NYTTIGA LÄNKAR

Här har vi samlat nyttiga länkar som relaterar både direkt och indirekt till Svenska hörselförbundet och hörsel.

IT-STÖD FÖR SENIORER

Pensionärsförbundets IT-stöd

Svenska pensionärsförbundet har mycket material, personal samt frivilliga IT-handledare som hjälper en långt.

YLE: Digiträning

Svenska YLE har flera artiklar med sammanställningar om allt möjligt. Här kan man läsa sig in på VPN, kakor och hur man shoppar säkert på nätet.

Kuuloliitto - Digitaidot

Finskspråkiga hörselförbundet Kuuloliitto har haft ett projekt som heter Digitaidot (Digital kompetens).

Enter ry

ENTER rf är en förening för seniorer, som är intresserade av dagens informations- och kommunikationsteknik. Enter erbjuder kamrathandledning inom IT för seniorer på bibliotek, servicecentraler och andra offentliga utrymmen på cirka 80 platser runtom i Nyland.

Seniorsurf

Sida som sammanställt mycket information kring informations- och kommunikationsteknik. Största delen är på finska, finns enstaka sidor på svenska. Svenska sidorna nås genom att klicka på "SV" uppe till höger. Om du använder mobil eller tablet så kan man behöva klicka på menyn (tre linjer på varandra) först, sedan syns "SV" på nedre sidan.

Lättläst.fi

Lättläst.fi är en webbplats som helt enkelt är lättläst. Här finns information om grundläggande frågor som Whatsapp, Zoom, bankkort och lagar i Finland. LL-Center står bakom webbplatsen och producerar även lättlästa böcker på svenska i Finland. LL-Center är en del av FDUV.

ÅTERFÖRSÄLJARE AV HÖRAPPARATER OCH TILLBEHÖR

Kuulotekniikka

Säljer hörapparater och tillbehör till apparater, såsom slangar och filter. Säljer även varseblivningssystem (Bellman & Symfon) samt batterier med mera.

Kuulolaiteparistokauppa.fi

Säljer batterier och tillbehör till apparater, såsom slangar och filter.

Kuulotarvike

Säljer batterier och tillbehör till apparater, såsom slangar och filter. Säljer även hörhjälpmedel som t.ex. väckarklocka.

Hörapparatsbatterier

Större kedjor som Clas Ohlson och Tokmanni säljer batterier, men det kan även hittas i matbutiker som S-Market och K-Supermarket. Återfinns oftast bland andra standardbatterier.

Lokala hörselföreningar

Din lokala hörselförening brukar även ordna förmånlig försäljning av hörapparatsbatterier. Förbundet har 9 medlemsföreningar som alla listas här intill.

ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR FÖR BARN OCH UNGA

DHBS - Döva och hörselskadade barns stödförening

Ordnar evenemang för barn och familjer.

Föreningen Hörseltjänst sommarläger

Ordnar sommarläger för hörselnedsatta barn och unga upp till 17 år i Svenskfinland. Går av stapeln första veckan i augusti varje år.

Kuuloavain.fi

Samlingssida med innehåll om kamratstöd etc.

LapCI

Riksföreningen för barn med cochleaimplantat.

FÖRBUND AV INTRESSE

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

FSS - Förbundet Finlands Svenska Synskadade

FSS jobbar för personer med synnedsättning i Finland på svenska.

Finlands dövas förbund

Finlands äldsta organisation för personer med funktionsnedsättning.

Svenska Pensionärsförbundet

SPF arbetar för personer som gått i pension.

Psykosociala förbundet

Arbetar med att sprida kunskap om psykisk hälsa och jobbar aktivt med intressepolitiska frågor.

Finlandssvenska teckenspråkiga rf

Arbetar för det finlandssvenska teckenspråket.