer att arbeta med omvärldsbevakning och ansvara för att förbundets frågor syns utåt. I enlighet med förbundskongressens och styrelsens beslut svarar du för verksamhetens finansiering, planering, genomförande och uppföljning. Styrning och utveckling av verksamheten är en viktig del i verksamhetsledarens dagliga arbete. Som verksamhetsledare är du insatt i hörsel- och ljudmiljöfrågor och kan agera som talesperson för personer med hörselskada. 

Förbundets kansli är i Helsingfors och har en personal på 6 personer. Tjänsten innebär även en del resor samt kvälls- och helgarbete.

 

Meriterande erfarenheter 

- Har tidigare erfarenhet av engagemang och uppdrag inom den tredje sektorn

- Har erfarenhet av hörselrelaterade frågor

- Har tidigare erfarenheter av strategiskt utvecklingsarbete att omsätta mål och strategier i operativ verksamhet 

- Har chefserfarenhet med ansvar för personal, ekonomi samt verksamhetsledning 

- Är självgående, strukturerad och tar ansvar för en hållbar arbetssituation 

- Har god kommunikativ förmåga och fungerar väl som länken mellan styrelse, kansli och medlemskår

- Är trygg och motiverande i ditt ledarskap och kan anpassa dig efter olika situationer, grupper och individer 

 

Svenska hörselförbundet:

Svenska hörselförbundet är en intresseorganisation som arbetar för att stärka och synliggöra hörselfrågor i Finland på svenska. Det gör vi bland annat genom opinionsbildning och att skapa sociala nätverk. 

Svenska hörselförbundet arrangerar STEA-finansierade anpassningskurser för personer med hörselnedsättning, ger ut medlemstidskriften Vi hörs, förverkligar projekt finansierade av utbildningsministeriet och olika finlandssvenska fonder och stiftelser. Förbundet ingår i det nordiska nätverket Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté och medlem i europeiska och internationella nätverk för personer med hörselnedsättning. Förbundet koordinerar också utvecklingssamarbete i Cochabamba, Bolivia.

Om ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med 6 månaders provanställning. Placeringsort är på Svenska hörselförbundets kansli, Helsingfors. Förbundet är medlem i Välfärdsbranschens förbund och följer kollektivavtal för föreningar i socialbranschen.

Rekryteringen sker löpande, din ansökan med CV och löneanspråk ska ha inkommit senast 27 augusti 2018 till mikaela.nylander@riksdagen.fi

Tillträde: enligt överenskommelse 

Frågor om tjänsten ställs till:  Ordförande Mikaela Nylander,
0505-113 029, mikaela.nylander@riksdagen.fi

Välkommen med din ansökan!