MEDIAKORT

UTGIVARE

Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

Ansvarig redaktör
Ilona Salonen

Redaktörer
Tina Kärkinen

Försäljning av annonsutrymme
Telefon: tfn 050 476 2475
e-post: kansli@horsel.fi

Upplaga
3100

Tidskriftens format
B5, 176mm x 250mm
tryckta 156 x 220

Tryckmetod
Offset, i fyrfärgstryck

Tryckeri
Print Mill Ab

TEMA

Mars: Delaktighet

(Deadline: 27.01.2023)

Juni: Livskvalitet

(Deadline: 28.04.2023)

September: Förändring

(Deadline: 04.08.2023)

December: Digitalisering

(Deadline: 27.10.2023)

Annonspriser:

1/1 sida 400 euro
1/2 sida 200 euro
1/4 sida 100 euro
1/8 sida 50 euro

Utkommer:
med fyra nummer år 2022

VI HÖRS KOMMER ATT FINNAS MED PÅ BOKMÄSSAN 2023!

ANNONSPRISER

1/1 sida

A. (bredd 156 x höjd 220mm)
1/1 återkommande annonser (minst 2 ggr) - 15 % per annons
Inne i tidskrifen: 400,00
Pärmens baksida: 450,00


½ sida

B. (bredd 156 x höjd 110mm)
1/2 återkommande annonser (minst 2 ggr) - 10 % per annons
Inne i tidskrifen: 200,00
Pärmens baksida: 300,00

1/4 sida

C. (bredd 78 x höjd 110 mm)
D. (bredd 156 x höjd 55 mm)
1/4 återkommande annonser (minst 2 ggr) - 7 % per annons
Inne i tidskrifen: 100,00


1/8 sida

E. (bredd 78 x höjd 55mm)
F. (bredd 156 x höjd 27,5 mm)
1/8 återkommande annonser (minst 2 ggr) - 5 % per annons
Inne i tidskrifen: 50,00

UTÖVER DESSA PROCENTER BEVILJAS SVENSKA HÖRSELFÖRBUNDET RF:S MEDLEMMAR 20 % RABATT, OBEROENDE AV ANNONSSTORLEK.