SKRIVTOLK

Vad är skrivtolkning?

Skrivtolkning är tolkning från tal till skriven text. Under skrivtolkningen skriver tolken ner allt som hörs i tolkningssituationen så att kunden kan läsa det som text.

Målet är att förmedla det muntliga budskapet så fullständigt som möjligt, men vid behov kan tolken omforma eller förkorta budskapet till en mera läsbar form. Tolken beskriver också ljud i omgivningen, som t.ex. skratt, åska eller i fall en mobiltelefon ringer. Innehållet och tonen i budskapet ändras aldrig.

Oftast använder skrivtolken en dator eller en tablett, som en eller två kunder kan läsa från. Om flera personer ska använda sig av skrivtolkningen under ett möte, en föreläsning eller i andra gruppsituationer kan tolkens dator kopplas till en tv-skärm eller en stor duk. I bland kan också tolkningen ske på distans.

Tolken har tystnadsplikt och tolkningstexten sparas aldrig. I tolkningssituationen tar tolken inte parti och deltar inte i diskussioner.

4W6A8219
_W6A7043

Var kan man använda skrivtolkning?

Skrivtolkning kan användas i alla situationer där kunden upplever sig ha nytta av tolkning. Skrivtolkning kan t.ex. användas vid läkarbesök, på möten, i simhallen eller på fest. Skrivtolkning kan också användas när man förflyttar sig till olika ställen (t.ex. guidade rundturer), men då begränsas tolkningstiden av den bärbara datorns batteritid. Kunden kan också ta med sig skrivtolk på utlandsresor.

Vem kan få tolk, och hur?

Rätt till tolktjänst har enligt lagen synhörselskadade, hörselskadade eller talskadade som behöver tolkning och som kan använda sig av någon fungerande kommunikationsmetod. Skrivtolkning används huvudsakligen av gravt hörselskadade och vuxendöva som fått tolkbeslut. En del teckenspråkiga döva och dövblinda har också nytta av skrivtolkningen. På datorn kan tolken anpassa bakgrund, färg och storlek på texten enligt vad kunden ser bäst. Skrivtolkning uppskattas också av många som hör bra, särskilt i lite stökigare ljudmiljöer.

För att ansöka om tolktjänst tar man kontakt med FPA. Tolktjänsten är avgiftsfri för kunden, och tolken sköter om den nödvändiga utrustningen.