UTBILDNING FÖR ALLA - BARN, UNGA & VUXNA

FRÅN SMÅBARNSPEDAGOGIK TILL UNIVERSITET

VAD ÄR VÅRT MÅL?

Svenska hörselförbundet rf arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Målgruppen är personer med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stötta föräldrar och andra anhöriga.

Enligt statistiken har 15% av den finska befolkningen en hörselnedsättning och siffran ökar med snabb fart.

Att utbilda sig är något som många drömmer om. Att studera med en hörselnedsättning skall inte få stoppa ens drömmar, så här samlar vi nyttig information för både studerande på alla stadier till pedagoger.

FÖR STUDERANDE

Då du är antagen vid skolan

Ta kontakt i första hand med studiehandledaren vid skolan. Hen kan ge mera information vem i personalen du skall ta kontakt med …

Stöd & anpassning

Om du behöver få stöd inom studierna pga. din hörselnedsättning, så finns det många varianter av stöd som kan hjälpa dig framåt.

Studievägledning

Det kan dyka upp många frågor och funderingar både före och under utbildningstiden som du kan behöva diskuteras med en studievägledare.

FÖR PEDAGOGER & PERSONAL

Undervisa en elev med hörselnedsättning

Lärare och pedagoger som har en hörselnedsättning elev i sin klass, kan göra mycket för att öka tillgängligheten inom undervisningen.

Bemötande

Välj en plats med bra belysning och god akustik. Stäng av bakgrundsljud om möjligt. Läs mer om olika tips här!

Skapa en bra ljudmiljö

Många råd för elever med hörsel- och synnedsättning gynnar alla elever i klassen och bidrar till att skapa studiero i klassrummet.