MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

Vi hörs nummer 4/2019 utkommer i december.

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs. Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån. Icke medlemmar har möjlighet att prenumerera på tidskriften.

W6A7056
W6A7058

Prenumerationspris: 25 euro per år (år 2020), Lösnummer: 7 euro
Redaktörer: Birgitta Kronberg och Gita Lindholm
Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Kontaktuppgifter

Gita Lindholm
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn: 09- 663 392 eller 050 462 00 56
e-post: gita.lindholm@horsel.fi eller kansli@horsel.fi

Vi hörs utkommer med fyra nummer år 2019.

TEMA   UTKOMMER DEADLINE
Forskning och framtid (nr 4)   december 28.10.2019

 

Vi hörs 2019

Här presenteras endast en artikel per tidskrift. Medlemmar får Vi hörs som en medlemsförmån.

Det är också möjligt att prenumerera på tidskriften.
Prenumerationspris: 20 euro per år (2020)
Lösnummer: 7 euro

pdf-mall

Vi hörs 4/2019

Forskning och framtid

Vi hörs 3/2019

Frivilligarbete

Vi hörs 2/2019

Tillgänglighet och fritid

Vi hörs 1/2019

Hörselnedsättning och relationer

Vi hörs 2018

Vi hörs 4/2018

Artikel: Att gå uppför berget

Vi hörs 3/2018

En typisk finlandssvensk ungdom med en ovanlig sida

Vi hörs 2/2018

Tinnitus - örat fyllt av oljud

Vi hörs 1/2018

Att bli den man är

Prenumeration av tidskriften

Tidskrift
Prenumeration *
Checkboxes
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att genomföra beställningen. Uppgifterna delas inte med tredje part.
reCAPTCHA

MEDIAKORT

VI HÖRS FINNS OCKSÅ SOM TALTIDNING

En prenumeration av Vi hörs som taltidning kostar 5 euro/år och kan beställas via Svenska hörselförbundet rf (09 663 392 eller e-post kansli@horsel.fi).