Stöd vår insamling

För att uppmärksamma världshörseldagen 3.3.2022 startade Svenska hörselförbundet en insamlingskampanj. Genom ditt bidrag stöder du vårt arbete för svenskspråkig hörselvård i Finland. Kampanjen pågår fram till 31.5.2022. Syftet med världshörseldagen är att öka medvetenheten om vikten av förebyggande arbete för att undvika hörselskador och för att främja hörselvård i hela världen.

 

Du kan delta i kampanjen genom att betala in ett bidrag:  
Insamlingskonto: FI45 4055 1020 2936 62  
Kontots innehavare: Svenska hörselförbundet rf  
Insamlingens tillståndsnummer: RA/2022/287