KURSVERKSAMHET 2019

 

ATT LEVA MED TINNITUS  

Tidpunkt: 8–10.11.2019
Plats: Norrvalla i Vörå
Pris: 60e per person
Målgrupp: Vuxna personer som har tinnitus och ofta också hörselnedsättning.
Program: Vi jobbar för att få ett verktyg för att lindra vår tinnitus. När programmet är klart sätts det upp på Svenska hörselförbundets webbsida, www.horsel.fi
Programmet finns här.

Anmälningar: Genom att fylla i anmälningsblanketten i Vi hörs 1/2019 på sidan 33 eller till siw.ostmanhorsel.fi

Efter anmälningstidens slut får alla som anmält sig meddelande om de blivit antagna till kursen eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

Sista anmälningsdagen är 30.9.2019

 

PARKURS     

i samarbete med Folkhälsans förbund i Österbotten

Tidpunkt: 19-21.2.2020
Plats: Vörå, Folkhälsans hus i Norrvalla
Pris: 30 euro per person
Målgrupp: Vuxna hörselskadade tillsammans med partner, syskon eller vän.
Program: Föreläsningar om hörsel, hörhjälpmedel och kommunikation. Möjlighet till hörselrådgivning.

Vattengymnastik och jättebollgymnastik finns också på programmet.
Programmet kommer att läggas upp på Svenska hörselförbundet rf:s hemsida www.horsel.fi när det är klart.

Anmälning: Genom att fylla i den elektroniska anmälningsblanketten i spalten intill eller blanketten på sidan 37 i Vi hörs.

Sista anmälningsdag är 7.1.2020

Efter att anmälningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

om kurserna

Svenska hörselförbundet rf arrangerar årligen anpassningskurser för svenskspråkiga hörselskadade personer.

Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador samt leder diskussioner om bland annat attityder till hörselskadan.
Inkvartering i dubbelrum.

På kurserna får deltagarna
- allmän information om hörselskador
- möjlighet att bearbeta sin nya livssituation
- information om alternativa kommunikationssätt
- möjlighet att bekanta sig med olika hörhjälpmedel.
- hörselrådgivning

För att de planerade kurserna skall förverkligas, förutsätts att förbundet beviljas bidrag för kursverksamheten.

Man anmäler sig till kurserna genom att fylla i en anmälningsblankett på förbundets hemsida www.horsel.fi eller genom att sända in en anmälningsblankett som finns i varje Vi hörs-tidning och som fås från Svenska hörselförbundets kansli. Vi strävar efter att bekräfta anmälan så fort som möjligt.

Antalet deltagare på STEA-kurser är 14 personer (minimi 8 personer, max 14). För att kursen ska förverkligas krävs minst 8 deltagare.

Observera att man för en annullering senast 2 veckor före kursens start betalar hela kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet.

Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.

Anmälningstiden utgår ca 2 månader för kursstarten.

Efter att anmälningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

 

Svenska hörselförbundet rf

044 533 39 47

siw.ostman@horsel.fi