SAMARBETE

SAMARBETE

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Samarbete med andra organisationer i Finland och internationellt handlar i stor utsträckning om att värna om hörselskadades mänskliga rättigheter. Svenska hörselförbundet rf:s engagemang i internationella samarbetsorganisationer ger oss större inflytande i en samhällsutveckling som blir alltmer global; många intressepolitiska frågor är numera gränsöverskridande och hanteras inte i Finland. På ett internationellt plan är hörselskadade fortfarande en svag grupp. Genom att stärka hörselskadades organisationer i andra länder blir vi som grupp starkare i det internationella intressepolitiska arbetet.

Vi ser också intresse bland unga hörselskadade att engagera sig i internationella hörselfrågor.

Svenska hörselförbundet rf är medlem i följande internationella hörselnätverk:

Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS)
European Federation of Hard of Hearing People (efhoh.org)
International Federation of Hard of Hearing People (ifhoh.org)
International Federation of Hard of Hearing Young People  (ifhohyp)

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

är ett samarbetsförbund för den finlandssvenska handikappsektorn.

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf  ordförande 2019 är Anna Caldén, som även är ordförande för Finlands Svenska Handikappförbund rf.

Svenska hörselförbundets representant Lars Hedman är vald som ordinarie styrelsemedlem 2019.


Juridiskt ombud i Svenskfinland för det finlandssvenska handikappområdet

är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska handikappområdet, vars syfte är att ge service till alla handikappgrupper i Svenskfinland.

GÅ TILL HEMSIDAN

TRIO

Vi samarbetar

FSS-LOGO logo-horsel

Samverkan inom funktionsnedsättning rf

logo-Kuuloliitto More information here lucky 88 pokie app