Annonsera i Vi hörs!

Är ni intresserade av att annonsera i Finlands enda svenskspråkiga tidskrift på hörselområdet?

Tidskriften Vi hörs är Svenska hörselförbundets medlemstidskrift och utkommer fyra gånger i året.

Tidskriftens läsare är bland annat medlemmar i förbundets nio medlemsföreningar. Vi hörs finns även att läsas på bibliotek, hörcentraler och FPA. Upplagan är 3100.

Det är den enda svenskspråkiga tidskriften i Finland som innehåller information om hörselfrågor. Tidskriften utgör en central informationskanal i synnerhet för äldre personer och för personer som inte har tillgång till digitala kommunikationskanaler.

annons

VI HÖRS Utgviningshema 2023

1/2023

Utkommer: Mars, vecka 9
Materialdeadline: 27.1.2023
Tema: Delaktighet

2/2023

Utkommer: Maj, vecka 22
Materialdeadline: 28.4.2023
Tema: Livskvalitet

3/2023

Utkommer: September, vecka 36
Materialdeadline: 4.8.2023
Tema: Förändring

4/2023

Utkommer: December, vecka 48
Materialdeadline: 27.10.2023
Tema: Digitalisering

 

Priser i färg:

1/1 sida 400 € alv = 0
1/2 sida 200 € alv = 0
1/4 sida 100 € alv = 0
1/8 sida   50 € alv = 0