HÖRSEL OCH PSYKISK HÄLSA

 Psykisk hälsa är en resurs och en väsentlig del av hälsan och välbefinnandet samt funktionsförmågan. Psykisk hälsa utgör en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet.

NEDSATT HÖRSEL KAN PÅVERKA DIN PSYKISKA HÄLSA PÅ OLIKA SÄTT

Det kan vara ansträngande och uttröttande att försöka hänga med i samtal. Detta kan leda till frustration och bidra till att man drar sig undan och isolerar sig. Att anstränga sig att lyssna kan bidra till kognitiv belastning, vilket ökar risken för demens. Hörselproblem kan utgöra en stressfaktor, vilket leder till att man spänner sig. Det kan vara svårt att acceptera att man inte hör och anpassa sig till en ny vardag.

Den psykiska hälsan kan stärkas och egna färdigheter i psykisk hälsa kan övas upp - i vilken ålder som helst.

Det är naturligt att uppleva tillfällig psykisk belastning vid utmanande livssituationer eller förändringar i vardagen.

God psykisk hälsa
kännetecknas av

  • Resurser att hantera motgångar
  • Tillfredsställande sociala relationer
  • Möjligheter att påverka sitt eget liv
  • Hoppfullhet och livskompetens
  • En positiv uppfattning om sig själv

Den psykiska hälsan kan stärkas och egna färdigheter i psykisk hälsa kan övas upp - i vilken ålder som helst.

Det är naturligt att uppleva tillfällig psykisk belastning vid utmanande livssituationer eller förändringar i vardagen.

GRUNDPELARE FÖR VÄLBEFINNANDE I VARDAGEN

Hur du mår i din vardag inverkar på det psykiska välbefinnandet. Vardagsrutiner och regelbunden dygnsrytm främjar din övergripande hälsa men även din psykiska hälsa.

  • Sömn och vila
  • Näring och måltider
  • Relationer och känslor
  • Motion och att lyssna på sin kropp
  • Fritid och kreativitet

Finns det tillräckligt av dessa saker i ditt liv?

Vilka saker skulle du ändra på i din vardag?

Källa: Mieli ry

Hur du mår i din vardag inverkar på det psykiska välbefinnandet.

Vardagsrutiner och regelbunden dygnsrytm främjar din övergripande hälsa men även din psykiska hälsa.

SÅ KAN DU STÄRKA DIN PSYKISKA HÄLSA

Vi kan alla stärka vår psykiska hälsa genom att ta hand om vårt välbefinnande. Små dagliga insatser kan hjälpa en att möta vardagens utmaningar och olika situationer i livet. Att främja sin psykiska hälsa är inte detsamma som att förebygga psykisk ohälsa.

Var och en kan främja sin psykiska hälsa genom att göra saker som sköter om det psykiska, fysiska, sociala och andliga välbefinnandet.

psykisk-hälsa-5

1. PSYKISKA

Öva upp din känslokompetens, berätta hur du mår för andra.
Hur upplever du din omgivning? Vad är viktigt för dig

2. FYSISKA

Motion gör gott även för den psykiska hälsan.

3. SOCIALA

Vi mår ofta bra av att umgås med andra

4. ANDLIGA

Gör saker som känns meningsfulla.

MÅ BRA-TIPS FÖR DIG MED
NEDSATT HÖRSEL

Begränsa dig inte

Gör det som ger dig välbehag. Använd kommunikationshjälpmedel i situationer där det är svårt att höra. Berätta för din omgivning att du har nedsatt hörsel.

Lyssna på dig själv

Stanna upp och fundera över hur du mår.

Håll kommunikationspauser

Testa att stänga av hörapparaten ibland och vila öronen.

Isolera dig inte

Håll fast vid vardagsrutiner, håll kontakt med vänner och närstående.

Kamratstöd

Träffa andra med hörselnedsättning och utbyt erfarenheter. Det kan minska känslor av ensamhet.

Ta hand om din ork

Kom ihåg att röra på dig tillräckligt, slappna av, vila och sova tillräckligt.

Håll ljudpauser

Mycket ljud i omgivningen kan vara ansträngande.

Begränsa dig inte

Gör det som ger dig välbehag. Använd kommunikationshjälpmedel i situationer där det är svårt att höra. Berätta för din omgivning att du har nedsatt hörsel.

NÄR SKA JAG SÖKA HJÄLP?

Om du upplever nedstämdhet, oro eller ängslan under en lång period kan det löna sig att tala med en utomstående. Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över ditt eget eller en närståendes mående.

Stödresurser

PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET
Erbjuder stöd och rådgivning, samt psykosociala kurser för personer
som behöver återhämtning och kamratstöd.
www.fspc.fi

Ställ en fråga anonymt via den digitala Ställ en fråga-funktionen: https://www.fspc.fi/fraga/stall-en-fraga

KRISTELEFON, MIELI RY
Svenskspråkig kristelefon: 09 2525 0112
Telefonjouren är öppen:
må och ons kl. 16-20
tis, tors och fre kl. 9-13.

Den finskspråkiga kristelefonen håller öppet alla dagar hela dygnet på telefon 09 2525 0111
www.mieli.fi/sv/stod-och-hjalp/kristelefon/

Psykporten - Den offentliga hälsovårdens pålitliga webbtjänst för psykiskt välmående
https://www.mielenterveystalo.fi/sv

Unga och unga vuxna

Chatt- och telefonkalendern
För dig som är ung och ung vuxen lönar det sig att kolla in Chatt- och telefonkalendern, som samlar alla nationella chatt- och telefontjänster på svenska i Finland. Tjänsterna kan stödja och hjälpa dig i olika livssituationer eller kriser.
https://unginfo.fi/chattkalender

Ärligt talat | Stödchatt för unga 13-29 år
https://arligttalat.fi/

Decibel | Rådgivningstjänst för unga 13-25 i Österbotten
https://www.decibel.fi/vaga-fraga/

Psykporten, för unga
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/unga

112