INFO OM HÖRSEL

Nyttig information om hörsel samlat på ett ställe

På denna sida hittar du information om hörselnedsättning som hjälper dig i vardagen.

Du kan läsa om vad du kan göra när hörseln försämrats, om hörselsjukdomar, hörselvård samt hjälpmedel och teknik. Du hittar även svar på ofta ställda frågor om hörsel.

ALLMÄNT OM HÖRSEL

 

Nedan hittar du du allmän info om hörsel, hörapparater och hörselsjukdomar. I Frågehörnan hittar du svar på vanliga frågor om hörselnedsättning - om du inte hittar svar kan du skicka in din egen fråga!

VÄLFÄRDSOMRÅDEN

Från och med den 1 januari 2023 är Finland indelat i 21 välfärdsområden.

Nedan hittar du information om och kontaktuppgifter till hörselvården inom de olika områdena.

VARDAGEN

Genom rätt stöd och anpassningar kan vi bibehålla livskvaliteten och en fungerande vardag med hörselnedsättning.

HJÄLPMEDEL & TEKNIK

När hörseln och hörapparaterna inte räcker till i alla situationer finns det olika former av hjälpmedel som underlättar vardagen.

MATERIAL

I vår dokumentbank hittar du tryckt material såsom broschyrer och flyers. Materialet innehåller information om hörsel för såväl personer med hörselnedsättning som allmänheten. Nedan hittar du även en terminologi inom hörselområdet samt länkar till externa resurser som kan hjälpa dig vidare.

Alla vårt material kan beställas eller laddas ner i pdf-format via denna länk: www.horsel.fi/forbundet/bestallningsformular