MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs.
Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

Vi hörs är den enda svenskspråkiga tidskriften i Finland som innehåller information om hörselfrågor.

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån. Även personer som inte är medlemmar kan prenumerera på tidskriften.

Nummer 1/2023 av Vi hörs utkommer i mars.

AKTUELLA ARTIKLAR

Jakten på tystnaden

“När man kan säga till sin vän: Lyssna! Nu är det så tyst att man kan höra små ljud som…

Manu mäter buller och skapar bättre ljudmiljöer

Som akustiker och bullermätare kan Manu Rönkkö upplysa sina kunder om hur man minskar skadligt buller. Men att ändra attityder…
Små träbitar i form av tärningar med bokstäver ligger på ett bord. De är placerade i en rad som formar ordet tinnitus. Runtomkring finns fler träbitar med bokstäver som omger ordet tinnitus.

Kolumn: Tystnad i bruset

Jag söker mig in till Helsingfors centrum efter några timmar på den stimmiga bokmässan. Jag stiger ur lokaltåget från Böle,…

SKICKA EN HÄLSNING

annonsering

Vill du skicka en hälsning i Vi hörs?

KONTAKTUPPGIFTER

Tina Kärkinen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn: 050 462 00 56 eller 050 476 2475
e-post: tina.karkinen@horsel.fi eller kansli@horsel.fi

Prenumerationspris: 25 euro per år (2023). Lösnummer: 7 euro
Ansvarig redaktör: Ilona Salonen
Redaktör: Tina Kärkinen
Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Redaktionsråd
Innehållet i Vi hörs diskuteras regelbundet inom tidskriftens redaktionsråd. Rådet består av redaktions- och informationschef Mikaela Groop, Lars Hedman, journalist Lars Hedman, kommunikatör Anne Sjökvist samt redaktören och ansvariga utgivaren.

MEDLEMMAR I FÖRBUNDETS LOKALFÖRENINGAR FÅR VI HÖRS SOM EN MEDLEMSFÖRMÅN.

Det är också möjligt att prenumerera på tidskriften.
Prenumerationspris: 25 euro per år (2023)
Lösnummer: 7 euro

VI HÖRS FINNS OCKSÅ SOM TALTIDNING

En prenumeration av Vi hörs som taltidning kostar 5 euro/år och kan beställas via Svenska hörselförbundet rf (050 476 2475 eller e-post kansli@horsel.fi).

VI HÖRS UTKOMMER MED FYRA NUMMER ÅR 2023

TEMA UTKOMMER DEADLINE
Delaktighet (nr 1)

Livskvalitet (nr 2)

Förändring (nr 3)

Digitalisering (nr 4)

Mars, vecka 9

Maj, vecka 22

September, vecka 36

December, vecka 48

27.01.2023

28.04.2023

04.08.2023

27.10.2023

 

PRENUMERATION AV TIDSKRIFTEN

Tidskrift
Prenumeration *
Samtycke *
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att genomföra beställningen. Uppgifterna delas inte med tredje part.
reCAPTCHA