TIDSKRIFTEN VI HÖRS

Svenska hörselförbundets tidskrift Vi hörs utkommer med fyra temanummer per år. Vi hörs är den enda svenskspråkiga tidskriften i Finland som innehåller information om hörselfrågor. Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får tidskriften gratis som en medlemsförmån.

Du kan teckna en prenumeration av Vi hörs via formuläret nedan eller kontakta Tina Kärkinen på tina.karkinen@horsel.fi
Det är också möjligt att beställa ett lösnummer.

Prenumerationspris: 25 euro per år (2024)
Lösnummer: 7 euro

Nummer 3/2024 av Vi hörs utkommer i september

KONTAKTUPPGIFTER

Tina Kärkinen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn: 050 462 00 56 eller 050 476 2475
e-post: tina.karkinen@horsel.fi eller kansli@horsel.fi
Ansvarig redaktör: Nora Strömman
Redaktör: Tina Kärkinen
Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Redaktionsråd
Innehållet i Vi hörs diskuteras regelbundet inom tidskriftens redaktionsråd. Rådet består av Lars Hedman, Anne Sjökvist, Sandra Alldén samt redaktören och ansvariga utgivaren.

AKTUELLA ARTIKLAR

Medlemsordet: Gift med en hörselskada(d)

Solveig och jag hade varit gifta i över 15 år och vi hade tre barn tillsammans när det började gå…

Kolumns: Sommarrelationer och spioner

Vi är lite tudelade, många av oss nordbor. Lite personlighetskluvna rentav, vi har liksom en vinterpersonlighet och en sommarpersonlighet. Därför…
En man står med ryggen mot kameran. Han har hörlurar på sig och håller båda händerna på hörlurarna.

När ljuden har gått sönder

Ska vi behöva se det som en självklarhet att det dominerande ljudlandskapet i det moderna samhället är en vall av…

PRENUMERATION AV TIDSKRIFTEN

Tidskrift
Prenumeration *
Samtycke *
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att genomföra beställningen. Uppgifterna delas inte med tredje part.
reCAPTCHA

VI HÖRS UTKOMMER MED FYRA NUMMER ÅR 2024

TEMA UTKOMMER DEADLINE
Barriärer (nr 1)

Relationer (nr 2)

Lärande (nr 3)

Frihet (nr 4)

Mars

Juni

September

December

09.02.2024

26.04.2024

16.08.2024

01.11.2024

 

SKICKA EN HÄLSNING

annonsering

Vill du skicka en hälsning i Vi hörs?