KURSVERKSAMHET 2018

_____________________________________________________________________________________

2018

 

VILDMARKSKURS
7–9.9.2018
Plats: Huvudstadsregionen
Pris: 20 euro per person (inkl. kost, logi och
program)
Målgrupp: Personer med hörselnedsättning
som önskar koppla av i naturen och
vill njuta av utelivets avstressande effekter.
Trots kursnamnet håller vi oss på ett nära
avstånd till civilisationen och koncentrerar
oss på att läsa känna vår natur och oss själva
bättre.
Kom med på ett utelivsveckoslut!
Läs mera här
Program: Vandring, hörselfrågor, rofyllda
övningar för att skapa ett inre lugn.
Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten
på sidan 37 eller den elektroniska
anmälningsblanketten på www.horsel.fi
Sista anmälningsdag 14.8.2018

OBS! Kursen är fullsatt.
Hör dig för om lediga platser till adressen: kurser@horsel.fi

--------------------------------------------------


NY MED HÖRAPPARAT
28–30.9.2018
Plats: Helsingfors
Pris: 30 euro per person (inkl. kost, logi och
program)
Målgrupp: Personer med hörselnedsättning
som är i kö för hörapparat eller funderar på
möjligheten att skaffa en hörapparat.
Program: Vägledning bland hörapparater,
hjälpmedel, förmåner och psykologiska aspekter.
Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten
på sidan 37 eller den elektroniska
anmälningsblanketten på www.horsel.fi
Sista anmälningsdag: 27.8.2018

-----------------------------------------------------


PARKURS I SÖDRA FINLAND
12–14.10.2018
Plats: Kaisankoti i Esbo
Pris: 30 euro per person (inkl. kost, logi och
program)
Målgrupp: Vuxna med hörselnedsättning
tillsammans med partner, syskon eller vän.
Program: Föreläsningar angående hörseln,
hörhjälpmedel och om förbättrad kommunikation.
Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten
på sidan 37 eller den elektroniska
anmälningsblanketten på www.horsel.fi
Sista anmälningsdag: 13.9.2018

 

Info om kurserna

Svenska hörselförbundet rf arrangerar årligen anpassningskurser för svenskspråkiga hörselskadade personer.

Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador samt leder diskussioner om bland annat attityder till hörselskadan.
Inkvartering i dubbelrum.

På kurserna får deltagarna
- allmän information om hörselskador
- möjlighet att bearbeta sin nya livssituation
- information om alternativa kommunikationssätt
- möjlighet att bekanta sig med olika hörhjälpmedel.

För att de planerade kurserna skall förverkligas, förutsätts att förbundet beviljas bidrag för kursverksamheten.

Ansökan till alla kurser sker med blanketten som finns i balken till vänster.

Personer som inte tidigare deltagit i en kurs har företräde till kurserna.

Antalet deltagare på RAY-kurser är 12 personer. För att kursen ska förverkligas krävs minst 8 deltagare.

Observera att man för en annullering senast 2 veckor före kursens start betalar hela kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet.

Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.

Anmälningstiden utgår ca 2 månader för kursstarten.

 

Svenska hörselförbundet rf

09 663 392

kurser@horsel.fi