KURSER

IMG_2373

Svenska hörselförbundet rf arrangerar årligen anpassningskurser för svenskspråkiga hörselskadade personer.

Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador samt leder diskussioner om bland annat attityder till hörselskadan.
Inkvartering i dubbelrum.

På kurserna får deltagarna

  • allmän information om hörselskador
  • möjlighet att bearbeta sin nya livssituation
  • information om alternativa kommunikationssätt
  • möjlighet att bekanta sig med olika hörhjälpmedel

För att de planerade kurserna skall förverkligas, förutsätts att förbundet beviljas bidrag för kursverksamheten.
Personer som inte tidigare deltagit i en kurs har företräde till kurserna.

Antalet deltagare på kurserna är 12 personer. För att kursen ska förverkligas krävs minst 8 deltagare.

Observera att man för en annullering senast 2 veckor före kursens start betalar hela kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet.

Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.
Anmälningstiden utgår ca 2 månader för kursstarten.

Evenemangskoordinator: Siw Östman
044 5333947, siw.ostman@horsel.fi

KOMMANDE KURSER

Parkurs i samarbete med Folkhälsans förbund i Österbotten

Tidpunkt: 19-21.2.2020
Plats: Vörå, Folkhälsans hus i Norrvalla
Pris: 30 euro per person
Målgrupp: Vuxna hörselskadade tillsammans med partner, syskon eller vän.
Program: Föreläsningar om hörsel, hörhjälpmedel och kommunikation. Möjlighet till hörselrådgivning.
Kontakt: Siw Östman, 044 5333947, siw.ostman@horsel.fi

Vattengymnastik och jättebollgymnastik finns också på programmet.
Programmet kommer att läggas upp på Svenska hörselförbundet rf:s hemsida www.horsel.fi när det är klart.

Anmälning: Genom att fylla i den elektroniska anmälningsblanketten i spalten intill eller blanketten på sidan 37 i Vi hörs.

Sista anmälningsdag är 7.1.2020

Efter att anmälningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

Ladda ner programmet.

TA HÖRAPPARATEN UR BYRÅLÅDAN

Tidpunkt: 27-29.3.2020
Plats: Hotell Seafront i Ekenäs
Pris: 60 euro per person
Målgrupp: Vuxna hörselskadade som inte använder sina hörapparater och de som just har fått hörapparater och inte kommer överens med dem.
Program: Föreläsningar om hörsel, hörhjälpmedel och lär känna dina hörapparater. Möjlighet till individuell hörselrådgivning och hörapparatjustering.
Anmälning: Genom att fylla i blanketten på sidan 37 i Vi hörs 4/2019 eller den elektroniska anmälningsblanketten på horsel.fi
Sista anmälningsdag: 7.2.2020

Efter att anmälningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

 

 

KOMMUNIKATIONSKURS

Tidpunkt: 17.4 -19.4.2020
Plats: Runsala spa, Åbo
Pris: 60 euro per person
Målgrupp: Vuxna hörselskadade tillsammans med partner, syskon eller vän.
Program: Ge deltagarna medel för att underlätta kommunikationen och stärka självkänslan i social interaktion. Föreläsningar om hörselskador, hörhjälpmedel, kommunikation, läppavläsning och tecken som stöd. Programmet kommer att läggas upp på Svenska hörselförbundets webbsida, horsel.fi när det är klart.
Anmälning: Genom att fylla i blanketten på sidan 37 i Vi hörs 1/2019 eller den elektroniska anmälningsblanketten på horsel.fi
Sista anmälningsdag: 7.3.2020

Efter att anmälningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

Ladda ner materialet

ANMÄLNING

Kursanmälan
Sysselsättning *
Uppgifter om hörselskada
Samtycke *
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att genomföra beställningen. Uppgifterna delas inte med tredje part.