Vi hörs 2008 - 2009

Endast en artikel per tidskrift presenteras här.
Medlemmar får Vi hörs som en medlemsförmån.
Icke medlemmar har möjlighet att prenumerera på tidskriften.
Prenumerationspris: 12 euro per år
Lösnummer: 5 euro

 

4/2009

Grava och ovanliga hörselskador

3/2009

Meniérès sjukdom

2/2009

Tinnitus råd och rön

1/2009

Skrivtolkning och tolkanvändare

 

 3/2008

Hörsel och psyke

 

 2/2008

Buller och Bång

 

 1/2008

Hörhjälpmedel

   Tillbaka

 

 

4/2009 Grava och ovanliga hörselskador                                     3/2009 Ménières sjukdom
2/2009 Tinnitus
1/2009 Skrivtolkning och tolkanvändare

3/2008 Hörsel och psyke
2/2008 Buller och Bång
1/2008 Hörhjälpmedel