KURSVERKSAMHET 2018

_____________________________________________________________________________________

2019


PARKURS I SAMARBETE MED FOLKHÄLSANS FÖRBUND 
Tidpunkt: 20-22.2.2019 
Plats: Vörå, Folkhälsans hus i Norrvalla
Pris: 30 euro per person 
Målgrupp: Vuxna med hörselnedsättning
tillsammans med partner, syskon eller vän.
Program: Föreläsningar angående hörseln,
hörhjälpmedel och kommunikation.
Anmälning: Genom att fylla i den elektroniska anmälningsblanketten i splaten till vänster
Sista anmälningsdag: 7.1.2019.

 

KURS FÖR PERSONER I ARBETSLIVET  

Tidpunkt: 22-24.3.2019
Plats: Åbo, Ruissalo spa
Pris: 60e per person
Målgrupp: Vuxna hörselskadade
Program: Föreläsningar om hörseln, hörhjälpmedel och kommunikation. Rättigheter på arbetsplatsen och sociala förmåner. Avslappningsövningar.
Anmälning: Genom att fylla i den elektroniska anmälningsblanketten i spaalten till vänster.
Sista anmälningsdagen är 16.2.2019. OBS! förlängd anmälningstid!

 

MINNE OCH HÖRSEL  

Tidpunkt: 24-26.5.2019 OBS! Ändrat datum!
Plats: Esbo, Kaisankoti
Pris: 60e per person
Målgrupp: Personer med nedsatt hörsel
Program: Hur man som hörselskadad kan ta hand om sin hörsel och förebygga risker för försämrat minne. Kopplingen mellan hörsel och minne, föreläsningar om hörseln och hörselskador, hörhjälpmedel, motion och välmående.
Anmälning: Genom att fylla i den elektroniska anmälningsblanketten i spalten till vänster

Sista anmälningsdagen: 9.4.2019

 

 

 

om kurserna

Svenska hörselförbundet rf arrangerar årligen anpassningskurser för svenskspråkiga hörselskadade personer.

Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador samt leder diskussioner om bland annat attityder till hörselskadan.
Inkvartering i dubbelrum.

På kurserna får deltagarna
- allmän information om hörselskador
- möjlighet att bearbeta sin nya livssituation
- information om alternativa kommunikationssätt
- möjlighet att bekanta sig med olika hörhjälpmedel.

För att de planerade kurserna skall förverkligas, förutsätts att förbundet beviljas bidrag för kursverksamheten.

Ansökan till alla kurser sker med blanketten som finns i balken till vänster.

Personer som inte tidigare deltagit i en kurs har företräde till kurserna.

Antalet deltagare på RAY-kurser är 12 personer. För att kursen ska förverkligas krävs minst 8 deltagare.

Observera att man för en annullering senast 2 veckor före kursens start betalar hela kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet.

Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.

Anmälningstiden utgår ca 2 månader för kursstarten.

 

Svenska hörselförbundet rf

09 663 392

siw.ostman@horsel.fi