SAMARBETE

SAMARBETSPOLICY

Företagssamarbeten

Syftet med företagssamarbeten är att synliggöra Svenska hörselförbundets hörselarbete, sprida information om hörsel i samarbete med andra och åstadkomma en attitydförändring i samhället gentemot hörselnedsättning och hörselskador, samt att främja de intressepolitiska frågor som Svenska hörselförbundet driver.

Företagssamarbetena skall följa Svenska hörselförbundets värderingar, värna om mänskliga rättigheter och vara religiöst och partipolitiskt obundna.

Företagssamarbeten skall kunna motiveras och samarbetet skall vara öppet och transparent. Vi samarbetar inte med företag som har har sin verksamhet inom till exempel rusmedel.

Varje företagssamarbete utvärderas och godkänns av Svenska hörselförbundets styrelse.

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Samarbete med andra organisationer i Finland och internationellt handlar i stor utsträckning om att värna om hörselskadades mänskliga rättigheter. Svenska hörselförbundet rf:s engagemang i internationella samarbetsorganisationer ger oss större inflytande i en samhällsutveckling som blir alltmer global; många intressepolitiska frågor är numera gränsöverskridande och hanteras inte i Finland. På ett internationellt plan är hörselskadade fortfarande en svag grupp. Genom att stärka hörselskadades organisationer i andra länder blir vi som grupp starkare i det internationella intressepolitiska arbetet.

Vi ser också intresse bland unga hörselskadade att engagera sig i internationella hörselfrågor.

Svenska hörselförbundet rf är medlem i följande internationella hörselnätverk:

Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS)
European Federation of Hard of Hearing People (efhoh.org)
International Federation of Hard of Hearing People (ifhoh.org)
International Federation of Hard of Hearing Young People  (ifhohyp)


SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

är ett samarbetsförbund för den finlandssvenska handikappsektorn med fem medlemsförbund.

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf  ordförande 2021 är Beatrice Wahlström, som representerar FDUV. Lars Hedman från Svenska hörselförbundet är vice ordförande för SAMS.

SAMS ger ut tidskriften Funk., som kan beställas avgiftsfritt av Svenska hörselförbundets medlemsföreningars medlemmar.


Juridiskt ombud i Svenskfinland för det finlandssvenska handikappområdet

är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska handikappområdet, vars syfte är att ge service till alla handikappgrupper i Svenskfinland angående till exempel hur man överklagar beslut.

Du kan nå juristerna Marica Nordman (050 443 0576) och Elias Vartio (040 519 6598) följande tider:

Tisdagar 13:15-15:45
Torsdagar 9:15-11:45

Du kan också försöka ringa andra tider på vardagar mellan klockan 10.00 och 15.00.


TRIO

Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Svenska pensionärsförbundet och Svenska hörselförbundet ordnar årligen gemensamma evenemang för att synliggöra syn- och hörselfrågor bland seniorer.


Svenska hörselförbundet är medlem i Vammaiskumppanuus. Maija Nilsson är invald i Vammaiskumppanuus styrelse år 2021 som ordinarie medlem och Nora Strömman som suppleant. Svenska hörselförbundets utvecklingssamarbete i Bolivia med organisationen APANH administreras via Vammaiskumppanuus program.


Samverkan inom funktionsnedsättning rf

logo-Kuuloliitto