MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs.
Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

Vi hörs är den enda svenskspråkiga tidskriften i Finland som innehåller information om hörselfrågor.

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån. Det är även möjligt att prenumerera på tidskriften eller beställa ett lösnummer.

Nummer 1/2024 av Vi hörs utkommer i mars.

AKTUELLA ARTIKLAR

Medlemsordet: Digitalisering – på gott och ont

Mycket har förenklats genom digitaliseringen. För mig som hörselskadad gäller det förstås alla hjälpmedel jag har. Inga sladdar behövs längre…

Kolumn: Känslor kring digitaliseringen

Under åren jag jobbat på Svenska pensionärsförbundet med att stöda pensionärer bli och vara digitala, har vi funderat mycket på…

En digital vardag på egna villkor

Digitaliseringen skall vara dräng och inte husbonde, anser Bengt Mattila. För honom är det viktigt att dra nytta av digitala…

SKICKA EN HÄLSNING

annonsering

Vill du skicka en hälsning i Vi hörs?

KONTAKTUPPGIFTER

Tina Kärkinen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn: 050 462 00 56 eller 050 476 2475
e-post: tina.karkinen@horsel.fi eller kansli@horsel.fi

Prenumerationspris: 25 euro per år (2024). Lösnummer: 7 euro
Ansvarig redaktör: Nora Strömman
Redaktör: Tina Kärkinen
Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Redaktionsråd
Innehållet i Vi hörs diskuteras regelbundet inom tidskriftens redaktionsråd. Rådet består av Lars Hedman, Anne Sjökvist, Sandra Alldén samt redaktören och ansvariga utgivaren.

MEDLEMMAR I FÖRBUNDETS LOKALFÖRENINGAR FÅR VI HÖRS SOM EN MEDLEMSFÖRMÅN.

Det är också möjligt att prenumerera på tidskriften.
Prenumerationspris: 25 euro per år (2024)
Lösnummer: 7 euro

VI HÖRS UTKOMMER MED FYRA NUMMER ÅR 2024

TEMA UTKOMMER DEADLINE
Barriärer (nr 1)

Relationer (nr 2)

Lärande (nr 3)

Frihet (nr 4)

Mars

Juni

September

December

09.02.2024

26.04.2024

02.08.2024

01.11.2024

 

PRENUMERATION AV TIDSKRIFTEN

Tidskrift
Prenumeration *
Samtycke *
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att genomföra beställningen. Uppgifterna delas inte med tredje part.
reCAPTCHA