Välkommen till Svenska hörselförbundet i Finland

Aktuellt

Skrivtolkning.

Använder du FPA:s tolktjänster?

Nu gör Svenska hörselförbundet i samarbete med tolktjänsternas samarbetsgrupp, TTYR, en undersökning på hur tolktjänsterna fungerat sedan starten av FPA:s nya avtalsperiod i april, 2021. Om du är tolkanvändare så får du gärna svara på enkäten som ligger uppe till och med 3 februari.

Enkäten är kort, tar inte lång tid att fylla i och era erfarenheter är viktiga för oss. Enkäten finns här: https://forms.gle/6nnQ1BPCQ8EfULTk7

21.1.2022

Vi hörs på ett bord.

Tina Kärkinen vald till ny informatör

Tina Kärkinen har valts till ny informatör för Svenska hörselförbundet. Hon kommer att jobba med förbundets tidning Vi hörs när tidningens långvariga redaktör går i pension samt med andra kommunikationsuppgifter. Tina Kärkinen har bl.a. arbetat som nyhetsreporter på Yle, verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet och som redaktör på Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Tina inleder sitt arbete på förbundet i mitten av februari.

18.1.2022

En hand som håller i ett hjärta.

Vändagsseminarium 14.2 flyttas

Vändagsseminariet med minimässa 14.2.2022 som annonserades i Vi hörs 04/2021 flyttas till onsdag 13.4.2022.

Välkommen på vårseminarium 13.4.2022 till SFV-huset. Dagen arrangeras av Svenska hörselförbundet rf, Svenska pensionärsförbundet rfoch Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

17.1.2022

Mikrofon.

Donera prat

För att framtida digitala tjänster ska förstå finlandssvenska behövs en databank med finlandssvenskt prat. Omkring hundra timmar finns insamlat, målet är tusen timmar. Ett projekt samlar in vardagligt tal på finlandssvenska och deras kampanj pågår till slutet av året. Donationen kan göras på adressen www.doneraprat.fi 

Med hjälp av donerat finlandssvenskt tal förbättrar vi kvalitén på tal-till-text programmen och kan i en nära framtid få kvalitativ automatisk textning även på finlandssvenska.

13.1.2022

horsel-valteser

Enkätundersökning

Känner du dig digitalt delaktig i vårt samhälle? Om du är en vuxen som bor i Finland och har en hörselskada, rörelsenedsättning eller synskada, svara på enkäten om digital delaktighet: https://bit.ly/digitaldelaktighetenkäten

Enkäten är tillgänglig till och med 6.2.2022 och studien utförs av Tuuli Keskinen, forskardoktor på fakulteten för informationsteknologi och kommunikation vid Tammerfors universitet.

3.1.2022

yle-2

Textning av Luciakröningen

Förbundet har varit i kontakt med Yle och Folkhälsan för att påminna om vikten av att Luciafirandet textas. Vi har fått svar från Johan Aaltonen, Tv-chef, ansvarig för textning och översättning på Yle, att de åtminstone kommer att texta Luciasändningen i samma utsträckning som förra året, dvs delarna i kyrkan. Yle kommer i framtiden att kunna erbjuda mer svenskspråkig direkttextning efter årskiftet. Tv-chef Aaltonen understryker i sitt svar hur viktig tillgänglighetsfrågan är för Yle och säger att de har som ambition att kunna erbjuda de allra flesta svenskspråkiga tv-sändningarna direkttextade till svenska.

12.11.2021

office-925806_1920

Syn- och hörselseminarium 25.11.2021 kl. 10-12 på Zoom

Svenska hörselförbundet, Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Svenska pensionärsförbundet ordnar ett seminarium på Zoom 25.11 kockan 10-12 angående hur synen och hörseln påverkar minnet och balansen.

4.10.2021

Ungdomskryssning Vasa-Umeå 13.11.2021

Är du mellan 15-30 år gammal och har en hörselnedsättning? Kom med på en kryssning från Vasa till Umeå med den nya färjan 13.11.2021 klockan 8.00-24.00.

Vi äter gott, myser, lyssnar på föreläsningar av bland annat Josefin Häggdahl som berättar om sina egna erfarenheter med hörselnedsättning och spelar bland annat laserspel och Prison Island tillsammans i Umeå.

4.10.2021

horsel-valteser

Föreläsning angående sambandet mellan minne och hörsel 30.11 kl. 16-18, Zoom

En föreläsning i sambandet mellan försämrad hörsel och minnesfunktioner ordnas i samarbete med Folkhälsans förbund tisdag 30.11 klockan 16-18 på Zoom. Föreläsaren Maria Jauhiainen jobbar som läkare på Öron-, näs- och halskliniken i Helsingfors, och som forskare vid Helsingfors universitet.

4.10.2021

2.10.2019

Hörseldagsseminarium 1.10 kl. 16-18, Zoom

Fredagen 1.10 kl 16–18 uppmärksammas nationella hörseldagen
med två föreläsningar på Zoom:
16.00–17.00 Föreläsning om tinnitus - Örjan Dahlström fil dr, docent från Linköpings Universitet. Örjan forskar i kognition och hörsel, vilka områden
i hjärnan som aktiveras vid taluppfattning, och vår förmåga att uppfatta emotionella betoningar i tal.

17.00–18.00 Föreläsning om sömn – Johnny Granholm yogalärare och terapeut, Vasa. Grundare till Sömnskola. Johnny föreläser om vad som händer i kroppen när vi sover och vad som händer i kroppen om vi ignorerar trötthetssignalerna. Hur mycket vi behöver sova? Vi går igenom tips på hur vi kan förbättra sömnkvaliteten.

8.9.2021

munskydd

Visir och munskydd med fönster hjälper hörselskadade

Läs förbundets insändare i tidningen Västra Nyland:

https://www.vastranyland.fi/artikel/visir-och-munskydd-med-fonster-ar-till-stor-hjalp-for-horselskadade/

 

8.9.2021

corona-5006277_1920

Tinnitusgrupp

Välkommen att delta i en diskussionsgrupp angående tinnitus, där vi pratar om våra erfarenheter kring att leva med tinnitus och får kamratstöd. Diskussionsgruppen ordnas tre onsdagar 1.9, 15.9 och 29.9 kl. 18–19.30 på Zoom. Som diskussionsledare fungerar psykolog Bo Mellberg. Man kan delta enbart en gång eller flera gånger, beroende på intresse. Diskussionstillfällena skrivtolkas. Sista anmälningsdagen är måndagen före respektive träff, anmälningar tas emot av Cecilia Soininen, cecilia.soininen(a)horsel.fi.

23.8.2021

Utbildning i användning av Zoom

Skulle du vilja lära dig att delta i digitala träffar och ta del av olika
virtuella föreläsningar? Folkhälsans förbund ordnar i samarbete med Svenska hörselförbundet tillfällen där vi går igenom hur man ansluter till ett Zoommöte steg för steg. Inga förkunskaper behövs.
Den avgiftsfria kursen arrangeras på tre olika orter och består av en
fysisk träff med 5-8 deltagare. Ta med din smarttelefon, surfplatta
eller bärbara dator. Om du har en stationär dator går det bra att
bara komma med och lyssna. Efter den fysiska träffen hålls ett
träningstillfälle online där vi övar på vad vi lärt oss.

Tillfällena ordnas i Närpes 14.9 kl.13-15.30 på Folkhälsanhuset i Närpes Vasa 21.9 klockan 13-15.30 i Glaskabinettet, Folkhälsanhuset Wasa Jakobstad 28.9 kl. 13-15.30 Folkhälsanhuset Östanlid

Anmälningar senast två dagar innan varje tillfälle till siw.ostman(a) horsel.fi

23.8.2021

whirligig-773644__480

Föreläsning: hörselrelaterad yrsel

15.6.2021 klockan 18.00-19.30 ordnas en föreläsning på Zoom angående hörselrelaterad yrsel. Öronläkare Maria Jauhiainen berättar om hörselrelaterade orsaker som kan åstadkomma yrsel och hur yrseln kan botas hemma till exempel vid godartad lägesyrsel. Föreläsningen är ett samarbete med Svenska pensionärsförbundet. Anmälningar tas emot av cecilia.soininen(a)horsel.fi till och med 13.6

19.5.2021

ear-2973126_1920

Föreläsning: Ensidig hörselnedsättning

3.6.2021 kl. 16-17 ordnas en föreläsning angående ensidig hörselnedsättning på Zoom. Elina Mäki-Torkko är professor i audiologi vid Örebro universitet och chef för Audiologiskt forskningscentrum på universitetssjukhuset i Örebro. Elina berättar om aspekter kring att höra med två öron och konsekvenser av ensidig hörselnedsättning hos vuxna. Anmälningar tas emot av siw.ostman(a)horsel.fi till och med 1.6.

19.5.2021

hearingaids-6041344_1920

Föreläsning angående försämrad hörsel på Zoom

19.5.2021 kl. 18-19.30 ordnas en föreläsning angående försämrad hörsel på Zoom. Öronläkare Maria Jauhiainen föreläser angående försämrad hörsel. Vad kan man göra om man märker att man börjat höra sämre? Anmälningar tas emot av cecilia.soininen(a)horsel.fi senast 17.5.

10.5.2021

chain-carousel-61620_1280

Ménièresföreläsning på Zoom

18.5.2021 kl. 17-18.30 ordnas en Ménièresföreläsning på Zoom. Kom med och diskutera och byt erfarenheter angående Ménières sjukdom. Lars-Runar Knuts är ordförande i Meniereförbundet i Finland sedan 2019. Han har lång personlig erfarenhet av sjukdomen och delar med sig av sin kunskap och sina upplevelser. Anmälningar tas emot av siw.ostman(a)horsel.fi senast 16.5

10.5.2021

cutlery-377700_1920

Föreläsning angående hyperakusi på Zoom

27.5.2021 kl. 16-17 föreläsning angående ljudöverkänslighet. Känns vardagsljud som klirr från bestick och stolsben som skrapar mot golvet obehagliga? Johan Paulin är postdoktorand på Uppsala universitet och har disputerat i hyperakusi. Han berättar om vad hyperakusi är och varför vissa människor lider av ljudöverkänslighet. Anmälningar tas emot av siw.ostman(a)horsel.fi till 25.5.

10.5.2021

phone-499991_1920

Hjälpande telefon 050 3724 320

Förbundets hjälpande telefon för hörselfrågor är öppen varannan onsdag: 7.4, 21.4, 5.5, 19.5 och 2.6 klockan 17-19. Som dejourerare för den hjälpande telefonen fungerar audionom Sari Karlstedt. Den hjälpande telefonen är menad för alla som funderar på frågor som man vill ställa en audionom.

6.4.2021

 

Texttelefontjänsten har nya öppettider

Budgetskäl gör att öppethållningstiderna för Texttelefontjänsten (Tekstipuhelupalvelu, TPP) måste skäras ner. Från och med 1.5.2021 är TPP-tjänsten öppen mån-fre 8 - 20.

TPP-tjänsten är nuförtiden mångsidig. Tjänsten kan användas med en traditionell telefon eller genom att logga in till tjänsten på nätet. Webbsidans adress är https://www.vsp.fi/tekstipuhelupalvelu/texttelefon-pa-svenska.html Där hittar du mera information om tjänsten.

7.4.2021

W6A7023

Alla har rätt till god hörselvård

3.3 firas den internationella hörseldagen. Världshälsoorganisationens (WHO) tema för dagen är Hörselvård för alla. Vi ser tillgången till hörselvård som en fråga om rätten till att kunna medverka i samhället. Läs vår insändare i HBL:

Insändare: Behovet av audionomer som också kan ge hörselservice på svenska bara växer (hbl.fi)

3.3.2021

 

electronics-1851218_640

OBS! Växtdroppar som säljs per telefon och på internet kan inte ge hörseln tillbaka

Det har kommit flera samtal till förbundet om att det säljs växtdroppar per telefon och på internet som kan återge hörseln samt ersätta hörapparaten. Växtdropparna har enligt samtalen kostat upp till 150 euro. Det finns inga växtdroppar och heller andra preparat som kan reparera de permanent skadade hårcellerna djupt inne i innerörat. I värsta fall kan man få infektioner i hörselgången av odefinierade droppar.

20.1.2021

 

 

IMG_0276

Serviceproducenterna för tolktjänst har valts

FPAs upphandlingsbeslut gällande tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning för åren 2021–2022 har gjorts. För tjänsten valdes 149 serviceproducenter med 685 tolkar. De slutliga antalen kan ännu ändra.

– Utifrån anbuden fick vi ännu inte tillräckligt antal serviceproducenter för de norra och östra områdena. En tilläggsupphandling kommer att göras för de här områdena så snart som möjligt. Vi har inte heller fått tillräckligt med svenskspråkiga serviceproducenter fastän vi ändrat anbudsförfarandet och tillhandahållandet av tjänsten, säger Mikko Toivanen, chef för kompetenscentret.

Uppgifter om de serviceproducenter som sköter tolkningar från och med 1.4.2021 kommer att publiceras på www.fpa.fi så snart som möjligt, senast inom februari månad.

2.2.2021

Hur hör vi och varför får vi försämrad hörsel?

Följ med audionom Anita Valjakkas föreläsning om hur vårt språk utvecklas redan under graviditeten, varför många får åldersbetingad hörselnedsättning och varför det finns ett samband mellan försämrat minne och dålig hörsel. Videosnutten är textad och räcker nio minuter.

1.10.2020

Video: Vardagen med hörselnedsättning

Tre av förbundets ungdomar har gjort filmer angående vardagen med hörselnedsättning. Här är Caspers, Emmas och Alexandras film.
Textning till videon fås genom att välja undertexter i balken under videon. Om du ser på videon med pekplatta, finns textningsalternativet ofta uppe i hörnet.

Förbundets styrelse 2020-2022

Förbundsordförande
Mikaela Nylander

Viceordförande
Anita Ismark

Styrelsemedlemmar
Lars Hedman
Bodil Selenius
Stina Fröberg

Suppleanter
Nils-Erik Kloo
Johan Wikström