Förbundets medlemsföreningar har cirka 3 000 medlemmar.

Bli medlem du också!
Medlemsavgiften i föreningarna varierar mellan 10-30 euro.
e-postformulär finns här

________________

Medlemsförmån

_________________

Understödande medlemmar

Widex Akustik Oy
www.widex.fi

EGIL.FI
Batteriservice
www.egil.fi

 

_________________

 

Föreningsresursen,
Svenska studiecentralens webbplats för föreningskunskap
Läs mera

 

Våra medlemsföreningar

Förbundet har nio lokala medlemsföreningar.


Helsingforsregionens hörselförening rf
Lokal: Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors
e-post: helsingfors.horsel@gmail.com
Ordförande Harriet von Koskull
mobil: 050 522 78 41
e-post: halle.koskullgmail.com
www.helsingfors.horsel.fi
Helsingforsregionens hörselförening rf:s medlemsavgift är 30 euro.

HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf
Ordförande: Siw Östman
Stocksundsvägen 11, 65610 Korsholm
tfn 050 532 74 40
e-post: siwostmans.net
www.hia.horsel.fi
HiAs medlemsavgifter är:
Medlem 15 euro/ medlem och år.
Familj 25 euro/ medlem och år. (Familj menar de som bor på samma adress.)
Studerande 5 euro/ medlem och år.
 

Hörselföreningen i Karlebynejden rf
Ordförande: Bo-Henry Simell
Terassgränd 1 A 8, 67100 Karleby,
tfn 050 5624 369
e-post: bo.simellanvianet.fi
Hörselföreningen i Karlebynejden rf:s medlemsavgift är 15 euro/år.
 

Hörselföreningen i Västnyland rf
Ordförande: Erik Munsterhjelm
Alsätragatan 31, 10300 Karis
mobil 040 830 5231
e-post: erik.munsterhjelmgmail.com
www.vastnyland.horsel.fi
Hörselföreningen i Västnyland rf:s medlemsavgift är 15 euro.


Svenska Hörselskadade i Borgånejden rf
Ordförande: Juhani Sjöström
Gamla Kvarnvägen 5, 07130 Andersböle
tfn. 040 5314 701
e-post: juhani.sjostrompp.inet.fi
www.borganejden.horsel.fi
Svenska Hörselskadade i Borgånejden rf:s medlemsavgift är 15 euro.


Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden rf
Ordförande: -
e-post till sekr. Gunnar Enlund,
gunnar.enlund@multi.fi 
 

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf
Ordförande: Bjarne Sjöblom
Vallonvägen 2 B 9, 65610 Korsholm
mobil: 050 5581407
e-post: bjarne.sjoblom@netikka.fi
http://vasasvenska.horsel.fi


Svenska hörselskadade i Åboland rf
Ordförande: Birgitta Kronberg
Tennbyvägen 28 bost 26, 21600 Pargas
tfn 02 458 4189,
e-post: birgitta.kronberg46gmail.com
www.aboland.horsel.fi
Svenska hörselskadade i Åboland rf:s medlemsavgift är 15 euro.

Sydösterbottens hörselförening rf
Ordförnade Ulla Holmberg
Kyrktåget 2 A 3, 64200 Närpes
tfn 050 530 76 97
e-post: ulla.holmbergqnet.fi
www.sydosterbotten.horsel.fi
Sydösterbottens hörselförening rf medlemsavgift 2017, 15 euro.

 

Under rubriken "Bli medlem"  kan Du skriva in dig i någon av förbundets medlemsföreningar.
Meddela i fältet ansökan: din adress, födelseår samt i vilken förening du önskar bli medlem.

Du kan också ansluta dig direkt via meddelande till föreningarnas e-postadresser.

 

Till startsidan