HÖRSELRÅDGIVARE

Hörselrådgivarna har varit en av hörnstenarna i lokalföreningarnas verksamhet sedan år 2001.

Hörselrådgivarna hjälper personer som har frågor och utmaningar angående hörapparaten och hörhjälpmedel. Hörselrådgivarnas hjälp har flera gånger varit avgörande för att nydiagnostiserade börjat använda sin hörapparat och andra hjälpmedel som beviljats. Beroende på lokalförening, har hörselrådgivarna även aktivt sökt sig till åldringshem och skolor och informerat om hörselskador från tinnitus och bullerskador till kokleaimplantat.

Hörselrådgivarnas insatser baserar sig på frivillighet och styrs från lokalföreningarna. Förbundets roll är att ge den fortbildning hörselrådgivarna behöver för att förkovra sig. Lokalföreningarna har sammanlagt cirka 50 hörselrådgivare.

4W6A8238

Behöver du hjälp?

Kontaktuppgifter till hörselrådgivarna får du via föreningarna.
Förfrågningar och anmälningar till utbildningar: annica.wahrman@horsel.fi, 044 533 39 47.

Svenska hörselförbundet rf:s medlemsföreningar har hörselrådgivare som ger information i hörselfrågor och hjälper till med hörapparaten. Hörselrådgivarnas namn finns under respektive förening (kontaktuppgifter ger föreningen). Medlemsföreningarna svarar också på olika frågor angående hörseln.

Helsingforsregionens hörselförening rf

Ordf. Harriet von Koskull
tfn 050 522 7841
e-post: halle.koskull@gmail.com
e-post: helsingfors.horsel@gmail.com
Lokal: Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors
Hörselrådgivare: Harriet von Koskull, Kristina Lindquist, Gerd Strandberg-Andersson, Moritz Wegar

HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf

Ordf. Siw Östman, Stocksundsvägen 11, 65610 KORSHOLM,
tfn 06 322 1201, 050 532 7440
epost: siw@ostmans.net
Hörselrådgivare: Carina Blom, Olle Hägglund, Ann-Christin ”Anki” Johansson, Eivor Larpes, Camilla Mattjus, Monica Söderlund, Camilla Westerlund, Johan Wikström, Ann-Charlotte Willför, Siw Östman, Marina Engblom, Clara Westerlund-Horttana, Kari Horttana, Solveig Sandvik-Nyberg

Hörselföreningen i Karlebynejden rf

Ordf. Glenn Hassel, Flatabackevägen 14, 67500 KARLEBY
tfn 040 1896448
epost: glen.hassel@gmail.com
Hörselrådgivare: Margareta Sundberg, Glenn Hassel

Hörselföreningen i Västnyland rf

Ordf. Erik Munsterhjelm, Alsätragatan 31, 10300 KARIS
tfn 040 830 5231
e-post: erik.munsterhjelm@gmail.com
Hörselrådgivare: Eva Aaltonen, Lisbeth Faldetta, Marika Faldetta, Kari Horttana, Christina Kaltiokallio, Linnéa Mynttinen, Göran Nordström, Guy Wallin, Clara Westerlund-Horttana

Nykarlebynejdens hörselförening rf

Sekr. Jan-Olof Wiik
tfn: 040 7708951
epost: jo.wiik@multi.fi
postadress: Pörkenäsgatan 11, 68620, Jakobstad
Hörselrådgivare: Jan-Olof Wiik, Gustav Julin, Harald Nordman

Hörselföreningen i Östnyland rf

Ordf. Anneli Holmberg, Biskopsgatan 8-10 B 11, 06100, Borgå
tfn 050 37999 72
e-post: annihelena.holmberg@gmail.com
Hörselrådgivare: Denice Sjöström, Juhani Sjöström, Åsa Stenström, Kim Andersson

Hörselföreningen i Vasanejden rf

Ordf. Bjarne Sjöblom, Vallonvägen 2 B 9, 65610 KORSHOLM
tfn: 050 558 1407
e-post: bjarne.sjoblom@netikka.fi
Hörselrådgivare: Nils-Erik Kloo, Bjarne Sjöblom, Lisen Sjöblom, Inga-Lisa Holm

Svenska hörselskadade i Åboland rf

Ordf. Birgitta Kronberg, Tennbyvägen 28 bost 26, 21600 PARGAS
tfn 040 7189 920
e-post: birgitta.kronberg46(a)gmail.com
Hörselrådgivare: Gunilla Aspelin, Dolores Johansson, Britt Helander, Birgitta Kronberg, Auli Yli-Äyhö

Sydösterbottens hörselförening rf

Ordf. Anita Ismark
Kyrkobyvägen 167, 66200 Korsnäs
tfn: 050 5181949
e-post: anita.ismark(a)outlook.com
Hörselrådgivare: Mona Gullmes, Harriet Harf, Katri "Kati" Lagerström

Svenska hörselförbundet rf

Hörselrådgivare: Dick Lundmark, dick.lundmark@kuulotekniikka.com