BULLER OCH BÅNG

bullerhund

Buller och Bång är Svenska hörselförbundet rf:s projekt om buller för barn i förskole- och skolåldern.

Projektet startade 2007 och har sedan dess informerat över 1350 barn och 200 lärare i Svenskfinland om hur buller påverkar oss och vår hörsel.

Projektets bärande kraft är maskoten Hörselhunden Hasse (en människa i hunddräkt) som besöker eleverna. Hörselhunden Hasse presenterar örats anatomi, hur hörseln påverkas av buller och diskuterar med klassen vad buller egentligen är. Hörselhunden Hasse introducerar hörselskydd och skolklassen får spela skrammelorkester med hörselskydden på, för att bekanta sig med den positiva effekten av hörselskydd. Efter detta presenterar Hasse hörhjälpmedel och en uppgiftsbroschyr, med hörselrelaterade knep och knåp.

MÅL

Buller och Bång-projektet strävar efter en ökad förståelse av hörseln och bullerbekämpning hos skoleleverna och personalen i skolan. Världshälsoorganisationen WHO förutspår att allt fler ungdomar kommer att ha nedsatt hörsel i framtiden på grund av buller. Genom tidiga insatser och förebyggande åtgärder kan vi åstadkomma en förändring i barns syn på hörseln och öka användningen av hörselskydd då det behövs.

Genom att få eleverna att lägga märke till ljudnivån i klassen, som är elevernas och lärarens arbetsplats under hela året, kan en hög ljudnivå åtgärdas redan i ett tidigt skede av barnens skolgång och således leda till en lugnare inlärningsatmosfär. Vår målsättning är att så många barn som möjligt skulle uppmärksamma ljudnivån i klassen och själva bidra till att minska ljudet.

buller-bong

Olika grupper av barn med hörselproblem

Jobbar du med barn i åldern 6-8 år?
Eller vet du om en skola som skulle gynnas av ett Buller och bång-besök?

Ta kontakt och beställ ett besök här: