Våra föreningar

Svenska hörselförbundets nio medlemsföreningar har cirka 3 100 medlemmar.

Sydösterbottens hörselförening rf

Ordförande: Hans-Erik Lindqvist
Molnmossvägen 13, 64230 Närpes
tfn: 050 581 1760
e-post: hanserikjohan.lindqvist(a)gmail.com
sydosterbotten.horsel.fi
Sydösterbottens hörselförening rf medlemsavgift 2020, 15 euro.

Svenska hörselskadade i Åboland rf

Ordförande: Birgitta Kronberg
Tennbyvägen 28 bost 26, 21600 Pargas
tfn: 02 458 4189,
e-post: birgitta.kronberg46@gmail.com
aboland.horsel.fi
Svenska hörselskadade i Åboland rf:s medlemsavgift är 15 euro.

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf

Ordförande: Bjarne Sjöblom
Vallonvägen 2 B 9, 65610 Korsholm
mobil: 050 558 1407
e-post: bjarne.sjoblom@netikka.fi
vasasvenska.horsel.fi

Nykarlebynejdens hörselförening rf

Ordförande: Harald Nordman
Skärsvägen 49, 68600 Jakobstad
tfn: 040 569 5491
epost: harald412013@gmail.com
Sekr. Gunnar Enlund
Nybrännvägen 670, 68930 Purmo
tfn: 050 022 3814
epost: gunnar.enlund@multi.fi
nykarlebynejden.horsel.fi

Hörselföreningen i Östnyland rf

Ordförande: Juhani Sjöström
Gamla Kvarnvägen 5, 07130 Andersböle
tfn: 040 531 4701
e-post: juhani.sjostrom@pp.inet.fi
Hörselföreningen i Östnylandrf:s medlemsavgift är 15 euro.
ostnyland.horsel.fi

Hörselföreningen i Västnyland rf

Ordförande: Erik Munsterhjelm
Alsätragatan 31, 10300 Karis
mobil 040 830 5231
e-post: erik.munsterhjelm@gmail.com
vastnyland.horsel.fi
Hörselföreningen i Västnyland rf:s medlemsavgift är 15 euro.

HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf

Ordförande: Siw Östman
Stocksundsvägen 11, 65610 Korsholm
tfn 050 532 7440
e-post: siw(at)ostmans.net
hia.horsel.fi

Helsingforsregionens hörselförening rf

Lokal: Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors
e-post: helsingfors.horsel@gmail.com
Ordförande: Harriet von Koskull
mobil: 050 522 7841
e-post: halle.koskull (at) gmail.com
helsingfors.horsel.fi

Ordförande: Glenn Hassel
Flatabackevägen 14, 67500 Karleby
tfn: 040 189 6448
e-post: glen.hassel@gmail.com
karlebynejden.horsel.fi
Hörselföreningen i Karlebynejden rf:s medlemsavgift är 15 euro/år.

Bli medlem du också!

Medlemsavgiften i föreningarna varierar mellan 15-30 euro beroende av förening. Som medlemsförmån får du tidskriften Vi hörs fyra gånger per år. Du kan också enbart prenumerera på tidskriften Vi hörs.
Prenumerationsavgiften är 25 euro.

Understödande medlemmar Widex Akustik Oy, widex.fi
Egil Batteriservice, egil.fi

_W6A6848

Bli medlem genom att fylla i webbformuläret!

Bli medlem
Välj förening *
Samtycke *
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att genomföra beställningen. Uppgifterna delas inte med tredje part.
reCAPTCHA