MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs.
Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

Vi hörs är den enda svenskspråkiga tidskriften i Finland som innehåller information om hörselfrågor.

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån. Även personer som inte är medlemmar kan prenumerera på tidskriften.

Nummer 4/2023 av Vi hörs utkommer vecka 48.

AKTUELLA ARTIKLAR

Musik och fågelsång

För Lars Hedman är musik en viktig del av livskvaliteten. I takt med att hans hörsel försämrades, förlorade han bit…

Ny på förbundet: Emil Rönnberg

Emil Rönnberg är ny IT-assistent på förbundet för ett år framåt. Emil berättar om sitt nya jobb och delar med…

Gemenskap som kraftkälla

Forskning visar att vi mår bra av delaktighet. I sin doktorsavhandling har Anna-Greta Olsio-Tuisku tittat närmare på sambandet mellan gemenskap…

SKICKA EN HÄLSNING

annonsering

Vill du skicka en hälsning i Vi hörs?

KONTAKTUPPGIFTER

Tina Kärkinen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn: 050 462 00 56 eller 050 476 2475
e-post: tina.karkinen@horsel.fi eller kansli@horsel.fi

Prenumerationspris: 25 euro per år (2023). Lösnummer: 7 euro
Ansvarig redaktör: Ilona Salonen
Redaktör: Tina Kärkinen
Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Redaktionsråd
Innehållet i Vi hörs diskuteras regelbundet inom tidskriftens redaktionsråd. Rådet består av redaktions- och informationschef Mikaela Groop, Lars Hedman, journalist Lars Hedman, kommunikatör Anne Sjökvist samt redaktören och ansvariga utgivaren.

MEDLEMMAR I FÖRBUNDETS LOKALFÖRENINGAR FÅR VI HÖRS SOM EN MEDLEMSFÖRMÅN.

Det är också möjligt att prenumerera på tidskriften.
Prenumerationspris: 25 euro per år (2023)
Lösnummer: 7 euro

VI HÖRS FINNS OCKSÅ SOM TALTIDNING

En prenumeration av Vi hörs som taltidning kostar 5 euro/år och kan beställas via Svenska hörselförbundet rf (050 476 2475 eller e-post kansli@horsel.fi).

VI HÖRS UTKOMMER MED FYRA NUMMER ÅR 2023

TEMA UTKOMMER DEADLINE
Delaktighet (nr 1)

Livskvalitet (nr 2)

Förändring (nr 3)

Digitalisering (nr 4)

Mars, vecka 9

Juni, vecka 22

September, vecka 36

December, vecka 48

27.01.2023

28.04.2023

04.08.2023

27.10.2023

 

PRENUMERATION AV TIDSKRIFTEN

Tidskrift
Prenumeration *
Samtycke *
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att genomföra beställningen. Uppgifterna delas inte med tredje part.
reCAPTCHA