HÖRSELRÅDGIVARE

Hörselrådgivarna har varit en av hörnstenarna i lokalföreningarnas verksamhet sedan år 2001.

Hörselrådgivarna hjälper personer som har frågor och utmaningar angående hörapparaten och hörhjälpmedel. Hörselrådgivarnas hjälp har flera gånger varit avgörande för att nydiagnostiserade börjat använda sin hörapparat och andra hjälpmedel som beviljats. Beroende på lokalförening, har hörselrådgivarna även aktivt sökt sig till åldringshem och skolor och informerat om hörselskador från tinnitus och bullerskador till kokleaimplantat.

Hörselrådgivarnas insatser baserar sig på frivillighet och styrs från lokalföreningarna. Förbundets roll är att ge den fortbildning hörselrådgivarna behöver för att förkovra sig. 
Lokalföreningarna har sammanlagt cirka 50 hörselrådgivare.

4W6A8238

Behöver du hjälp?

Kontaktuppgifter till hörselrådgivarna får du via föreningarna.
Förfrågningar och anmälningar till utbildningar: annica.wahrman@horsel.fi, 044 533 39 47.

Svenska hörselförbundet rf:s medlemsföreningar har hörselrådgivare som ger information i hörselfrågor och hjälper till med hörapparaten. Hörselrådgivarnas namn finns under respektive förening (kontaktuppgifter ger föreningen). Medlemsföreningarna svarar också på olika frågor angående hörseln.

Helsingforsregionens hörselförening rf

Ordf. Harriet von Koskull
tfn 050 522 7841
e-post: halle.koskull@gmail.com
e-post: helsingfors.horsel@gmail.com
Lokal: Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors
Hörselrådgivare: Harriet von Koskull, Kristina Lindquist, Gerd Strandberg-Andersson, Moritz Wegar

HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf

Ordf. Siw Östman, Stocksundsvägen 11, 65610 KORSHOLM,
tfn 06 322 1201, 050 532 7440
epost: siw@ostmans.net
Hörselrådgivare: Carina Blom, Olle Hägglund, Ann-Christin ”Anki” Johansson, Eivor Larpes, Camilla Mattjus, Monica Söderlund, Camilla Westerlund, Johan Wikström, Ann-Charlotte Willför, Siw Östman

Hörselföreningen i Karlebynejden rf

Ordf. Glenn Hassel, Flatabackevägen 14, 67500 KARLEBY

tfn 040 1896448 epost: glen.hassel@gmail.com                                            Hörselrådgivare: Margareta Sundberg

Hörselföreningen i Västnyland rf

www.vastnyland.horsel.fi
Ordf. Erik Munsterhjelm, Alsätragatan 31, 10300 KARIS
tfn 040 830 5231
e-post: erik.munsterhjelm@gmail.com
Hörselrådgivare: Lisbeth Faldetta, Marika Faldetta, Kari Horttana, Christina Kaltiokallio, Linnéa Mynttinen, Göran Nordström, Guy Wallin, Clara Westerlund- Horttana

Nykarlebynejdens hörselförening rf

Sekr. Gunnar Enlund
tfn: 050 022 3814,
epost: gunnar.enlund@multi.fi
postadress: Nybrännvägen 670, 68930 PURMO
Hörselrådgivare: Gunnar Enlund, Gustav Julin, Harald Nordman

Hörselföreningen i Östnyland rf

Ordf. Juhani Sjöström, Gamla Kvarnvägen 5, 07130 ANDERSBÖLE
tfn 040 5314 701
e-post: juhani.sjostrom@pp.inet.fi
Hörselrådgivare: Denice Sjöström, Juhani Sjöström, Åsa Stenström, Kim Andersson

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf

Ordf. Bjarne Sjöblom, Vallonvägen 2 B 9, 65610 KORSHOLM
tfn: 050 558 1407
e-post: bjarne.sjoblom@netikka.fi
Hörselrådgivare: Nils-Erik Kloo, Bjarne Sjöblom, Lisen Sjöblom

Svenska hörselskadade i Åboland rf

Ordf. Birgitta Kronberg, Tennbyvägen 28 bost 26, 21600 PARGAS

tfn 040 7189 920
e-post: birgitta.kronberg46@gmail.com
Hörselrådgivare: Gunilla Aspelin, Dolores Johansson, Britt Helander, Birgitta Kronberg, Auli Yli-Äyhö

Sydösterbottens hörselförening rf

Ordf. Hans-Erik Lindqvist
Molnmossvägen 13, 64230 Närpes
tfn: 050 5811 760
e-post: hanserikjohan.lindqvist(a)gmail.com
Hörselrådgivare: Mona Gullmes, Harriet Harf

Svenska hörselförbundet rf

Hörselrådgivare: Dick Lundmark, dick.lundmark@kuulotekniikka.com