SKÖTSEL AV
HÖRAPPARATEN

Hörapparaten lånas till klienten från det egna välfärdsområdet. Man kan även köpa sin hörapparat själv direkt från återförsäljare. Batterier till hörapparaten säljs på apotek, i välrustade affärer, av våra föreningar och förmånligt på olika webbsidor. Vid behov av slang eller filter eller reparation av hörapparaten skall du alltid vända dig till instansen där hörapparatutprovningen skedde.

Om du behöver hjälp med byte av slang, filter, batterier eller hjälpmedel kan du vända dig till föreningarnas hörselrådgivare, som hjälper i dessa frågor.

Föreningarnas hörselrådgivare finner du här.

Nedanstående info om skötsel av hörapparaten kommer från vårt blåa lilla häfte som även går att beställa från oss.

BATTERIER

batterier
batterier-2

BATTERITEST 1

batteritest

BATTERIBYTE

Vänta 2 minuter

batteritbyte

BATTERITEST 2

ON
OFF

VILKET ÖRA?

vanster
hoger

SÄTT I HÖRAPPARATEN

SLANGBYTE

Den nya slangen 2 mm längre än den gamla.

slangbyte

RENGÖRING AV INSATSEN

ren-1
ren-2

eller 1 tablett

ren-3
ren-4
ren-5

TORKNING

eller

torkning-2

RENGÖRA HÖRAPPARATEN

rengora

I-ÖRAT-APPARATER

I-örat-apparater

VAXFILTERBYTE

vax-filter

Vid problem som du inte själv kan lösa ska du vända dig till din audionom. Du har rätt att få en ny hörapparat vart femte år eller när din hörsel förändras drastiskt.