Välkommen till Svenska hörselförbundet

Aktuellt

Ansiktsmask-scaled.jpg

Munskydd försvårar hörandet

Munskydd är en viktig del av vårdens skyddsutrustning just nu. Läppavläsning är en stödmetod som för många är avgörande för att uppfatta vad som sägs. Vid användning av munskydd är läppavläsning omöjlig och det är därför viktigt att använda andra metoder som skriftligt material till exempel för en så smidig kommunikation som möjligt.

I många länder har det redan tagits i bruk delvis eller helt och hållet genomskinliga munskydd för att underlätta läppavläsningen.

sfv

Kansliets öppettider i augusti

Från och med augusti håller Svenska hörselförbundets kansli igen öppet. Välkommen på besök vardagar mellan 9-15. På grund av coronaepidemin arbetar endast en person i taget på kansliet, så ifall du har ärende till en specifik person, lönar det sig att ringa först och försäkra sig om att vi är på plats. Vi nås på kansliets telefon 050 476 2475 eller på mejladressen kansli@horsel.fi. Välkommen in!

 

Video: Vardagen med hörselnedsättning

Tre av förbundets ungdomar har gjort filmer angående vardagen med hörselnedsättning. Här är Caspers, Emmas och Alexandras film.
Textning till videon fås genom att välja undertexter i balken under videon. Om du ser på videon med pekplatta, finns textningsalternativet ofta uppe i hörnet.

Medlemsvärvningskampanj

Känner du någon som skulle gynnas av regelbunden information om hörsel och nyaste forskningsrön samt utbyte av erfarenheter i en hörselförening? Bekanta dig med vår medlemsvärvningskampanj som pågår till och med slutet av oktober.

Medlemsvärvningskampanj pågår 1.3-31.10.2020

 

 

cykel2.jpg

Cyklist: beakta personer med hörselnedsättning

I dessa tider är många ute och promenerar, springer eller cyklar. Som cyklist är det bra att vara uppmärksam på att man som hörselskadad inte alltid hör cykelns ringklocka eller uppfattar från vilken riktning ljudet kommer. Kör därför varsamt förbi medtrafikanterna.

form

Skrivelser

Svenska hörselförbundet har sänt in en skrivelse till Yle angående avsaknaden av svenskspråkig textning under myndigheternas presskonferenser och hoppas på att den viktiga textningen av program åtgärdas omgående.

Svar från Yle, ladda ner här

Förbundets värdegrund

Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är baserad på fakta

Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte. Genom synlighet sprids information om frågor som är relaterade till hörseln.

Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln

Svenska hörselförbundet rf förenar finlandssvenska hörselskadade, stärker vi-känslan och stöder frivilligverksamhet samt arbetar för fungerande kommunikation. Social samvaro ger bättre självkänsla.

Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i ett handikapp

Svenska hörselförbundet rf arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga och jämlika. Hörselskadade får positiva erfarenheter och upptäcker nya möjligheter.

Svenska hörselförbundet rf bildades den 13 november 1986, genom att lokala föreningar för svenska hörselskadade slöt sig samman till ett förbund.

Förbundets syfte är att utgöra en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskadades intressen. Svenska hörselförbundet rf vill fästa allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet på svårigheter som den hörselskadade möter i det dagliga livet.

Förbundets styrelse 2020-2022

Förbundsordförande
Mikaela Nylander

Viceordförande
Anita Ismark

Styrelsemedlemmar
Lars Hedman
Bodil Selenius
Stina Fröberg

Suppleanter
Nils-Erik Kloo
Johan Wikström