Söker du efter en föreläsare inom hörselområdet?

Nedan hittar du en lista på personer som föreläser om olika hörselrelaterade frågor.

Boka en föreläsare genom att kontakta personen direkt. Kontaktuppgifter och närmare information hittas i det bifogade materialet.

Siw Östman

Förstå en hörselnedsättning, skötsel av hörapparater, bemötande.

Hagström Kristoffer

Varierande psykologiska teman, sjukdom & funktionsnedsättning, gränssättning, anpassning, sorgeprocess, närståendes roll, prestationsidentitet, mm.

Olle Hägglund

Olika typer av hörhjälpmedel, skötsel av hörapparater, hörapparater och teknik.

Mattjus Camilla

Hörselskador, bemötande av personer hörselnedsättning, hur man kommunicerar med personer med hörselnedsättning.
Hur det är att vara ung med hörselnedsättning.

Wikström Johan

Föreläser allmänt om hörselnedsättning.
Information om hörsel och bemötande av en hörselskadad person.
Föreläsningarna görs både på svenska och finska.