Terminologi inom hörselområdet

A

Akustikusneurinom Godartad tumör på hörselnerven.
Asymmetrisk hörselnedsättning Öronen har olika typer eller nivåer av hörselnedsättning.
Audiogram Ett diagram som visar audiometrins resultat.
Audiolog Yrkesbeteckning på öronläkare.
Audiometri Hörseltest som utförs med toner eller tal.
Audionom
Yrkesbeteckning på en person som utför hörseltest och hörapparatsutprovningar.
Kallades tidigare hörselvårdsassistent.

B

Baha
Benförankrad hörapparat, för att höra via skallbenet. För personer till exempel med ledningsfel som inte hör via hörselgången.

D

Decibel Ljudstyrkans måttenhet, används i audiogram.
Diplakusis Fel i uppfattningen om tonhöjd i höger respektive vänster öra.

F

Funktionshinder
Hinder som är betingade av attityder och miljön, vilka motverkar personers fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (användes förr: handikapp) (THL).
Funktionsvariation
Begreppet funktionsvariation innebär att alla människor har en egen uppsättning förmågor, oförmågor, styrkor och svagheter. Funktionsvariationer är variationer i funktionsförmågan gällande fysisk, psykisk eller kognitiv funktion. Ibland innebär funktionsvariationer också funktionsnedsättning, men inte alltid. I Finland är detta begrepp tillsvidare inte lika mycket använt som det är i Sverige. (THL).

G

Godartad lägesyrsel Roterade yrsel, som ofta uppkommer när båggångarnas kristaller i innerörat klumpar ihop sig.

H

Hertz Enhet för frekvens, används i audiogram.
Hyperakusi Ljudöverkänslighet
Hörapparat i stället för hörselapparat.
Hörhjälpmedel
i stället för hörselhjälpmedel, samlingsbegrepp på hjälpmedel för Tv, telefon, radio och till exempel möten.
Hörselnedsättning är ett underbegrepp för hörselskada.
Hörselskada
är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser, framför allt olika grader av hörselnedsättning, dövhet, tinnitus, ljudöverkänslighet och/eller Menénières sjukdom.

I

Induktionsslinga
Ett hjälpmedel som installerats i utrymmen för att leda slingans mikrofonljud direkt in i användarens hörapparat.

K

Kokleaimplantat
i stället för cochleaimplantat. Ett kokleaimplantat används vid grav hörselnedsättning och består av en yttre hörapparat samt inopererade elektroder i innerörat.
Kristallsjuka En vardagsterm för godartad lägesyrsel.

M

Ménières sjukdom
En ökning av vätsketrycket i innerörat, som ger upphov till karusellyrsel, illamåendeanfall och hörselnedsättning.
Mikroti Medfödd avvikelse av ytterörat.

O

Otoskleros Benet kring ovala fönstret och stigbygeln förtjockas samt växer långsamt fast i det ovala fönstret.
Otoskop Ett instrument för att se hörselgången och trumhinnan.

P

Presbyakusis Åldersrelaterad hörselnedsättning

S

Skrivtolk En person som skriver ned tal till text för att underlätta hörandet.
Stetoclip Instrument som används för att lyssna om hörapparaten avger ljud.

T

T-slinga, teleslinga Benämningar på induktionsslinga.
Telespole En inbyggd spole i hörapparaten som fångar upp t-slingans ljud.
Telespoleläge, T-läge Hörapparatsläge som bör kopplas på när man skall lyssna på t-slinga.
Tinnitus Öronsus

Ö

Öronlobsfåra Ett diagonalt märke över öronsnibben, som oftast uppkommer efter 35-årsålder.