HÖRSELSJUKDOMAR

1. Olika typer av tinnitus

Även om tinnitus är väldigt vanligt är varje fall av tinnitus individuell. Det finns olika typer av tinnitus och sannolikt hamnar din tinnitus i en av dessa kategorier.

Subjektiv tinnitus

Det här är den vanligaste typen av tinnitus och orsakas ofta av exponering för höga ljud. Subjektiv tinnitus är ljud som bara du kan höra. Det kan komma och gå, vara olika länge och variera i ljudstyrka. Tinnitus är en kamp för många eftersom ljudet överröstar andra ljud i miljön och gör det svårt att fokusera på de ljud som är viktiga. Subjektiv tinnitus kan lindras med hörapparater som spelar lugnande brus som avleder din uppmärksamhet från ringandet, surrandet eller andra ljud som du upplever med denna typ av tinnitus.

Sensorisk tinnitus

De flesta som drabbas av tinnitus har sensorisk tinnitus. Sensorisk tinnitus är typiskt en biverkning av ett försämrat hörselsystem. Även om det inte finns något känt botemedel mot tinnitus, kan ett tinnitusbehandlingsprogram hjälpa till att lindra tinnitus och dess negativa effekter.
Sensorisk tinnitus är i själva verket en form av subjektiv tinnitus. Det orsakas av olika rubbningar som påverkar hur hjärnan bearbetar ljud. Du kan känna yrsel och illamående om du har neurologisk tinnitus.

Somatisk tinnitus

Somatisk tinnitus är en typ av tinnitus som typiskt är relaterad till fysiska rörelser och beröring. Det kan orsakas av muskelsammandragningar i örat eller nacken och liknande. Även om ljudterapi kan hjälpa till att lindra somatisk tinnitus kan även andra behandlingar som sjukgymnastik hjälpa.

Allting som gör att du vrider på nacken, till exempel vänder på kudden eller sträcker på nacken kan orsaka somatisk tinnitus.

Tandproblem som problem med visdomständer och knäppningar i käkbenet kan också orsaka denna form av tinnitus. Somatisk tinnitus kallas även konduktiv tinnitus, vilket betyder att den orsakas av flera yttre funktioner, snarare än sensoriska/neurologiska orsaker. Ibland kan mekaniska orsaker till tinnitus höras av andra.

Objektiv tinnitus

Det här är en av de ovanligaste formerna av tinnitus. Objektiv tinnitus är den enda typen av tinnitus som kan höras av en annan person, i regel med hjälp av ett stetoskop. Objektiv tinnitus går ofta i takt med hjärtslagen.

Kan tinnitus behandlas?

Tinnitus kan eventuellt behandlas om öronläkaren hittar en bakomliggande orsak till den.
Det finns inte ännu någon mirakelkur.

Tinnitus kan bli bättre eller sämre beroende på

 • vad du gör
 • vad som händer runt om
 • vad du äter och dricker
 • tryckförändringar under flygresor
 • miljön vi befinner oss i

Vad kan du själv göra?

Du kan själv medverka aktivt för att påverka din tinnitus på sikt

 • försök att undvika att ständigt tänka på ljudet
 • undvik tystnad
 • undvik starka ljud
 • undvik det som skapar stress och bekymmer
 • undvik inte vardagsljud
 • kontrollera blodtrycket och behandla om det är för högt
 • fysioterapi
 • behandla depression
 • koppla av
 • sov regelbundet
 • tänk positivt.

Delta gärna i kurser, samtalsgrupper/tinnitusgrupper

2. Vad är Ménières sjukdom?

Ménières sjukdom är en ganska ovanlig, kronisk sjukdom i innerörat. Typiska symptom är plötsliga yrselattacker i kombination med hörselnedsättning och öronsus. Sjukdomen börjar alltid i det ena örat men man kan senare även få symptom i det andra örat. Symptomen kommer i attacker och mellan attackerna känner man sig helt symptomfri.

Den franske öronläkaren Prosper Ménière (1799-1862) beskrev denna sjukdom i en artikel som publicerades i mitten av 1800-talet.

Varför får man Ménières sjukdom?

Orsaken är ännu oklar men tros vara en ökning av vätsketrycket i innerörat, ett slags svullnadsreaktion. Man har spekulerat i att produktionen av innerörats vätska, den så kallade endolymfan, är för stor eller också att omsättningen och avflödet av den är nedsatt.

Balansorganet och hörselsnäckan delar samma vätskesystem. Det förhöjda vätsketrycket kan därför ge symptom från bägge organen samtidigt.

Sjukdomen är vanligast i 40-60 års åldern.

Stress

Sjukdomen har en psykosomatisk koppling. Symptomen kan ofta, men inte alltid, kopplas till perioder av psykisk stress, oro och sömnbrist. Framförallt känslomässig stress kan framkalla Ménière attacker.

Migrän

Det finns också en tydlig men inte klarlagd koppling till sjukdomen migrän. Många nya yrselpatienter har tidigare haft en migränsjukdom.

Finns det någon form av behandling?

I tidigt sjukdomsskede provas ofta en vätskedrivande behandling under några månader. Mot kraftigt illamående under yrselattackerna kan man prova effektiva stolpiller. Tabletter mot illamående fungerar inte under attackerna. Lugnande medel dämpar stress och oro, och kan därmed lindra besvären. Betaserc (betahistin) är ett kärlvidgande medel som ökar blodgenomströmningen i innerörat.

Ännu finns det ingen behandling som botar Ménières sjukdom, men yrselattackerna brukar bli färre och mindre intensiva med åren.

Exempel på behandlingar

Saltreducerad kost

Näringsriktig och saltfattig diet kan lindra besvären.

Mältat havre

Receptfri hälsokostprodukt, innehåller äggviteämnet antisekretorisk faktor (protein AF).

Sjukgymnastik

Speciell balanssjukgymnastik kan hjälpa hjärnan att bättre koordinera syn, ledkänsla och balansorgan så att de ger kompensation för innerörats bristande funktion.

Tryckbehandling

Syftar till att dämpa eller ta bort symptomen genom att minska trycket av vätskan i innerörat.

Saccotomi

En öronoperation, där ett plaströr opereras in i innerörat, för att underlätta dränering av endolymfatiska säcken, som reglerar mängden vätska i balansorganet.

Gentamicin

En stark antibiotika som slår ut örats balansceller sprutas in genom trumhinnan.

Det här kan du själv göra!

Undvik salt:

Ät en näringsrik kost med låg salthalt. Undvik koffein, nikotin och alkohol.

Träna ögonen:

Att fokusera blicken på en fast punkt kan lindra yrselattacken.

Undvik stress:

Speciellt känslomässig stress, kan utlösa yrselanfall. Lev ett regelbundet liv och ha alltid tillräckligt med marginal i din tidtabell.

Ta hand om kroppen:

Slappna av och vila innan du blir trött. Motion, frisk luft och god sömn, kan dämpa besvären.

Ta professionell hjälp:

En psykolog eller kurator kan hjälpa till att reda ut svårigheter som skapar känslomässig stress. Sjukgymnastik, akupunktur, qi-gong, yoga och tai-chi kan vara till hjälp för att slappna av.

Skapa nätverk:

Berätta om sjukdomen för personer som du träffar regelbundet. Samtala också med andra som har Ménières sjukdom.
Kartlägg din Ménière: I vilka situationer kommer anfallen? Finns det varningssignaler? När är besvären större, när är de mindre? Genom att leta efter mönster kan du kanske hitta ett sätt att lindra symptomen.

Kom ihåg!

Se till att alltid veta exakt var du befinner dig när du rör dig utomhus, även vid vilket gatunummer. Ha alltid mobiltelefonen med dig och alla viktiga nummer på snabbval.

3. Otoskleros

Otoskleros är en relativt vanlig orsak till hörselnedsättning hos vuxna, som oftare drabbar kvinnor än män. Hos kvinnor gör otoskleros ofta debut i samband med graviditet. Det är till viss grad en genetisk sjukdom i benen i mellanörat.

Vid otoskleros försämras hörseln långsamt, över flera år. Den är mest uttalad vid låga frekvenser, bastoner.

Otoskleros förorsakar att benet kring ovala fönstret och stigbygeln förtjockas, växer fast i detta.

Det här leder till att stigbygeln inte längre kan leda ljudet vidare från trumhinna till innerörat. Följden blir en hörselnedsättning av så kallad ledningshindertyp, dvs innerörats funktion är oftast helt normal. Otoskleros kan också ge tinnitus, men alla med otoskleros har inte tinnitus.

Symtom

Typiska symtom är en långsamt ökande hörselnedsättning ibland också lindrig yrsel.

Behandling

Hörapparat är till viss grad till hjälp om inte hörseln är allt för nedsatt. En del behöver kirurgi för att förbättra hörseln. Operationen utförs i regel i lokalbedövning men görs även i narkos.

4. Tumör på hörselnerven, akustikusneurinom

Akustikusneurinom är den vanligaste, godartade tumören i bakre delen av skallen. Tumören sitter på hörselnerven i ett område där det inte finns mycket plats för den att växa. Symtomen beror således på att den trycker på omgivningen och då speciellt hörsel- och balansnerven som ligger intill varandra.

Symptomen är ofta mycket diskreta med lite diffus yrsel, lätt tinnitus och hörselnedsättning. Ofta ger historik och hörselmätningar misstankar i det enskilda fallet och diagnosen ställs med MR (magnetröntgen), där tumören tydligt syns.

Det är viktigt i sammanhanget att upprepa att tumören är godartad vilket betyder att den aldrig sprider sig som en cancer in i omgivningen, utan de problem som kan uppstå är enbart på grund av svårigheterna med platsen i området. Tumören växer dessutom mycket långsamt.

Behandlingen varierar. Är tumören liten och symtomen diskreta kan man avvakta och följa tillståndet med MR. En liten tumör och normal hörsel kan ibland med fördel opereras på ett speciellt sätt där hörselnerven bevaras. Tumörer upp till cirka 15 mm kan strålbehandlas. Även här bevaras hörseln men typiskt försämras den gradvis under följande år.

Är tumören stor använder man en speciell metodik där dessvärre förutom tumören hela innerörat tas bort. Man blir således totalt döv på detta öra och en del får även balansrubbningar i början.

Du som opererats för akustikusneurinom

Använd inte regelbundet läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (t.ex. Aspiri, Disperin och Primaspan) efter operationen. Dessa läkemedel tunnar ut blodet.

Om det från näsan eller svalget rinner klar vätska, kontakta din läkare.

Yrsel kan vara värst ute och i svagt ljus.

Se upp om du simmar och dyker ensam. Under vattnet kan det uppstå en situation som gör att du inte hittar upp till ytan.

Sömnsvårigheter är vanliga efter operationen. Vanligtvis ökar behovet av sömn, men svårigheter att få sömn ökar.

Åtgärda infektioner omsorgsfull, i synnerhet öroninflammationer bör åtgärdas genast

Kom ihåg att vila tillräckligt

Sök andra personer som befinner sig i en liknande livssituation; du kommer att märka att du inte är ensam med dina tankar

Akustikusneurinom operationen kan orsaka skador på ansiktsnerven, med förlamning av ansiktsnerven som följd (kan vara av en mild och övergående art, så att den blir återställd inom ett år efter operationen).

Ansiktsnervförlamningen kan orsaka ögonproblem. Då ögonlocket fungerar dåligt eller endast delvis och ögat inte fuktas naturligt, leder det till uttorkning av näthinnan. Ögat behöver regelbunden fukt, det får inte torka. Använd fuktgivande droppar, salva eller gel i ögat flera gånger om dagen. Dessa preparat finns att köpa på apoteket.

5. Godartad Lägesyrsel / Kristallsjuka

”Yrsel” är ingen sjukdom - yrsel är ett symtom.

En mängd olika störningar och sjukdomar framkallar symtomet yrsel. De flesta av dessa sjukdomar kan idag identifieras och behandlas. Begreppet yrsel är i sig diffust och förvirrande. Upplevelsen “yrsel” kan innebära till exempel: en känsla av ostadighet, karusellkänsla, känslan att svimma, känslan av att något rör sig, svårigheter att fokusera blicken, obehag i samband med huvudrörelser, en overklighetskänsla, känslan av dålig balans, känslan av att tappa kontrollen och falla, en känsla av desorientering, en vag obehagskänsla eller enbart känslan av att något är fel.

Yrsel kan verka löjligt för många fram tills den dag man själv drabbas. Många vårdgivare kan fortfarande uppfatta yrsel som något som är oförklarligt och psykiskt. Med yrsel kan menas många olika upplevelser och symtom. En undersökande yrselläkare får ofta inta en detektivs roll. Hos somliga kan yrsel bero på flera olika orsaker. Ibland kan orsakerna förändras, först beror yrseln på en inledande orsak men efter en tid uppkommer andra orsaker som ger yrsel. En undersökning av en yrselkunnig läkare rekommenderas för att särskilja godartade från de sällsynta allvarliga yrseltillstånden. Yrsel är för många människor skrämmande och upplevs som något hotfullt. För de flesta drabbade är det viktigt att över huvudtaget få klarhet i vad som orsakar yrselkänslan.

“Lägesyrsel” - mekaniska störningar i en båggång

Den vanligaste orsaken till plötslig yrsel. Partiklar s k balanskristaller lossnar från sin ordinarie plats i ett balansorgan och ansamlas i någon av balansorganet gångar. Typiskt är att insjukna på natten eller tidigt på morgonen i samband med en huvudrörelse. Varför balanskristallerna lossnar hos så många människor är fortfarande inte klarlagt.

Denna störning påverkar känselsprötet i den drabbade gången och de mest dramatiska symtomen uppstår av huvudrörelser och gravitationskrafter.

Det förekommer flera olika sådana störningar beroende på i vilken av balansorganets gångar partiklarna ansamlats i. De kallas för Godartad lägesyrsel eller “örats kristallsjukdomar”.

Lägesyrsel/kristallsjuka är i regel alldeles ofarlig och kan botas av en serie regelbundna huvudrörelser, som läkaren lär ut. Yrselattackerna bör dock diagnostiseras av en allmänläkare, öron-näsa-hals-läkare. Neurologer och akutläkare har i regel kännedom om godartad lägesyrsel.