KURSVERKSAMHET 2018

OBS! OBS! OBS!

Vi har problem med epostformulären. Om du skickat en anmälan via formulären och inte fått svar, var vänlig och skicka ett e-postmeddelande till nora.strommanhorsel.fi och kolla om formuläret kommit fram. Tack.

_____________________________________________________________________________________

 

2018

 

PARKURS I SAMARBETE MED FOLKHÄLSAN ÖSTERBOTTEN  

Tidpunkt: 19-21.2.2018
Plats: Folkhälsans hus i Norrvalla, Vörå
Pris: 30 euro per person (inkl. kost, logi och program)
Platser: 12
Målgrupp: Vuxna hörselskadade tillsammans med partner, syskon eller vän
Program: föreläsningar angående hörseln, hörhjälpmedel och om förbättrad kommunikation.
Anmälning: kontakta kursplanerare Nora Strömman,
tfn 09-663 392 eller 044 533 39 64
e-post: nora.strommanhorsel.fi
Sista anmälningsdag: 8.1.2018

 

MINDFULNESS-KURS

Tidpunkt: 23-25.3.2018
Plats: Runsala spa, Åbo
Pris: 60 euro per person (inkl. kost, logi och program)
Platser: 12
Målgrupp: Vuxna hörselskadade som behöver nya verktyg för att hantera hörselskadan
Program: yoga, avslappning, föreläsningar inom mindfulness och välmående
Anmälning: kontakta kursplanerare Nora Strömman,
tfn 09-663 392 eller 044 533 39 64
e-post: nora.strommanhorsel.fi
Sista anmälningsdag: 16.2.2018

 

NY MED HÖRAPPARAT-KURS 

Tidpunkt: 20-22.4.2018
Plats: Sjundeå bad, Sjundeå
Pris: 60 euro per person (inkl. kost, logi och program)
Platser: 12
Målgrupp: Vuxna hörselskadade som är i kö för hörapparat eller funderar på möjligheten att skaffa en hörapparat
Program: Vägledning bland hörapparater, hjälpmedel, förmåner och psykologiska aspekter
Anmälning: kontakta kursplanerare Nora Strömman,
tfn 09-663 392 eller 044 533 39 64
e-post: nora.strommanhorsel.fi
Sista anmälningsdag: 28.3.2018

 

 

 

Info om kurserna

Svenska hörselförbundet rf arrangerar årligen anpassningskurser för svenskspråkiga hörselskadade personer.

Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador samt leder diskussioner om bland annat attityder till hörselskadan.
Inkvartering i dubbelrum.

På kurserna får deltagarna
- allmän information om hörselskador
- möjlighet att bearbeta sin nya livssituation
- information om alternativa kommunikationssätt
- möjlighet att bekanta sig med olika hörhjälpmedel.

För att de planerade kurserna skall förverkligas, förutsätts att förbundet beviljas bidrag för kursverksamheten.

Ansökan till alla kurser sker med blanketten som finns i balken till vänster.

Personer som inte tidigare deltagit i en kurs har företräde till kurserna.

Antalet deltagare på RAY-kurser är 12 personer. För att kursen ska förverkligas krävs minst 8 deltagare.

Observera att man för en annullering senast 2 veckor före kursens start betalar hela kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet.

Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.

Anmälningstiden utgår ca 2 månader för kursstarten.

För närmare uppgifter vänligen kontakta:
kursplanerare Nora Strömman.
tfn 09-663 392 eller 044 533 39 64
e-post: nora.strommanhorsel.fi