Välkommen till Svenska hörselförbundet i Finland

AKTUELLT

En laptop står på ett skrivbord. På vänster sida finns en kaffekopp och på högra sidan står tre böcker. På bordet ligger ett par glasögon. I laptopens skärm syns Svenska hörselförbundets logo. Logon ser ut som två öron som formar ett hjärta.

Zoom-föreläsning: Codabarn – att leva i två världar

11 augusti 2022
Den 6.10 kl.18-19 ordnar förbundet en Zoom-föreläsning med temat CODA. Under föreläsningen ”Codabarn – att leva i två världar” berättar…

Hörselråd för studievardagen

10 augusti 2022
Hösten innebär skolstart för många. Om du behöver få stöd inom studierna på grund av din hörselnedsättning så finns det…

Hösten kör igång

01 augusti 2022
Augusti är här och Svenska hörselförbundets personal är tillbaka på kansliet. Du når oss på tfn 050 476 2475 eller…

ARTIKLAR FRÅN TIDSKRIFTEN VI HÖRS

Bodil har gått sin egen väg i arbetslivet

06 juni 2022
Första gången som Bodil Selenius träffade en jämnårig person med hörselskada var hon 28 år gammal. Genom föreningslivet hittade hon…

Framtidens hörselrehabilitering ska präglas av livslångt och mångprofessionellt stöd  

06 juni 2022
Hörselrehabiliteringen är idag splittrad mellan olika aktörer. Man kan söka rehabilitering via FPA, pensionsförsäkringsbolag, organisationer och privata företag. Det splittrade…
Förskolelärare Maria Eriksson står i sitt klassrum framför sitt skrivbord. Bakom skrivbordet finns en tavla ed olika lappar och papper uppsatta.

Dålig ljudmiljö är vardag på förskolan

06 juni 2022
Maria Eriksson har arbetat på förskolan i sex år. Hon säger att hennes klassrum är för litet för att ljudnivån…

KOMMANDE EVENEMANG

Inget evenemang hittades!
Visa fler

FRÅGEHÖRNAN

fragor-2

UNGDOMSSIDAN

Svenska hörselförbundet presenterar

Programmet för ungdomar

Vi arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Målgruppen är personer med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stötta föräldrar och andra anhöriga.

unga