KURSER

Hälsa och hörsel – parkurs

Tidpunkt: 25-27.9.2023
Plats: Borgå
Pris: 60€/person
Målgrupp: För dig och din partner som vill ha mer kunskap om hörselnedsättning och få kamratstöd av andra par.
Program: Föreläsningar om hörsel och hälsa. Information om hörsel och hörapparater och övriga tekniska hjälpmedel.

Sista ansökningsdag 7.8.2023

Efter att ansökningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

Kursprogam

Tinnituskurs

Tidpunkt: 27-29.10.2023
Plats: Helsingfors
Pris: 60€/person
Målgrupp: För dig som har tinnitus
Program: Föreläsningar om tinnitus, fokus på forskning, information, lindring och kamratstöd i naturskön miljö.

Ansökan till kurs

Sista ansökningsdag 14.9.2023

Efter att ansökningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

Ny med hörapparat

Tidpunkt: 15-16.11.2023
Plats: Vasa
Pris: 60€/person
Målgrupp: För dig som fått hörapparater men inte använder dem eller som nyligen har fått hörapparater.
Program: Föreläsningar om tekniken i hörapparater. Motivationsföreläsning för att börja använda hörapparater. Skötselråd och användningsråd. Bli vän med dina hörapparater. Information om andra hörhjälpmedel.

Ansökan till kurs

Sista ansökningsdag: 28.9.2023

Efter att ansökningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit förut, har företräde till kurserna.

IMG_2373

Svenska hörselförbundet rf arrangerar årligen gruppverksamhet för svenskspråkiga hörselskadade personer.

Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador samt leder diskussioner om bland annat attityder till hörselskadan. 
Inkvartering sker i dubbelrum.

På kurserna får deltagarna

  • allmän information om hörselskador
  • möjlighet att bearbeta sin nya livssituation
  • information om alternativa kommunikationssätt
  • möjlighet att bekanta sig med olika hörhjälpmedel

För att de planerade kurserna skall förverkligas, förutsätts att förbundet beviljas bidrag för kursverksamheten.
Deltagarna till kurserna väljs på basen av ansökan. Personer som inte tidigare deltagit i en kurs har företräde till kurserna. Kriterier för deltagande är sociala faktorer och hälsofaktorer. Om deltagaravgiftens storlek är ett hinder för ditt deltagande kan du vara i kontakt med förbundet.

Antalet deltagare på kurserna är 10-16 personer. För att kursen ska förverkligas krävs minst 8 deltagare.

Observera att man för en annullering senast 2 veckor före kursens start betalar hela kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet (detta gäller inte under pandemin. Om man känner av förkylningssymptom råder vi deltagarna att stanna hemma).

Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.

Ansökningstiden utgår ca två månader före kursstarten.

Evenemangskoordinator: Annica Wahrman
044 5333947, annica.wahrman@horsel.fi

ANSÖKAN

Kursanmälan
Kurs
Kön
Har du tidigare deltagit på våra kurser? *
Jag använder mina hörapparater dagligen *
Har du t-läge *
Egen bedömning av hörselskada *
Vad vill du få ut av kursen? (välj alla lämpliga alternativ)
Hur rör du dig?
Var fick du först information om kursen?
Fylls i om du ansöker till tinnituskurs
Samtycke *
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att genomföra beställningen. Uppgifterna delas inte med tredje part.