Annonsera i Vi hörs!

Är ni intresserade av att annonsera i Finlands enda svenskspråkiga tidskrift på hörselområdet?

Tidskriften Vi hörs är Svenska hörselförbundets medlemstidskrift och utkommer fyra gånger i året.

Tidskriftens läsare är bland annat medlemmar i förbundets nio medlemsföreningar. Vi hörs finns även att läsas på bibliotek, hörcentraler och FPA. Upplagan är 3100.

Det är den enda svenskspråkiga tidskriften i Finland som innehåller information om hörselfrågor. Tidskriften utgör en central informationskanal i synnerhet för äldre personer och för personer som inte har tillgång till digitala kommunikationskanaler.

annons

VI HÖRS UTKOMMER

1/2022

Utkommer i mars 2022, deadline är 4.2.2022.
Tema: Tinnitus – en värld av oönskat ljud

2/2022

Utkommer i juni 2022, materialdeadline 29.4.2022.
Tema: Hörsel i arbetslivet

3/2022

Utkommer i september 2022, materialdeadline 8.8.2022.
Tema: Vård, omsorg och hörhjälpmedel

4/2022

Utkommer i december 2022, materialdeadline 29.10.2022.
Tema: Buller och hörsel

 

Priser i färg:

1/1 sida 400 € alv = 0
1/2 sida 200 € alv = 0
1/4 sida 100 € alv = 0
1/8 sida   50 € alv = 0