Välkommen till Svenska hörselförbundet

Aktuellt

electronics-1851218_640

Växtdroppar säljs per telefon

Telefonsäljare har rapporterats ringa runt och sälja växtdroppar som enligt försäljaren skall fungera bättre än en hörapparat och återge hörseln. En förlorad hörsel kan inte återfås, men en hörapparat underlättar hörandet genom att förstärka den hörsel som finns kvar. Odefinierade droppar ger inte hörseln tillbaka och kan även leda till infektioner.

20.1.2021

 

 

IMG_0129

Självständighetssändningen saknade textning

Självständighetsfestligheterna på TV 6.12 var en högtidlig och mångsidig upplevelse, men tyvärr saknades textningen när svenskspråkiga personer intervjuades.

Yle har svarat att detta beror på att intervjuernas textning skrevs direkt under sändningen och att det inte finns färdigheter på Yle att simultantolka till svenska. Yle skall i fortsättningen fästa uppmärksamhet på detta och söka en lösning till problemet.

13.12.2020

 

IMG_0164

Textad direktsändning av Luciakröningen 13.12

Luciakröningen kan i år ses i direktsändning från klockan 17 på Tv-kanalen Yle Fem eller i Yle Arenan. Förra året anmärkte vi om avsaknad av textning.

Yle har svarat att det allra mesta från Luciakröningen i år kommer att textas för hörselskadade. Närmare bestämt textas allt från själva kröningen (dvs. mellan kl. 17.00-17.45). Det enda som inte kan textas är det som sker efter kl. 17.45 utanför kyrkan.

 

13.12.2020

 

W6A7056

STEAs understödsförslag

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA har publicerat sina förslag om fortsatta understöd för år 2021. Understöd föreslås beviljas till ett belopp på sammanlagt cirka 309,6 miljoner euro. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöd som beviljas i januari–februari 2021.

Svenska hörselförbundet och våra nio medlemsföreningar föreslås få samma verksamhetsbidrag som 2020.

13.12.2020

 

 

munskydd

Munskydd försvårar vardagen för personer med hörselnedsättning

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/10/19/munskydd-forsvarar-vardagen-for-personer-med-horselnedsattning-det-kanns-otryggt

 

19.10.2020

 

_MG_8213

Nykarlebynejdens hörselförening rf:s kursdag

Nykarlebynejdens hörselförening rf:s kursdag Bli vän med dina hörapparater flyttas framåt till obestämd tidpunkt på grund av coronaläget i Vasa sjukvårdsdistrikt. Om den kommande kursdagen intresserar lönar det sig att anmäla om intresse till Nykarlebynejdens hörselförening. Mera information finns på nykarlebynejden.horsel.fi.

15.10.2020

 

Hur hör vi och varför får vi försämrad hörsel?

Följ med audionom Anita Valjakkas föreläsning om hur vårt språk utvecklas redan under graviditeten, varför många får åldersbetingad hörselnedsättning och varför det finns ett samband mellan försämrat minne och dålig hörsel. Videosnutten är textad och räcker nio minuter.

1.10.2020

 

_W6A6905

Tredje sektorn behövs också i framtiden

Regeringens budgetförhandlingar har avslutats. Social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet tryggas 2021 genom en sänkning av lotteribeskattningen som skapar 34 miljoner euro och genom att använda outdelade RAY-medel (115 miljoner) som sparats för social- och hälsovårdsorganisationerna då fusionen av spelbolagen ägde rum i 2017.

I finansministeriets budgetförslag för år 2021 föreslogs en nedskärning av social- och hälsovårdsorganisationernas finansiering på 127 miljoner euro, med andra ord 33 % mindre än i år.

17.9.2020

 

Kansliets öppettider

På grund av pandemins andra våg arbetar personalen huvudsakligen på distans under hösten. Vi tar dock gärna emot besök till kansliet! För att komma överens om ett besök kan du ringa till kansliets telefon 050 476 2475 eller mejla oss på kansli@horsel.fi. Välkommen in!

31.8.2020

 

cykel2.jpg

Cyklist: beakta personer med hörselnedsättning

I dessa tider är många ute och promenerar, springer eller cyklar. Som cyklist är det bra att vara uppmärksam på att man som hörselskadad inte alltid hör cykelns ringklocka eller uppfattar från vilken riktning ljudet kommer. Kör därför varsamt förbi medtrafikanterna.

form

Skrivelse till Kyrkostyrelsen

Svenska hörselförbundet har sänt in en skrivelse till Kyrkostyrelsen angående textning av strömmade gudstjänster och samt behovet av fungerande och påslagna teleslingor i kyrkorna.

 

form

Skrivelse till YLE

Svenska hörselförbundet har sänt in en skrivelse till Yle angående avsaknaden av svenskspråkig textning under myndigheternas presskonferenser och hoppas på att den viktiga textningen av program åtgärdas omgående.

Svar från Yle, ladda ner här

Ansiktsmask-scaled.jpg

Munskydd försvårar hörandet och läppavläsning

Munskydd är en viktig del av vårdens skyddsutrustning och har blivit vardag för de flesta som rör sig med kommunala färdmedel och bland människor överlag. Läppavläsning är en stödmetod som för många är totalt avgörande för att uppfatta vad som sägs. Vid användning av munskydd är läppavläsningen omöjlig och det är därför viktigt att använda andra metoder som skriftligt material till exempel för en så smidig kommunikation som möjligt.

En visir kan vara ett alternativ till munskydd då det krävs att kommunikationen fungerar. Även tvättbara genomskinliga munskydd finns nu på marknaden. De genomskinliga munskydden är för privatbruk och kan inte användas inom vården.

1.10.2020

Medlemsvärvningskampanj

Ännu hinner du delta i årets medlemsvärvningskampanj. Genom att värva tre medlemmar före 31.10.2020, får värvaren ett 10 euros presentkort till S-kedjans affärer. De värvade medlemmarnas uppgifter kan skickas in på blanketten som finns i tidningen Vi hörs, eller genom att fylla i uppgifterna här på hemsidan.

 

 

Video: Vardagen med hörselnedsättning

Tre av förbundets ungdomar har gjort filmer angående vardagen med hörselnedsättning. Här är Caspers, Emmas och Alexandras film.
Textning till videon fås genom att välja undertexter i balken under videon. Om du ser på videon med pekplatta, finns textningsalternativet ofta uppe i hörnet.

Förbundets värdegrund

Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är baserad på fakta

Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte. Genom synlighet sprids information om frågor som är relaterade till hörseln.

Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln

Svenska hörselförbundet rf förenar finlandssvenska hörselskadade, stärker vi-känslan och stöder frivilligverksamhet samt arbetar för fungerande kommunikation. Social samvaro ger bättre självkänsla.

Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i ett handikapp

Svenska hörselförbundet rf arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga och jämlika. Hörselskadade får positiva erfarenheter och upptäcker nya möjligheter.

Svenska hörselförbundet rf bildades den 13 november 1986, genom att lokala föreningar för svenska hörselskadade slöt sig samman till ett förbund. Förbundet arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Det vill säga människor med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stöda föräldrar och andra anhöriga.

Förbundets syfte är att utgöra en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskadades intressen. Svenska hörselförbundet rf vill fästa allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet på svårigheter som den hörselskadade möter i det dagliga livet.

Förbundets styrelse 2020-2022

Förbundsordförande
Mikaela Nylander

Viceordförande
Anita Ismark

Styrelsemedlemmar
Lars Hedman
Bodil Selenius
Stina Fröberg

Suppleanter
Nils-Erik Kloo
Johan Wikström