SENIORER

Det är naturligt att börja höra sämre när man blir äldre. Oftast börjar vi höra lite sämre i 45-65 årsåldern. På denna sida har vi samlat tips och råd som stöd för ett hälsosamt och aktivt åldrande.

IT-STÖD FÖR SENIORER (EXTERNA LÄNKAR)

Enter ry

ENTER rf är en förening för seniorer, som är intresserade av dagens informations- och kommunikationsteknik. Enter erbjuder kamrathandledning inom IT för seniorer på bibliotek, servicecentraler och andra offentliga utrymmen på cirka 80 platser runtom i Nyland.

Seniorsurf

Sida som sammanställt mycket information kring informations- och kommunikationsteknik. Största delen är på finska, finns enstaka sidor på svenska. Svenska sidorna nås genom att klicka på "SV" uppe till höger. Om du använder mobil eller tablet så kan man behöva klicka på menyn (tre linjer på varandra) först, sedan syns "SV" på nedre sidan.

Lättläst.fi

Lättläst.fi är en webbplats som helt enkelt är lättläst. Här finns information om grundläggande frågor som Whatsapp, Zoom, bankkort och lagar i Finland. LL-Center står bakom webbplatsen och producerar även lättlästa böcker på svenska i Finland. LL-Center är en del av FDUV.

Pensionärsförbundets IT-stöd

Svenska pensionärsförbundet har mycket material, personal samt frivilliga IT-handledare som hjälper en långt.

YLE: Digiträning

Svenska YLE har flera artiklar med sammanställningar om allt möjligt. Här kan man läsa sig in på VPN, kakor och hur man shoppar säkert på nätet.

Kuuloliitto - Digitaidot

Finskspråkiga hörselförbundet Kuuloliitto har haft ett projekt som heter Digitaidot (Digital kompetens).

LOKALFÖRENINGAR

Lokal hörselförening

Förbundet har nio medlemsföreningar, varav åtta är lokala placerade över hela Svenskfinland. Att gå med i en förening ger dig medlemsförmåner såsom gratis prenumeration på Vi hörs, men även kamratstöd och tillgång till hörselrådgivning.

Pensionärsföreningar

På Svenska Pensionärsförbundets hemsida som länkas nedan så hittar ni förbundets 75 medlemsföreningar som är fördelade i hela Svenskfinland. Gå med i din lokala förening för att ta del av deras aktiviteter!

VÄLMÅENDE & MOTION

Folkhälsan

Folkhälsan har motionsgrupper i hela Svenskfinland. Följ länken för att se ifall det finns någon grupp som samlas nära just dig. Du kan även ta del av deras promenadguide som finns på samma sida. Guiden som täcker flera områden i Svenskfinland berättar om olika sevärdheter i området. Perfekt för en sommarpromenad!

Äldreinstitutet (Ikäinstituutti)

Äldreinstitutet forskar, utvecklar, utbildar och publicerar material för att främja äldre personers funktionsförmåga och delaktighet. Som expertorganisation samarbetar de med tredje sektorn och kommunerna. Det finns en del material att tillgå på svenska genom att följa länken nedan.

Motion - Svenska pensionärsförbundet

På Svenska Pensionärsförbundets hemsida som länkas nedan så hittar ni förbundets 75 medlemsföreningar som är fördelade i hela Svenskfinland. Gå med i din lokala förening för att ta del av deras aktiviteter!