Välkommen till Svenska hörselförbundet i Finland

AKTUELLT

En grupp människor sitter runt ett bord och ler mot kameran. I bakgrunden finns två stora fönster och utanför syns gröna träd och solljus.

NHS årsmöte i Helsingfors

22 september 2022
Idag samlas representanter från nordiska Nordiska hörselskadades samarbetskommitté NHS för årsmöte i Helsingfors! Från Svenska hörselförbundet deltar Ilona Salonen, tf.verksamhetsledare…

Nytt nummer av Vi hörs ute

15 september 2022
Nu har nummer 3/2022 av förbundets tidskrift Vi hörs utkommit. I detta nummer lyfter vi upp olika erfarenhetsberättelser inom temat…
En grupp på tio personer står och sitter vända mot kameran. Rummet är upplyst av solljus som kommer in i rummet genom höga fönster som är täckta av vita gardiner. Personerna ler mot kameran.

Nya hörselrådgivare

12 september 2022
Under veckoslutet ordnade Svenska hörselförbundet en utbildning för hörselrådgivare vid SFV-huset G18 i Helsingfors. Sammanlagt deltog tio personer i utbildningstillfället.…

ARTIKLAR FRÅN TIDSKRIFTEN VI HÖRS

Siw vill hjälpa andra till bättre hörsel – “Kunskap är en bristvara på området”

15 september 2022
Siw Östman har arbetat med att synliggöra hörselfrågor i över tio år. Hon sprider aktivt kunskap och information på hörselområdet…

Kolumn: Tillit och omdöme i vårdprocessen

15 september 2022
Den politiska striden kring social- och hälsovårdsreformen gällde till stor del vad som är att betrakta som viktigast för att…

Individen i fokus när välfärdsområdena tar form

15 september 2022
Från och med januari 2023 flyttas ansvaret för vård, omsorg, socialtjänst och räddningstjänst över till välfärdsområdena från kommunerna. I januari…

KOMMANDE EVENEMANG

FRÅGEHÖRNAN

fragor-2

UNGDOMSSIDAN

Svenska hörselförbundet presenterar

Programmet för ungdomar

Vi arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Målgruppen är personer med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stötta föräldrar och andra anhöriga.

unga