KURSER

Ny med hörapparat

Tidpunkt: 12-14.11.2024
Plats: Borgå
Pris: 60€/person
Målgrupp: för dig som fått hörapparater och inte använder dem eller nyligen har fått hörapparater och vill bli vän med dem
Program: Föreläsningar om hörapparatsteknik, skötsel- och användningsråd. Motivationsföreläsning och avslappning. Information om övriga hörhjälpmedel.

Ansökningsblanketten hittas längst ner på sidan.
Sista ansökningdatum: 1.10.2024

Efter att ansökningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

Parkurs: Hälsa och hörsel

Tidpunkt: 24-26.9.2024
Plats: Svartå slott, Raseborg
Pris: 60€/person
Målgrupp: Vuxna hörselskadade tillsammans med partner, syskon eller vän.
Program: Föreläsningar om hörsel, hörhjälpmedel och kommunikation. Hörselrådgivning, fysiska aktiviteter och välmående.

Ansökningsblanketten hittas längst ner på sidan.
Sista ansökningdatum: 13.08.2024

Kursprogram

Efter att ansökningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

Hörhjälpmedelskurs

Tidpunkt: 22-23.10.2024
Plats: Hotell Scandic Waskia, Vasa
Pris: 60€/person
Målgrupp: Personer med hörselskada som vill ha mer information om hörhjälpmedel
Program: Hörselrelaterade föreläsningar med tonvikt på hörhjälpmedel

Ansökningsblanketten hittas längst ner på sidan.
Sista ansökningdatum: 10.09.2024

Efter att ansökningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

IMG_2373

Svenska hörselförbundet rf arrangerar årligen gruppverksamhet för svenskspråkiga hörselskadade personer.

Kursverksamhetens målsättning är att ge hörselskadade och anhöriga verktyg för en fungerande vardag och bättre livskvalitet. Våra olika temakurser erbjuder kamratstöd, kunskap om hörsel samt fysiskt och psykiskt välmående. Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador samt leder diskussioner om bland annat attityder till hörselskadan. 
Inkvartering sker i dubbelrum.

På kurserna får deltagarna

  • allmän information om hörselskador
  • möjlighet att bearbeta sin nya livssituation
  • information om alternativa kommunikationssätt
  • möjlighet att bekanta sig med olika hörhjälpmedel

För att de planerade kurserna skall förverkligas, förutsätts att förbundet beviljas bidrag för kursverksamheten.

Deltagarna till kurserna väljs på basis av ansökan. Personer som inte tidigare deltagit i en kurs har företräde till kurserna. Kriterier för deltagande är sociala faktorer och hälsofaktorer. Om deltagaravgiftens storlek är ett hinder för ditt deltagande kan du vara i kontakt med förbundet.

Antalet deltagare på kurserna är 10-16 personer. För att kursen ska förverkligas krävs minst 8 deltagare. Vid behov av assistans bör
deltagaren själv ha med sig en stödperson och tilläggskostnader kan tillkomma.

Observera att man för en annullering senast 2 veckor före kursens start betalar hela kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet (detta gäller inte under pandemin. Om man känner av förkylningssymptom råder vi deltagarna att stanna hemma).

Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.

Ansökningstiden utgår ca två månader före kursstarten.

Efter att du lämnat in en ansökan via formuläret på denna sida får du en bekräftelse per e-post som innehåller informationen du lämnat in. Se efter i din e-post och skräpkorg för att kontrollera att din anmälan kommit fram. Ta kontakt med Annica Wahrman om du inte fått denna bekräftelse efter att du lämnat in en ansökan.

Evenemangskoordinator: Annica Wahrman
044 5333947, annica.wahrman@horsel.fi

ANSÖKAN

Kursanmälan
Kurs
Kön
Har du tidigare deltagit på våra kurser? *
Jag använder mina hörapparater dagligen *
Har du t-läge *
Egen bedömning av hörselskada *
Vad vill du få ut av kursen? (välj alla lämpliga alternativ)
Hur rör du dig?
Var fick du först information om kursen?
Godkännande *
Samtycke *
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att behandla ansökan. Uppgifterna delas inte med tredje part. Du får en bekräftelse per e-post på de uppgifter du lämnat in via formuläret.