KURSVERKSAMHET 2018

_____________________________________________________________________________________

2018

 

 

 

FORTSÄTTNINGSKURS FÖR PAR 

Tidpunkt: 8-9.5.2018
Plats: Folkhälsans hus i Norrvalla, Vörå
Pris: 20 euro per person (inkl. kost, logi och program)
Platser: 16
Målgrupp: Par som deltagit i en av förbundets parkurser förut. Kursen är en fristående fortsättning.
Program: Föreläsningar om hörsel och hörhjälpmedel, diskussion, ledd gymnastik.
Anmälning: kontakta kursplanerare Nora Strömman per telefon eller epost, tfn 09-663 392 eller 044 533 39 64, e-post: nora.stromman horsel.fi
Sista anmälningsdag: 2.4.2018

 

Info om kurserna

Svenska hörselförbundet rf arrangerar årligen anpassningskurser för svenskspråkiga hörselskadade personer.

Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador samt leder diskussioner om bland annat attityder till hörselskadan.
Inkvartering i dubbelrum.

På kurserna får deltagarna
- allmän information om hörselskador
- möjlighet att bearbeta sin nya livssituation
- information om alternativa kommunikationssätt
- möjlighet att bekanta sig med olika hörhjälpmedel.

För att de planerade kurserna skall förverkligas, förutsätts att förbundet beviljas bidrag för kursverksamheten.

Ansökan till alla kurser sker med blanketten som finns i balken till vänster.

Personer som inte tidigare deltagit i en kurs har företräde till kurserna.

Antalet deltagare på RAY-kurser är 12 personer. För att kursen ska förverkligas krävs minst 8 deltagare.

Observera att man för en annullering senast 2 veckor före kursens start betalar hela kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet.

Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.

Anmälningstiden utgår ca 2 månader för kursstarten.

För närmare uppgifter vänligen kontakta:
kursplanerare Nora Strömman.
tfn 09-663 392 eller 044 533 39 64
e-post: nora.strommanhorsel.fi