MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

Vi hörs nummer 4/2020 utkommer i slutet av december

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs. Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån. Icke medlemmar har möjlighet att prenumerera på tidskriften.

W6A7056
W6A7058

Prenumerationspris: 25 euro per år (år 2020), Lösnummer: 7 euro
Redaktörer: Birgitta Kronberg och Gita Lindholm
Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Kontaktuppgifter

Gita Lindholm
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn: 09- 663 392 eller 050 462 00 56
e-post: gita.lindholm@horsel.fi eller kansli@horsel.fi

Vi hörs utkommer med fyra nummer år 2020.

TEMA UTKOMMER DEADLINE
CI och andra hörhjälpmedel (nr 1)

Ménières sjukdom (nr 2)

Yrkesliv med hörselnedsättning (nr 3)

Skydda din hörsel (nr 4)

mars

juni

september

december

03.02.2020

04.05.2020

10.08.2020

30.10.2020

 

Kom ihåg dina vänner med en hälsning i
Vi hörs.

Välj något av bildförslagen och i vilket nummer av Vi hörs hälsningen ska publiceras.
Priset är 10 euro för en (enkel) annons med en text på max 80 tecken (mellanslagen medräknade). En dubbel annons kostar 20 euro.

Önskar du en egen liten bild tillkommer 5 euro på priset. Eventuell egen bild skickas separat per e-post till gita.lindholm@horsel.fi med en hänvisning om vilken annons det gäller.

Vi hörs utkommer:

  • i juni (sista inlämningsdag är 04.05.2020)
  • i september (sista inlämningsdag är 10.08.2020)
  • i december (sista inlämningsdag är 30.10.2020)

Fyll i hälsningen i fälten nedan, välj storlek samt bild och fyll i kontaktuppgifter och faktueringsadress.

vi-hors

Annonsmallar

annons-botten-2

Beställ din annons

Hälsning
Välj storlek *
Välj modellbild *

 Medlemmar i förbundets lokalföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån.

Det är också möjligt att prenumerera på tidskriften.
Prenumerationspris: 25 euro per år (2020) Lösnummer: 7 euro

Vi hörs 2020

Vi hörs 1/2020

CI och andra hörhjälpmedel

Vi hörs 2019

Vi hörs 4/2019

Forskning och framtid

Vi hörs 3/2019

Frivilligarbete

Vi hörs 2/2019

Tillgänglighet och fritid

Vi hörs 1/2019

Hörselnedsättning och relationer

Vi hörs 2018

Vi hörs 4/2018

Artikel: Att gå uppför berget

Vi hörs 3/2018

En typisk finlandssvensk ungdom med en ovanlig sida

Vi hörs 2/2018

Tinnitus - örat fyllt av oljud

Vi hörs 1/2018

Att bli den man är

Prenumeration av tidskriften

Tidskrift
Prenumeration *
Checkboxes
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att genomföra beställningen. Uppgifterna delas inte med tredje part.
reCAPTCHA

MEDIAKORT

VI HÖRS FINNS OCKSÅ SOM TALTIDNING

En prenumeration av Vi hörs som taltidning kostar 5 euro/år och kan beställas via Svenska hörselförbundet rf (09 663 392 eller e-post kansli@horsel.fi).